Vedení úcetnictví roku 2016


_________________________________________

Úcetní deník

Hlavní kniha

Hlavní kniha analytické evidence - soucty

Hlavní kniha analytické evidence - položkove

Rozvaha

Výsledovka

_________________________________________

Pokladní kniha

Kniha prijatých faktur

Kniha vydaných faktur

Úctový rozvrh

Císelník dokladu

_________________________________________

Danové priznání k dani z príjmu právnických osob

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Príloha k úcetní záverce

_______________________________________