------------ AKTUALITY --------------

Dne 10.2.2019

>>> Pozvánka na shromáždění 2019<<<

Výbor společenství vlastníků jednotek Hasova 1999

svolává

podle § 11 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

shromáždění společenství vlastníků jednotek,

které se koná dne 28. března 2019 v 18:00 hodin,

v jídelně ZŠ prof. Švejcara (2. patro), Mráčkova 3090, Praha 4.

Program shromáždění - návrh

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání
 2. Zvolení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu z jednání shromáždění.
 3. Informace o činnosti SVJ Hasova 1999, Praha 4, Hasova 1999, 143 00, za rok 2018.
 4. Hospodaření roku 2018 - účetní závěrka 2018 - stav finančních prostředků – schválení účetní závěrky 2018 (viz. Účetnictví roku 2018)
 5. Rozpočet na rok 2019 a výše záloh na rok 2019 (viz. Rozpočet na rok 2019 - návrh)
 6. Další aktuální informace – dle potřeby
 7. Diskuze
 8. Závěr
Registrace vlastníků jednotek na prezenční listině bude zahájena 20 minut před konáním shromáždění vlastníků jednotek na základě předloženého dokladu osvědčující totožnost vlastníka.Dne 13.2.2018

>>> Pozvánka na shromáždění 2018<<<

Výbor společenství vlastníků jednotek Hasova 1999

svolává

podle § 11 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů a doplňků.

shromáždění společenství vlastníků jednotek,

které se koná dne 22. března 2018 v 18:00 hodin,

ve společenské místnosti ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, Praha 4.

Program shromáždění - návrh

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání
 2. Zvolení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu z jednání shromáždění.
 3. Informace o činnosti SVJ Hasova 1999, Praha 4, Hasova 1999, 143 00, za rok 2017.
 4. Hospodaření roku 2017 - účetní závěrka 2017 - stav finančních prostředků – schválení účetní závěrky 2017 (viz. Účetnictví roku 2017)
 5. Rozpočet na rok 2018 a výše záloh na rok 2018 (viz. Rozpočet na rok 2018 - návrh)
 6. Volba orgánu společenství ( výbor )
 7. Další aktuální informace – dle potřeby
 8. Diskuze
 9. Závěr
Registrace vlastníků jednotek na prezenční listině bude zahájena 20 minut před konáním shromáždění vlastníků jednotek na základě předloženého dokladu osvědčující totožnost vlastníka.Dne 2.4.2017

>>> Pozvánka na shromáždění 2017 <<<

Výbor společenství vlastníků jednotek Hasova 1999

svolává

podle § 11 zákona c. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdejších předpisů a doplňků.

shromáždení společenství vlastníků jednotek,

které se koná dne 25. dubna 2017 v 18:00 hodin,

ve společenské místnosti ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, Praha 4.

Program shromáždení - návrh

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání
 2. Zvolení zapisovatelů a ověrovatelů zápisu z jednání shromáždení.
 3. Informace o činnosti SVJ Hasova 1999, Praha 4, Hasova 1999, 143 00, za rok 2016.
 4. Hospodaření roku 2016 - úcetní závěrka 2016 - stav finančních prostředků – schválení účetní závěrky 2016 (viz. Účetnictví roku 2016)
 5. Rozpočet na rok 2017 a výše záloh na rok 2017 (viz. Rozpočet na rok 2017 - návrh)
 6. Krátké opakování ekonomických informací z roku 2014/2015 – schválení závěrky roku 2014/2015
 7. Úprava stanov dle požadavku nového občanského zákona (89/2012 Sb.) (návrh )
 8. Další aktuální informace – dle potřeby
 9. Diskuze
 10. Závěr
Registrace vlastníků jednotek na prezenční listině bude zahájena 20 minut před konáním shromáždění vlastníku jednotek na základě předloženého dokladu osvedčující totožnost vlastníka.Dne 13.3.2016

>>> Pozvánka na shromáždení 2017 <<<

Výbor spolecenství vlastníku jednotek Hasova 1999

svolává

podle § 11 zákona c. 72/1994 Sb., kterým se upravují nekteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nekteré vlastnické vztahy k bytum a nebytovým prostorám a doplnují nekteré zákony (zákon o vlastnictví bytu), ve znení pozdejších predpisu

shromáždení spolecenství vlastníku jednotek,

které se koná dne 5. dubna 2016 v 18:00 hodin,

ve spolecenské místnosti ZŠ prof. Švejcara, Mráckova 3090, Praha 4.

Program shromáždení - návrh

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání
 2. Zvolení zapisovatelu a overovatelu zápisu z jednání shromáždení.
 3. Informace o cinnosti SVJ Hasova 1999, Praha 4, Hasova 1999, 143 00, za rok 2015.
 4. Hospodarení roku 2015 - úcetní záverka 2015 - stav financních prostredku –schválení úcetní záverky 2015 (viz. Úcetnictví roku 2015)
 5. Rozpocet na rok 2016 a výše záloh na rok 2016 (viz. Rozpocet na rok 2016 - návrh)
 6. Krátké opakování ekonomických informací z roku 2015 – schválení záverky roku 2015
 7. Vykrádání jednotek - informace
 8. Další aktuální informace – dle potreby
 9. Diskuze
 10. Záver
Registrace vlastníku jednotek na prezencní listine bude zahájena 20 minut pred konáním shromáždení vlastníku jednotek na základe predloženého dokladu osvedcující totožnost vlastníka.Dne 31.3.2015

>>> Zdražení ovladacu <<<

Vážení uživatelé, zrejme v souvislosti intervení CNB na kurz Eura, došlo od nového roku ke zdražení dálkových ovladacu. V prípade, že budete objednávat ovladace, prosím o kontrolu aktuání ceny.Dne 10.3.2014

>>> Pozvánka na shromáždení 2014 <<<

Výbor spolecenství vlastníku jednotek Hasova 1999

svolává

podle § 11 zákona c. 72/1994 Sb., kterým se upravují nekteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nekteré vlastnické vztahy k bytum a nebytovým prostorám a doplnují nekteré zákony (zákon o vlastnictví bytu), ve znení pozdejších predpisu

shromáždení spolecenství vlastníku jednotek,

které se koná dne 26. brezna 2014 v 18:00 hodin,

ve spolecenské místnosti ZŠ prof. Švejcara, Mráckova 3090, Praha 4.

Program shromáždení - návrh

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání
 2. Zvolení zapisovatelu a overovatelu zápisu z jednání schuze
 3. Informace o cinnosti SVJ Hasova 1999, Praha 4, 143 00, za rok 2013.
 4. Hospodarení roku 2013 - úcetní záverka 2013 (viz. Úcetnictví roku 2013)
 5. Rozpocet na rok 2014 a výše záloh na rok 2014 (viz. Rozpocet na rok 2014 - návrh) (Studie odhadu nákladu na zmenu režimu osvetlení)
 6. Další aktuální informace – dle potreby
 7. Diskuze
 8. Záver
Registrace vlastníku jednotek na prezencní listine bude zahájena 20 minut pred konáním shromáždení vlastníku jednotek na základe predloženého dokladu osvedcující totožnost vlastníka.


Dne 21.10.2013

>>> Oprava vjezdových vrat a nemožnost prujezdu <<<

Vážení uživatelé, v souvislosti s plánovanou preventivní opravou hlavních vjezdových vrat Vás musím informovat, že

dne 20.11.2013 od 9:00 do 13:00

bude provádena preventivní oprava vjezdových vrat. V tomto termínu bude zablokován vjezd a výjezd z objektu. Ostatní vchody do objektu zustanou neovlivneny. Za zpusobené komplikace se omlouváme

Dne 17.5.2013

>>> Vymeneny schodištové spínace, <<<

Dne 17.5.2013 byly vymeneny schodištové automaty ve všech rozvadecích. Casovac automatu byl nastaven približne na 1min. Tento cas postacuje na pohodlné prejití pres celou délku chodby a otevení garáže. Instalovaný automat má následující nové vlastnosti :

 1. Má zabudovanou ochranu proti mechanickému zablokování vypínace.
 2. Pri stisku tlacítka na více než 2s dojde k vypnutí svetla.
 3. V prípade potreby, je možné stisknout tlacítko vícekrát a tím si cas prodloužit.
Verím, že nový zpusob ovládání prispeje k lepšímu komfortu užívání Vašich jednotek.

Dne 29.4.2013

Doplneny informace (zde)), jak si objednat další ovladac.

Dne 14.3.2013

>>> Pozvánka na shromáždení, <<<

Výbor spolecenství vlastníku jednotek Hasova 1999

svolává

podle § 11 zákona c. 72/1994 Sb., kterým se upravují nekteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nekteré vlastnické vztahy k bytum a nebytovým prostorám a doplnují nekteré zákony (zákon o vlastnictví bytu), ve znení pozdejších predpisu

shromáždení spolecenství vlastníku jednotek,

které se koná dne 17. dubna 2013 v 18:00 hodin,

ve spolecenské místnosti ZŠ prof. Švejcara, Mráckova 3090, Praha 4.

Program shromáždení - návrh

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání
 2. Zvolení zapisovatelu a overovatelu zápisu z jednání schuze
 3. Informace o cinnosti SVJ Hasova 1999, Praha 4, 143 00, za rok 2012.
 4. Hospodarení roku 2012 - úcetní záverka 2012 (viz. Úcetnictví roku 2012)
 5. Rozpocet na rok 2013 a výše záloh na rok 2013 (viz. Predpis záloh na rok 2013)
 6. Technické informace k prístupovému a kamerovému systému. (vandalismus, porizování nových karet)
 7. Informace o ukoncení sporu s firmou Stego Invest s.r.o. Informace o vymáhání závazku clenu SVJ (dlužníci)
  Všichni najitelé jednotek své závazky za rok 2012 uhradili. Pouze majitelé v nových garážích dluží cást záloh - stav dluh k 31.12.2012 cca 20 000,Kc )
 8. Zrušení všech prípadných predcházejících dohod o nákladech na správu a služby, které mohly být uzavreny do roku 2004. (dle cl.3.3.1 "Dohody o smíru" s firmou Stego Invest s.r.o.)
 9. Volba clenu výboru SVJ Hasova 1999
 10. Diskuze
 11. Záver
Registrace vlastníku jednotek na prezencní listine bude zahájena 20 minut pred konáním shromáždení vlastníku jednotek na základe predloženého dokladu osvedcující totožnost vlastníka.

*** Podklady pro jednání budou postupne doplnovány tak, jak je budeme dostávat. ***
*** Poslední podklady zverejním ve dnech 31.3.2011 ***