Vedení účetnictví roku 2013


Účetní deník

Hlavní kniha

Hlavní kniha analytické evidence - součty

Hlavní kniha analytické evidence - položkově

Rozvaha

Výsledovka

Účtový rozvrh

Kniha přijatých faktur

Kniha vydaných faktur

Pokladní kniha

Číselník dokladů

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce