Dne 26.4.2007

Rok - 2006

Vážení kolegové

- spolumajitelé garáží , tyto stránky vznikly jako reakce na chování a neochotu našeho pověřeného vlastníka -" STEGO INVEST s.r.o" , který má zajišťovat správu našeho domu, řešit naše oprávněné požadavky. Tento vlastník nám předložil v roce 2006 vyúčtování za rok 2005, se kterým jsme již tehdy nebyli spokojeni, přesto jsme ho schválili. Zejména proto, že jsme neznali přesně, jak se náklady na správu rozpočítávají. Přitom jste však určili i komisi, která měla provést kontrolu tohoto vyúčtování. To se také stalo. A výsledky byly K A T A S T R O F Á L N Í . O výsledcích kontroly byla firma STEGO INVEST s.r.o. informována a požádána jak o nápravu, tak také o stanovisko. V dopise byla také žádost, aby jste všichni byli o výsledcích kontroly a způsobu rozúčtovávání informováni. V poslední době jsme svědky toho, že pověřený vlastník jen velmi neochotně poskytuje přehledné a jasné informace ke způsobu rozúčtovávání nákladů. Názorný příklad jste mohli vidět na poslední schůzi dne 26.4.2006

 

Rozhodl jsem se proto předložit Vám základní fakta, v původním surovém stavu tak, abyste si mohli udělat názor sami.

 

A K T U A L I T Y:

Dnes proběhla "Společenství vlastníků jednotek", na které zazněly různé názory na způsob rozpočítávání nákladů. A výsledek ? Ten je zřejmý. Existují dva tábory - jeden-STEGO INVEST s.r.o. se svým názorem (platba za garáž má být stejná jako za ALBERT) a druhý-všichni ostatní (rozdělit podle podlahové plochy). Je zřejmé , že v nejbližší době k dohodě nedojde!


Většina z Vás se asi ptá co bude dál ? Nyní považuji za nejdůležitější, aby každý z Vás sám za sebe odeslal reklamaci na vyúčtování za rok 2006 (termín je 21 dní od doručení). Samozřejmě pouze pokud si myslíte, že ve vyúčtování jsou chyby. A dále musíme počkat na vyřízení reklamace (cca 30 dní). Mezi tím si můžeme trochu odpočinout a potom podle výsledků vyřízení reklamace se společně s advokáty poradíme o dalším postupu. Ten kdo nepodá reklamaci na vyúčtování, musí vyúčtování dle termínu splatnosti zaplatit.

Na konec Vám všem musím poděkovat za podporu, kterou jsme od Vás na schůzi dostali - DĚKUJEME.

Nyní, pro vás připravuji některé další informace a postupně (do 14 dnů) je zveřejním na těchto stránkách. Po doplnění všech informací Vás budu informovat pomocí SMS. Mezitím umístím na tyto stránky i nějaká hlasovací tlačítka, abyste i vy měli možnost ovlivňovat podobu těchto stránek a já jsem měl od Vás nějakou odezvu. Dnes je pro Vás nejdůležitější poslat R E K L A M A C I.   Neschválení vyúčtování nemá na způsob vyúčtování zatím žádný vliv a pouze Vaše reklamace Vás udrží ve "hře" o nižší platby na zálohy.
A co můžete udělat VY pro mě ? Uvítal bych:
1) Aby mi každý z Vás poslal na sebe e-mail (pokud máte) - umožní mi to lépe Vás informovat.
2) Od některých z Vás nemám čísla mobilních telefonů. Pokud chcete být informování SMS, pošlete mi číslo mobilu.
3) Pokud by byl někdo ochoten pomoci s organizací (např. vyrobit+roznést letáky,plné moci atp.) nebo radou -každá pomoc je vítaná
Všechny informace posílejte na e-mail: garaz-hasova@ic.cz

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ pro podání reklamace:

 

P O Z O R   Reklamaci vyúčtování je potřeba podat písemně a prokazatelně doručit (nejlépe doporučeným dopisem nebo osobně předat na schůzi a na kopii si nechat potvrdit převzetí). Reklamaci si můžete stáhnout (zde) a doplnit na začátku číslo garáže a na konec doplnit adresu s podpisem. A kam se to má poslat ? To by mělo být uvedeno na každém vyúčtování. Tam adresa uvedena není, je tam pouze otisk razítka firmy PROCTUS real s.r.o., ale pověřený vlastník je Stego-Invest. Tak vlastně nevím, kam to poslat. Osobně jsem to poslal na adresu PROCTUS real., která je uvedena na razítku na vyúčtování. Protože existuje lhůta pro podání reklamace, doporučuji reklamaci poslat co nejdříve. Nejlépe do konání schůze -
!!! P O Z O R   je nebezpečí z prodlení !!!!


 

Napište nám své podněty garaz-hasova@ic.cz