Dne 18.1.2010

Rok - 2009

>>> Vážení vlastníci garáží, <<<

Skončil rok 2009 a nám se konečně podařilo získat účetní doklady za rok 2008. Nyní necháváme prověřit celé účetnictví u specialisty na vedení účetnictví (s jeho výsledky-závěry budete samozřejmě seznámeni). Podle výsledků tohoto auditu bude toto účetnictví opraveno, předěláno nebo akceptováno. Tím získáme konečně správné konečné zůstatky na jednotlivých účtech. (Tedy budeme mít konečně informaci o přeplatcích/nedoplatcích na jednotlivých garážích. Tyto zůstatky budou zavedeny jako počáteční stavy účtů pro rok 2009.

Následně připravíme pro Vás vyúčtování za rok 2009, kde budou započítány Vaše přeplatky/nedoplatky za rok 2008. Musíme však ještě počkat na to, až nám budou doručeny poslední faktury (např. dodávka elektrické energie aj.) Teprve poté bude provedena účetní závěrka za rok 2009 a stanoven předpis záloh na rok 2010. Tento předpis bude zahrnovat také Vaše přeplatky/nedoplatky za roky 2008 a 2009. Předpokládám, že tyto činnosti budou ukončeny v průběhu jara 2010 (duben,květen). Do doby než dostanete předpis záloh na rok 2010, není třeba nic na účet společenství platit. Nadále počítáme s platbami jedenkrát za rok (platby 2x/rok se příliš neosvědčily, protože řadu z Vás na druhou platbu zapomněla a my jsme Vás museli o druhou platbu upomínat). Prosím ty z Vás, kteří máte ještě nastaven trvalý příkaz na účtu o jeho zrušení

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně rozsáhlou práci prosím Vás o trpělivost !

 

Platby provádějte výhradně na účet, který je veden u České spořitelny, a.s. v Praze 4,

 číslo účtu:                      000000-001020812 / 0800

Variabilní číslo: číslo Vaší garáže (např. 64.)

Dne 22.5.2009

>>> Schůze společenství SVJ Hasova 1999<<<

-- Zápis si můžete stahnout zde --

Tento týden, dne 19.5.2009 proběhla schůze členů SVJ. Hned z kraje Vám musím poděkovat za vzornou účast - 90% (po započítání opozdilců) a podporu, které se nám dostalo. Nepropadejme ale neodůvodněné euforii. Čeho jsme dosáhli ?

  1. Přesvědčili jsme se, že máme-li jednotný názor, můžeme ho prosadit i proti vůli Stego Investu s.r.o. - vyrovnali jsme síly
  2. Odmítli jsme některé nevýhodné návrhy Stego Investu s.r.o.
  3. Odsouhlasili jsme si, nejen vůli vážně vymáhat závazky členů, ale také potřebné prostředky.

A kde jsou rizika ?

  1. StegoInvest může kdykoliv požádat o novou schůzi (kde se nás již tolik nesejde a znovu celý proces zvrátit) - Proto v následujících dnech oslovím ty, kteří na schůzi nepřišli a ani nedali nikomu plnou moc, a požádám je znovu o spolupráci.

A co se bude dít dále?

  1. Příští týden plánujeme schůzku s právníky, kde bychom si měli předložit vzájemně své požadavky
  2. Mezitím budeme schánět plné moci nejem pro další schůzi, ale také pro vymáhání závazků
  3. Zápis ze schůze - až bude podepsán (do konce května ) bude tady zveřejněn nebo poslám e-mailem (dle přání)
  4. Pro to, abychom mohli uplatnit za Vás náhradu škody, musíte dát pro toto plnou moc našemu právníkovi (pokud chcete, aby Vás zastupoval - v opačném případě si musíte své nároky uplatnit sami). Plnou moc si můžete stáhnou zde, vyplnit a vhodit do schránky SVJ. (platí pouze pro ty, co se nepodepsali na konci schůze na společnou plnou moc)

To by jako největší aktualita mohlo stačit. Další informaci Vám napíšu v nejbližších týdnech

Dne 12.1.2009

>>> Informace ke správě domu <<<

S přelomem roku 2008/2009 došlo ve "Společenství vlastníků jednotek Hasova 1999" ke změnám, které se dotýkají každého z nás. Především firma "Proctus REAL s.r.o" přestala vykonávat činnost správce a ani již neprovádí pro naše společenství vedení účetnictví. Co z toho pro nás vyplývá ? Veškerou korespondenci, která se týká roku 2009 posílejte na adresu společenství.

Společenství vlastníků jednotek Hasova 1999
Hasova 1999/5
Praha 12 - Modřany
PSČ 142 00

Další změna, která se Vás dotýká, je ta, že již není možné skládat různé platby v kanceláři Proctu REAL s.r.o., ale pouze bezhotovostně posílat na účet společenství. Účet ja veden Českou spořitelnou a má číslo:

Číslo účtu - Česká spořitelna - 1020812 / 800 - Variabilní symbol : číslo Vaší gráže (např. 64)

Stejné zůstávají kontaktní informace na firmu, která opravuje automatiká vstupní vrata. V případě poruchy volejte na čísla:

Servis vstupních vrat - 777 022 047, 775 041 539, 777 151 122, 777 306 316 (www.roletyavrata.cz)

Tato firma si pro svoji činnost ještě musí vyžádat schválení některého člena výboru - bez tohoto souhlasu nebude oprava zaplacena.