Dne 17.4.2008

Rok - 2007

Vážení kolegové

- spolumajitelé garáží, sešel se rok s rokem a je tu další vyúčtování od našeho pověřeného vlastníka - "STEGO INVEST s.r.o.". Mám trochu černé svědomí, protože vloni jsem Vám dal několik slibů, které se mi nepodařilo splnit. Ne snad proto, že bych se nechtěl nebo nemohl problematice věnovat (i když času nazbyt opravdu nemám), ale proto, že informace, které jsem zjistil, mě přivedly do rozpaků.

Radil jsem se několika právníky, kteří se danou problematikou profesně zabývají, a ti mi potvrdili, že náš názor je právně správný a vyúčtování je nesprávné a NENÍ potřeba toto nesprávné vyúčtování platit (za určitých podmínek -viz. níže). Také mi však potvrdili, že domoci se správného vyúčtování právní cestou je velmi obtížné. Museli bychom postupně podat asi 3 různé žaloby a teprve po kladném výsledku předchozí žaloby bychom mohli podat žalobu další. Všichni víme, jak rychle dneska soudy pracují a jak "kvalitně". (mnozí si pamatují případ (ne)soudce Berky). Také právní zastoupení proti straně, která si platí poměrně kvalitní právní kancelář, by bylo dost drahé. Kdybychom se spojili a podali hromadnou žalobu, tak by se náklady na vedení sporu snížily na úroveň, která je akceptovatelná pro každého z nás (asi stokoruny a ty by se časem vrátily). Ale kdo z nás by tuto akci organizoval? Kdo na to má čas? A připojila by se k žalobě většina? To byly otázky, na které jsem hledal odpověď. Nedělal jsem si žádnou iluzi, že by se našlo větší množství lidí, kteří by byli ochotni se v dané problematice angažovat. I když jsem byl přesvědčen, že k podané žalobě by se přidalo asi dost lidí, nechtěl jsem být ten, který bude sám "bojovat" za správné vyúčtování a nést celou zodpovědnost za výsledek. Ne proto, že bych pochyboval o správnosti našeho postoje, ale proto, že nikdy nevíte, který soudce "Berka" dostane případ na starosti a také mnohdy soudní spor vyhraje kvalitnější advokát bez ohledu na to, kde je pravda. Toto by byla cesta, kterou bych mohl s klidným svědomím doporučit. Je to ale cesta REÁLNÁ a EFEKTIVNÍ ???

Myslím že není, a proto jsem se rozhodl pro cestu jinou. Cesta, která je efektivnější, rychlejší a nejsem závislý na kolektivu společenství. Nebyl jsem a dodnes si nejsem jist, zda je možné můj postup doporučit i ostatním, protože je trochu rizikovější než postup předchozí.

Myšlenka byla následující:

Co jsem tedy od předchozí schůze společenství udělal ?
  1. Na schůzi společenství jsem požádal o to, aby můj nesouhlas s vyúčtováním byl písemně zaznamenán v zápisu ze schůze.
  2. Poslal jsem doporučený dopis na pověřeného vlastníka s reklamací vyúčtování.
  3. Když pověřený vlastník na reklamaci nereagoval, poslal jsem reklamací "pro jistotu" ještě jednou.
  4. Oznámil jsem pověřenému vlastníkovi,že začínám platit zálohy,které odpovídají správnému vyúčtování (tj. asi 1400Kč/rok)
  5. Zaplatil jsem za rok 2007 jen cca 1400,-Kč (tj. v průměru cca 117 Kč/měsíc)
Proto celé to váhání. Nevěděl jsem zda je možné tento postup doporučit nebo ne. Měl jsem obavy, že by to někteří z Vás vzali jako doporučení a zachovali se stejně. Určitě by mě potěšilo, kdyby se ke mě někteří z Vás přidali, ale mám obavy z toho, že se něco nepodaří (nebo zanedbá) a Vy mi pak budete vyčítat, že jsem Vás dostal do problémů. Neberte to tedy jako doporučení pro Váš další postup, ale jako jednu z možností, jak se bránit nekorektním a protizákonným praktikám pověřeného vlastníka. Pokud si tuto cestu vyberete a zachováte se stejně jako já, musíte si uvědomovat riziko a chápat, že zodpovědnost je jen a jen na Vás.
Pokud se rozhodnete jít stejnou cestou jako já, je možnost spojit síly a postupovat společně. Mohu vám slíbit, že v případě potřeby Vám poskytnu veškeré důkazy, potřebné pro vedení soudního sporu, které mám k dispozici. Můžeme si sjednat společné právní zastoupení, atd..... Stačí, aby se nás sešlo 10 a více.
Vyzývám všechny, kteří se chtějí na nápravě věcí podílet, aby mě kontaktovali na e-mailu

garaz-hasova@ic.cz


Tím jsem snad splnil alespoň opožděně některé své sliby. Uvědomte si ale, že to všechno dělám ve své volném čase a shromažďování podkladů a informací je poměrně časově náročné a mnohdy ne zcela jednoduché. Zejména za situace, kdy se pověřený vlastník snaží minimalizovat množství předaných dokumentů. (....nakonec všechno co řeknete bude použito proti Vám....) tak proč by proti sobě poskytoval důkazy