Dne 18.11.2012

>>> Objednané ovladače <<<

K dnešnímu dni evidujeme následující závazné objednávky na dálkové ovladače pro jednotky:

106,143,2x29,124,163,155,67,17,2x128,161,21,33,125,2x82,80,83,65,8,115,109,62,107,30
1.11.2012 budou objednávky sečteny a ovladče hromadně objednány. S distribucí počítám do 10.11.2012.
>> Ovladače jsou objednány <<

>> Ovladače jsou připraveny k distribuci <<
termíny distribuce jsou:
13. listopadu 2013 od 18:00 - 19:00 hod (úterý)
14. listopadu 2013 od 18:00 - 19:00 hod (středa)
15. listopadu 2013 od 18:00 - 19:00 hod (čtvrtek)
Místo předání -
Vstup do garážového objektu nad vstupem do Penny marketu (u poštovní schránky).

>> Ovladače jsou předány - akce je ukončena <<
na majitele jednotky č. 30 nemáme kontakt, ovladač je uložen u členů výboru. Další nákup ovladačů bude proveden příští měsíc.

Dne 2.10.2012

>>> Poškozování přístupového systému <<<

Vážení členové SVJ - majitelé garáží, dnes 2.10.2012 v odpoledních hodinách došlo k ukradení čtečky na vjezdu do objektu. To má za následek, že uživatelé, kteří používají vstupní kartu nebo chip mají znemožněn vjezd do objektu. Uživatelé, kteří používaji dálkové ovládání, mohou i nadále používat své dálkové ovládání a výše uvedená závada se jich nijak nedotýká.
Oprava byla objednána a termín opravy mi byl nezávazně přislíben na 3.10.2012 v podvečerních hodinách. nyní se termín posunul na 8.3.2012 (snad již naposled)(-čtečku je potřeba přivést z velkoskladu z Brna)

Informace pro majitele vstupních karet nebo chipů (pro ty, kteří nevlastní dálkové ovládání):
Jako provizorní-nouzové otevření je možné použít následujéící postup:

 1. do objektu vstoupíte přes železné schodiště u vstupu do PENNY Marketu
 2. otevřete si zevnitř vjezdové vrata ( jako-by jste chtěli odjet )
 3. dočasně zakryjete čidlo průjezdu auta (umístěno zevnitř cca 50cm od podlahy na rámu vjezdovách dveří). Zakrytí může provést kolega nebo čidlo zakryjte kouskem látky, rukavicí, čepicí a.t.p.
 4. Vjedete vozidlem a po vjezdu čidlo opět odkryjete

Návrh opatření pro příště (zejména pro ty, kteří nevlastní dálkové ovládání):
Vzhledem k tomu, že se jedná již o třetí úmyslné poškození přístupového systému považuji za potřebné na tyto události odpovídajícím způsoben reagovat. Poprvé se jednalo o přerušení napájení v prostoru nových garáží, podruhé a potřetí se jednalo o ukradení vjezdové čtečky karet a chipů. Můžu pouze spekulovat, proč se tento vandalizmus pravidelně opakuje, ale určitě by bylo zajímavé zjistit odpovědi na následující otázky:

 1. proč někdo krade čtečku, která se nedá nijak využít ? -je bezcenná a nedá se použít ani prodat.
 2. proč někdo v odpoledních hodinách krade čtečku, která je v těsném sousedství vchodu do PENNY Marketu, kde je plno lidí, když by si mohl ukrást čtečku u zadního vchodu, kde nikdo není ? (že by šlo především o zablokování vjezdových vrat ?
 3. proč někdo opakovaně (stejný způsob provedení-asi stejný pachatel) krade čtečku, která se již jednou ukázala jako bezcenná (přitom při krádeži došlo k poškození čtečky
 4. jaký je cíl krádeže ?(obohatit se nebo zablokovat vjezd do objektu a naštvat jednotlivé majitele ?)
Pokud si na všechny otázky odpovím, vychází mi z toho, že se jedná o sabotáž s cílem přístupový systém znefukčnit a poškodit - a kdo má na tom zájem ? ANO vím, je to jenom spekulace nepodložená důkazy

Pokud tomu tak opravdu je a jedná se záměrnou sabotáž, je potřeba udělat nějaká protiopatření, aby případné další sabotáže neměli takové následky. Je zřejmé, že vždy bude snazší udělat nějakou sabotáž, než systém neustále nechat opravovat, zejména pokud tato vjezdová čtečka není nijak hlídaná. Proto jsme jako výbor rozhodli (do doby než se sejde shromáždění), že čtečka na vjezdu bude udržovaná v provozu pouze do cca 15.11.2012 a ještě zvážíme ochranu čtečky foto-pastí. Po tomto termínu bude možné otevřít vjezdová vrata pouze dálkovým ovladačem (Čtečka samozřejmě nebude demontována, ale nechá se dožít do další sabotáže-krádeže)

Doporučení:
pro ty, kteří nevlastní dálkové ovládání, navrhuji dokoupení příslušného počtu dáklových ovladačů. Abychom mohli provozovat přístupový systém bez venkovní čtečky, potřebujeme, aby každý majitel měl alespoň jedno dálkové ovládání. Jsem přesvědčen, že pokud budeme mít všichni dákový ovladač, nebude již docházet k poškozování čteček. Uživatelům, kteří si dálkový ovladač nepořídí, nebudeme moci garantovat bezproblémový vjezd to garáže.

Postup objednání ovladačů:
zašlete na účet SVJ částku za ovladače a jako Variabilní symbol uveďte součet čísla své garáže a 1000. ( např pro garáž č. 64 uveďte VS 1064 ). Ceny ovladačů jsou uvedeny dole na této stránce. Začátkem listopadu udělám výpis z banky a objednám ovladače u dodavatele. Prosím o pochopení tohoto opatření, ale není mým koníčem neustále upomínat neplatiče. (popř. neustále řešit změny a rušení objednávek)Dne 23.5.2012

>>> Spuštění kamerového systému do provozu <<<

dne 5. 6. 2012 v odpoledních hodinách dojde k uvedení přístupového a kamerového systému do plného provozu. Od tohoto okamžiku již nebude možné vstoupit do objektu bez použití ovladače, který je řádně zaregistrován v systému a je přiřazen konkrétní osobě.

V případě potřeby dalších ovladačů, je možné je písemně objednat vlastníkem jednotky na adrese společenství. Pro úhradu Vám bude zaslán příslušný variabilní symbol (aby mohla být tato platba identifikována) a příslušná částka.

Příklad:
Variabilní symbol = 1000 + číslo jednotky (tj. pro jednotku č. 55 uvádějte VS=1055)Dne 22.1.2012

>>> Termín na předávání ovladačů <<<

Vážení uživatele, pro všechny co si nevyzvedli objednané ovladače pro přístupový systém garážového domu na shromáždění den 17.4.2012 sděluji, že další termín je stanoven

na 25.4.2012 ve 20:00 v restauraci LABE
(vchod je proti prodejně BILLA)

Prosím, abyste se dostavili (pokud budete mít jenom trochu čas). Pokud čas mít nebudete, můžeme ovladače vydat i jiné osobě než majiteli ( na základě předložení plné moci). Pokud i tentokrát se nebudete moci dostavit k předání, prosím o informaci jaké jsou Vaše časové možnosti.Dne 17.3.2012

>>> Pozvánka na shromáždění, <<<

Výbor společenství vlastníků jednotek Hasova 1999

svolává

podle § 11 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytu), ve znění pozdějších předpisů

shromáždění společenství vlastníků jednotek,

které se koná dne 17. dubna 2012 v 18:00 hodin,

ve společenské místnosti ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, Praha 4.

Program shromáždění - návrh

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání
 2. Zvolení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu z jednání schůze
 3. Informace o činnosti SVJ Hasova 1999, Praha 4, 143 00, za rok 2011.
 4. Hospodaření roku 2011 - účetní závěrka 2011 (viz. Účetnictví roku 2011)
 5. Rozpočet na rok 2012 a výše záloh na rok 2012 (viz. Předpis záloh na rok 2012)
 6. Technické informace k přístupovému a kamerovému systému. Postup při zavádění do provozu.
 7. Informace o vymáhání závazků členů SVJ (dlužníci) a informace o sporech s firmou Proctus Real s.r.o a Stego Invest s.r.o.
  Všichni najitelé garážovách jednotek své závazky za rok 2011 vyrovnali. Pouze firma Stego Invest stále dluží staré dluhy - stav dluh k 31.12.2011 cca 645 000,Kč viz. graf)
 8. Diskuze
 9. Závěr
Registrace vlastníků jednotek na prezenční listině bude zahájena 20 minut před konáním shromáždění vlastníků jednotek na základě předloženého dokladu osvědčující totožnost vlastníka.

*** Podklady pro jednání budou postupně doplňovány tak, jak je budeme dostávat. ***
*** Poslední podklady zveřejním ve dnech 31.3.2011 ***Dne 25.1.2012

> > > Přístupový systém-objednání ovladačů < < <

Vážení vlastníci garáže,
v souvislosti instalací přístupového a kamerového systému musíme u dodavatele objednat potřebný počet přístupových karet, chipů a dálkových ovladačů (DO). Ty by měly sloužit jako náhrada za stávající dálkový ovladač. Stávající dálkový ovladač již nebude možné používat !!! Systém je koncipován v průměru na dvě karty/chip/DO na jednu garáž (Každý ovladač umožňuje otevřít kterékoliv dveře/vrata) . Na výběr existují následující možnosti:

Možnosti výběru ovladačů
Karta Chip Dálkové ovládání
Obrßzek karty Obrßzek chipu Obrßzek dßlkov ho ovlada e
Velikost: 54 x 86 mm
Cena:
Cena s DPH
90,-Kč
108,-Kč
Velikost: 36 x 29 mm
Cena:
Cena s DPH
160,-Kč
192,-Kč
Velikost: 64 x 36 x 13 mm
Cena:
Cena s DPH
610,-Kč
732,-Kč


Kdo bude spokojen s jednou přístupovou kartou – nemusí nic dělat a vše proběhne automaticky. Kdo bude požadovat více kusů ovladačů, musí si je u členů výboru nejpozději do 3.2.2012 závazně objednat. (tj. poslat e-mail nebo vhodit do schránky lístek s objednávkou. Stačí např. text "Objednávám 2ks přístupových karet a jedno dálkové obládání. Garáž ??. Jméno příjmení"). Pokud si nic neobjednáte, dostanete jednu přístupovou kartu (zdarma). Každá jednotka bude mít hrazenu z fondu oprav jednu přístupovou kartu v ceně 108,-Kč.

Příklady:
1) Nic si neobjednám. Dostanete jednu přístupovou plastovou kartu – Nic neplatíte - zdarma
2) Objednám si jeden dálkový ovladač (732,-Kč) a jeden chip (192,-Kč). Nechci žádnou kartu. Tedy zaplatím 732+192-108 = 816,-Kč
3) Objednám si dva dálkové ovladače (2 x 732,-Kč). Tedy zaplatím 732 + 732 – 108 = 1356,-Kč
4) Objednám si 2 přístupové karty (á 108,-Kč) Tedy zaplatím 2x 108 – 108 = 108,- Kč

Úhrada objednaných ovladačů bude probíhat v rámci předpisu záloh na rok 2012. Případné další doobjednání bude možné i později, ale je potřeba počítat s dodací lhůtou několik týdnů. Distribuce ovladačů a karet bude probíhat ve druhé polovině února (možná i začátkem března). Další informace o přístupovém a kamerovém systému najdete např. zde. nebo v diskuzi zde. Zde také můžete položit případné dotazy.

Veškerou korespondenci vhazujte do schránky v garážovém domě (vchod nad PENNY - Marketem)
nebo posílejte (na kontakty) nebo na email "garaz-hasova@ic.cz"
Dne 30.10.2011

>>> Činnost výboru a zabezpečení objektu <<<

Hned na úvod se Vám musím omluvit za určité odmlčení a nedostatek informací, které Vám dlužíme. Bylo to způsobeno mojí zdravotní indispozicí a následně několikaměsíčním pobytu v nemocnici. Tím došlo ke zdržení veškeré činnosti výboru.

Oprava střechy

Po návratu jsme začali okamžitě zajišťovat opravu střechy. Po technickém rozboru jsme se rozhodli o provedení vyspárování a výměně asfaltových pásů na problémových místech. Celkovou opravu střešního pláště jsme zamítli pro velkou finanční náročnost. Realizační firmu jsme získali poměrně rychle, bohužel když mělo dojít na realizaci, firma nám zakázku odřekla s tím, že získala zajímavější (větší) zakázku. A tento scénář se opakoval ještě 2x. Před měsícem se nám konečně podařilo oslovit místní specializovanou firmu, která nám zakázku za příznivou cenu provedla. Tedy přes počáteční problémy - šťastný konec. Tím jsme se snad dostatečně dobře připravili na zimní nepřízeň počasí.

Kamerový a vstupní systém

V mezidobí jsme oslovili několik (celkem 5) firem na dodávku přístupového a kamerového systému. Po obdržení nabídek jsme naše představy museli poněkud zkorigovat a zpřesnit. Z předložených nabídek jsme sestavili novou modifikovanou poptávku, která lépe vystihovala naše potřeby a oslovili 3 dosud nejlevnější firmy s dotazem, zda by byli schopni poptávku realizovat. Z předložených nabídek jsme vybrali nejlepší a nyní jsme před podepsáním smlouvy na dodávku. Tímto dvoukolovým systémem se nám podařilo snížit cenu o cca 25%. Vlastní podpis smlouvy předpokládám tento týden a realizaci do konce roku. Pokud by měl někdo zájem se s nabídkami seznámit, je možné mě prostřednictvím těchto stránek kontaktovat a přijít se na ně podívat.

Nyní k technickým detailům. Celý systém by měl obsahovat kamerový systém se 4 kamerami, které by sledovali všechny vstupní body objektu. Tj. Vstupní mříž nad vchodem do PENNY Marketu, zadní východ a vjezdová vrata. Systém bude doplněn elektronickou kontrolou vstupu. Všechny dveře budou vybaveny elektrickým zámkem a čtečkou bezkontaktních chipů. Každý, kdo bude chtít projít (projet) do nebo z objektu, se bude muset identifikovat kartou a systém mu dveře otevře. Tato událost bude zaznamenána do systému. Tím budeme mít informaci, kdo se v objektu v dané chvíli pohybuje. Výhodou tohoto systému je také to, že vstupní karty není možné volně kopírovat a v případě ztráty je možné daný chip zablokovat. Mnozí z Vás tento systém asi znáte ze svých domů. A v případě nějakého vykradení, budeme vědět, kdo se v objektu v daném okamžiku pohyboval.

Vstupní karty

Počítáme s tím, že každá jednotka dostane zdarma jednu vstupní kartu (je podobná klasické platební kartě), jako náhradu za stávající dálkový ovladač. Stávající dálkové ovladače již nebudou pro otvírání vjezdové brány fungovat. Pokud bude někdo potřebovat více vstupních karet, bude je možně doobjednat (v cenové úrovni cca 90,-Kč/1ks). Jako výhodu systému jsme vyhodnotili, že systém umožňuje také použít chip ve formě malého přívěšku na klíče. Ten si bude možné také objednat. (první kus (místo karty) za cenu cca 90,-Kč a každý další za 160,-Kč. Pro zájemce bude existovat ještě možnost objednat si bezdrátový ovladač, který bude fungovat stejným způsobem, jak jste zvyklí a navíc umožňuje otvírání také dveře pro pěší. Tento ovladač by byl také pouze na objednávku za cenu cca 650,-Kč. Všechny zde uvedené ceny jsou bez DPH a jsou pouze orientační, ale neměly by být vyšší. O způsobu objednávání Vás budeme informovat pomocí SMS a e-mailu. Také bude tato informace vyvěšena na nástěnce. Pokud by snad byl již nyní někdo rozhodnut, může nám vhodit písemnou objednávku s podpisem do schránky.

O způsobu úhrady není ještě plně rozhodnuto (první plastová přístupová karta je zdarma). Jedna z možností by byla, že byste další karty platili ve formě vyúčtování na jaře roku 2012. Druhá možnost je vybírat za chipy a dálkové ovladače přímo při předání. Také je nutné ještě rozhodnout o způsobu distribuce přístupových karet. Před uvedením celého systému do provozu je totiž potřeba rozdat všem členům SVJ přístupové karty. A není jasné co udělat se členy, kteří si karty v uvedenou dobu nevyzvednou. Ale to již budou radostnější starosti a doufám, že se nám je podaří uspokojivě vyřešit.Dne 4.4.2011

>>> Výsledky shromáždění shromáždění, <<<

-- Zápis si můžete stahnout zde --

Dne 31.3.2011 proběhlo shromáždění SVJ Hasova 1999. Především vám musím poděkovat za účast, která byla naočekávání dobrá. Nyní je potřeba ještě vytrvat, stačí jedna nepodařená schůze a vše může být zase ztraceno. (Stego Invest se stane opět pověřeným vlastníkem, stahne žaloby a naše nároky se promlčí). Detailní zápis se píše a až bude hotov, tak bude opět zvřejněn na těchto stránkách. Prozatím uvádím jenom schválená usnesení:

AKTUALITA - zabezpečení.

Již po schromáždění, jsem dostal informaci od jednoho člena (garáž 11), který si nechal namontovat sekční vrata za běžnou cenu 24 000 Kč - jako protihodnotu mu vzali vrata stará, tedy koncová cena byla 20 000,- Kč; elektrický pohon byl přemontován ze starých vrat. Jednalo se o firmu "Vrata servis - Sýkora s.r.o."; kontakty najdete na webových stránkách www.vrata-servis.cz. Firma si nejprve vrata zaměří a potom je během jednoho dne vymění (ráno si garáž převezme a odpoledne předá zpět hotové dílo - ovladače mohou zůstat původní)
Protože mimo shromáždění i řada dalších členů projevila zájem nechat si namontovat podobná vrata a zajímali se o podmínky, chtěli bychom Vám nabídnout službu, že Ti kteří budou mít o montáž zájem, dáme dohromady, abyste si mohli dojednat lepší podmínky. Domníváme se, že při větším množství by se mohlo dosáhnout na lepší ceny.
Zájemci nechť pošlou e-mail na garaz-hasova@ic.cz. Pokud se sejde více zájemců, tak Vás vzájemně zkontaktujeme. Vlastní vyjednání podmínek a objednání si potom budete muset provést sami.Dne 4.3.2011

>>> Pozvánka na shromáždění, <<<

Výbor společenství vlastníků jednotek Hasova 1999

svolává

podle § 11 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorám a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytu), ve znění pozdějších předpisů

shromáždění společenství vlastníků jednotek,

které se koná dne 31. března 2011 v 18:00 hodin,

ve společenské místnosti ZŠ prof. Švejcara, Mráčkova 3090, Praha 4.

Program shromáždění - návrh

 1. Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu jednání
 2. Zvolení zapisovatelů a ověřovatelů zápisu z jednání schůze
 3. Informace o činnosti SVJ Hasova 1999, Praha 4, 143 00, za rok 2010.
 4. Hospodaření roku 2010 - účetní závěrka 2010 (viz. odkaz vlevo "Účetnictví 2010")
 5. Rozpočet na rok 2011 a výše záloh na rok 2011 (byl Vám doručen spolu s pozvánkou)
 6. Pověření výboru k rozhodování o výši záloh dle Stanov VII odst. 3g
 7. Informace o vymáhání závazků členů SVJ (dlužníci).
  Všichni najitelé garážovách jednotek své závazky vyrovnali. Firma stego Invest dluží za své jednotky k 31.12.2010 645 000,Kč viz. graf)
 8. Pověřit výbor k vymáhání pohledávek SVJ dle Stanov VII odst. 3i
 9. Oprava zatékání do střešního pláště – opravit z fondu oprav
 10. Technické informace k vykrádání garáží (montáže kamerového systému, montáž přístupového systému....) – zabezpečení objektu
 11. Usnesení
 12. Diskuze
 13. Závěr
Registrace vlastníků jednotek na prezenční listině bude zahájena 20 minut před konáním shromáždění vlastníků jednotek na základě předloženého dokladu osvědčující totožnost vlastníka.

*** Podklady pro jednání budou postupně doplňovány tak, jak je budeme dostávat. ***
*** Poslední podklady zveřejním ve dnech 21-22.3.2010 ***


Dne 1.2.2011

>>> Změny v roce 2011 <<<

V novém roce jsme pro Vás připravili některé změny, které jak věřím uvítáte. Především jsme se snažili o zpřijemnění garážování, při současném snížení nákladů
 1. Změna účtu banky
  Po provedeném vyúčtování za rok 2010 jsme se dozvěděli, že vední účtu u České spořitelny a.s. nás stojí cca 6 500,-Kč/ rok. Vezmeme-li v úvahu, že úroky z vložených peněz jsou skoro nulové, usoudili jsme, že se pokusíme najít výhodnější banku. Po vyhodnocení nabídek jsme vybrali jako nejvhodnější Fio banku, a.s. U této banky jsou vklady pojištěny do výše 2 500 000,-Kč ( včetně úroků) a úrok na spořícím účtu je 1,25%. Přitom náklady na vedení účtu by měly být za běžného provozu nulové. Spočítám-li úroky z našeho fondu oprav vyjde mi, že finanční přínos této změny by měl být cca 15 000,-Kč / rok. Rozhodli jsme proto o změně banky.

  Tedy veškeré další platby provádějte výhradně na účet, který je veden u Fio banka, a.s.. v Praze 1, V Celnici 1028/10,

  číslo účtu: 000000-2000107579 / 2010

  Variabilní číslo:   číslo Vaší garáže (např. 64.)

 2. Vyúčtování a předpis záloh na rok 2011

  Máme pro Vás připraveno vyúčtování roku 2010 a předpis záloh 2011. A nyní připravujeme schůzi vlastníků, kterou plánujeme na jaro 2011. Při plánování se snažíme, aby se shromáždění nekonalo v období prázdnin ( zatím uvažujeme o přelomu března a dubna. Jakmile bude shromáždí organizačně zajištěno, rozešleme Vám poštou pozvánky společně s vyúčtováním r. 2010 a předpisem záloh na r.2011. Do té doby nemusíte nic na účet SVJ platit. O tom kolik a kdy platit, budete včas informováni

 3. Vykrádání garáží a úprava rychlosti zavírání vrat

  V uplynulém roce se poměrně často stávalo, že garáže jednotlivých vlastníků byly vykradeny. Protože není povinností majitele vykradené garáže informavat výbor, mám jen částečné informace, ze kterých vyplývá, že se ztrácely především nářadí, kola, sportovní potřeby a jiné uskladněné věci. V této souvislosti Vás musím informaovat, že pojištění budovy nepokrývá pojištění jednotliých jednotek. Pokud chcete mít jednotku pojištěnou, musíte si pojištění sjednat induvidualně.
  Abychom alespoň trochu zlodějům ztížili jejich zlodějny, nechali jseme nastavit vstupní vrata tak, aby se okamžitě po průjezdu auta zavírala. Snad se četnost vykrádání poněkud sníží.
  Společným prvkem většiny krádeží bylo poškození vrat ve výšce kolen, mezi křídlem dveří a rámem. Při kontrole některých garáží v 1. patře jsem si všimnul, že téměř všechny garáže od 1 - 50 vykazují pokus o vloupání. Uvědomujeme si, že situace je neúnosná, a že proti zlodějům je potřeba něco podniknout. Navrhujjeme realizovat některé z následujících opatření: Uvědomujeme si, že žádné opatření nezabrání zloději garáž vykrást, ale určitě je to značně odradí a téměř s jisotou zabrání, aby se ukradené věci přemístili do jiné garáže v objektu. Nechali jsme proto zpracovat nabídky na různé varianty řešení a na shromáždění bychom Vás nechali o celé věci rozhodnout.
  Navrhujeme, aby celá akce by byla hrazena z příjmu za reklamu firmy PENNY(kterou jsme převedli do fondu oprav). Pokud se náklady rozpočítají, vychází to asi 100,-Kč/1m2 (tedy asi 1500,-Kč/garáž) Tato čáska by se bezprostředně nehradila z fondu provozu, ale byla by čerpána z ušetřených peněz (tedy z fondu oprav. Myslím, že částka není vysoká, vzhledem k ceně pojištění nebo přídavných zámků atp.

 4. Pokračování sporů s firmou Proctus Real s.r.o. a Stego Invest s.r.o. a dlužníci

  Dobrou zprávou pro všechny jistě bude, že s výjmkou firmy Stego Invest, mají ostatní majitelé veškeré své závazky z roku 2010 uhrazeny (zbývá 105Kč za všechny garáže). Úplně jiná je situace s firmou Stego Invest. Tam se dluhy vyšplhaly k 650 000,Kč. Situaci monitorujeme a prostředníctvím soudů se snažíme dluhy vymoci. Jak je všeobecně známo, soudy v naší republice nepracují příliš rychle, a tak i my čekáme na nařízení ústního jednání. Nyní máme posbírané důkazy a šance na úspěch je velmi vysoká. Naštěstí se začala také hýbat situace s firmou Proctus Real a ústní jenání bude nařízeno každým okamžikem a věřím, že ve sporu budeme úspěšní.
  O výsledcích budete samozřejmě informování.