> > > Přístupový systém-objednání ovladačů < < <
- postup -

Vážení vlastníci garáže,
v souvislosti nejastnostmi a k množícím se dotazům, jak získat další ovladač, následující řádky uvádějí správný postup objednání. Systém je koncipován v průměru na dvě karty/chip/DO na jednu garáž-stání (Každý ovladač umožňuje otevřít kterékoliv dveře/vrata). V případě, že by se toto množství výrazně překračovalo, budeme muset ovladače, které přesahují tento limit zpoplatnit (např. uživatel si objedná celkem 5 ovladačů, potom budou 2 zdarma a další 3 budou za příplatek). Toto opatření souvisí se zakoupenou licencí příslušného progarmu, která umoužňuje zavést do systému omezené množství ovladačů. Prosím proto o rozumné pořizování ovladačů- neobjednávat do zásoby:

 1. V následující tabulce si vyberte ovladač, který si přejete objednat, (každý ovladač umožňuje otevřít kterékoliv dveře nebo vrata)

  Možnosti výběru ovladačů
  Karta Chip Dálkové ovládání
  Obrázek karty Obrázek chipu Obrázek dálkového ovladače
  Velikost: 54 x 86 mm
  Cena:
  Cena s DPH
  90,-Kč
  108,-Kč
  Velikost: 36 x 29 mm
  Cena:
  Cena s DPH
  160,-Kč
  192,-Kč
  Velikost: 64 x 36 x 13 mm
  Cena:
  Cena s DPH
  650,-Kč
  787,-Kč

 2. Příslušnou částku uhradíte na účet Společenství vlastníků jednotek Hasova 1999, Bankovní spojení: 000000-2000107579/2010,
  Variabilní symbol: 1000 + číslo jednotky
  (tj. pro jednotku č. 55 uvádějte VS=1055)
 3. Do komentáře pro příjemce uveďte počty a typ objednávaných ovladačů – někdy jsou počty zřejmé z částky, potom toto vyplňovat nemusíte.
 4. Po připsání platby na účet SVJ (platby v bance se vyhodnocují vždy na konci měsíce), ovladače objednáme, zaevidujeme do systému a připravíme k předání. Místo a čas předání domluvíme telefonicky (SMS)) případně e-mailem dle potřeby. Ovladače si budete moci vyzvednout nejdříve 20. v následujícím měsíci po měsíci, kdy jste uhradili ovladače.
Příklad:
Platbu provedete 30.4. Dne 1.5. bude částka připsána na účet SVJ. Dne 1.6 (t.j. na konci měsíce) budou platby v bance vyhodnoceny a ovladače objednány. Dne 20.6. si ji budete moci ovladače vyzvednout. -toto je nejhorší scénář. (Výjimky jsou možné pouze v mimořádných případech). O tom, co je a co není mimořádný případ, rozhoduje výbor SVJ.

Veškerou korespondenci vhazujte do schránky v garážovém domě (vchod nad PENNY - Marketem)
nebo posílejte (na kontakty) nebo na email "vybor@garaz-hasova.cz"