Vedení účetnictví roku 2015


_________________________________________

Účetní deník

Hlavní kniha

Hlavní kniha analytické evidence - součty

Hlavní kniha analytické evidence - položkově

Rozvaha

Výsledovka

_________________________________________

Pokladní kniha

Kniha přijatých faktur

Kniha vydaných faktur

Účtový rozvrh

Číselník dokladů

_________________________________________

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha k účetní závěrce

_______________________________________