VÝSLEDOVKA

období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 1 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ------------------------------------------------------------------------------ Úcet Název V období ------------------------------------------------------------------------------ NÁKLADY 50120 Kancelárské potreby 1489.00 . 50150 Drobný materiál 8897.00 . 501 * Spotreba materiálu 10386.00 . * 51820 Vedení úcetnictví 30976.00 . 51829 Doména a webhosting 755.00 . 51831 Poštovní poplatky 2313.00 . 51835 Revize 5323.00 . 51840 Poplatky, ruzné 605.00 . 518 * Ostatní služby 39972.00 . * 52110 Mzdové náklady - DoPP, DPC 19920.00 . 52120 Mzdové náklady - statutární odmeny 89964.00 . 521 * Mzdové náklady 109884.00 . * 52420 Zákonné zdravotní pojištení 8100.00 . 524 * Zákonné sociální pojištení 8100.00 . * 54920 Pojistné objektu 17395.00 . 54930 Zaokrouhlování 1.54 . 549 * Jiné ostatní náklady 17396.54 . * ------------------------------------------------------------------------------ Celkem NÁKLADY 185738.54 . ** ------------------------------------------------------------------------------ VÝNOSY 60210 Tržby od vlastníku na správu domu 185371.01 . 602 * Tržby z prodeje služeb 185371.01 . * 64430 Úroky z termínovaného vkladu 367.53 . 644 * Úroky 367.53 . * ------------------------------------------------------------------------------ Celkem VÝNOSY 185738.54 . ** ------------------------------------------------------------------------------ Celkem ZISK (- ztráta) . . *** RENTABILITA ( zisk/náklady ) % ------------------------------------------------------------------------------