ÚCTOVÝ ROZVRH

pro úcetní období od 01.01.2016 strana: 1 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Úcet Název úctu Typ Saldokontní Danový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 010 Dlouhodobý nehmotný majetek A N A 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje A N A 013 Software A N A 014 Ocenitelná práva A N A 018 Drobný dlouhodobý majetek A N A 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek A N A 020 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný A N A 021 Stavby A N A 022 Samostatné movité veci a soub.movit.vecí A N A 025 Pestitelské celky trvalých porostu A N A 026 Základní stádo a tažná zvírata A N A 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek A N A 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek A N A 030 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný A N A 031 Pozemky A N A 032 Umelecká díla a sbírky A N A 040 Nedokoncený dl. nehmotný a hm. majetek A N A 041 Porízení dlouhodobého nehmotného majetku A N A 042 Porízení dlouhodobého hmotného majetku A N A 050 Poskytnuté zálohy na dl. hm a nehm majet A N A 051 Poskytnuté zálohy na dl.nehmotný majetek A N A 052 Poskytnuté zálohy na dl.hmotný majetek A N A 060 Dlouhodobý financní majetek A N A 061 Podílové CP a podíly v p.s rozhod.vlivem A N A 062 Podílové CP a podíly v p.s podst. vlivem A N A 063 Ostatní dlouhodobé cenné papíry A N A 066 Pujcky podnikum ve skupine A N A 067 Ostatní dlouhodobé pujcky A N A 069 Ostatní dlouhodobý financní majetek A N A 070 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetk P N A 072 Oprávky k nehm. výsled. výzkumu a vývoje P N A 073 Oprávky k softwaru P N A 074 Oprávky k ocenitelným právum P N A 078 Oprávky k drobnému dl. nehmot. majetku P N A 079 Oprávky k ostatnímu dl. nehmot. majetku P N A 080 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku P N A 081 Oprávky ke stavbám P N A 082 Oprávky k samos.movitým vecem a souborum P N A 085 Oprávky k pestit.celkum trvalých porostu P N A 086 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvír P N A 088 Oprávky k drobnému dl. hmotnému majetku P N A 089 Oprávky k ostatnímu dl. hmotnému majetku P N A 110 Materiál A N A 111 Porízení materiálu A N A 112 Materiál na sklade A N A 11200 Materiál na sklade A N A 119 Materiál na ceste A N A 120 Zásoby vlastní výroby A N A 121 Nedokoncená výroba A N A 122 Polotovary vlastní výroby A N A 123 Výrobky A N A 124 Zvírata A N A 130 Zboží A N A 131 Porízení zboží A N A 132 Zboží na sklade A N A 139 Zboží na ceste A N A 210 Penežní prostredky v pokladne A N A 211 Pokladna A N A
 
ÚCTOVÝ ROZVRH pro úcetní období od 01.01.2016 strana: 2 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Úcet Název úctu Typ Saldokontní Danový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 21100 Pokladna A N A 213 Ceniny A N A 220 Penežní prostredky na úctech A N A 221 Bankovní úcty A N A 22100 Bankovní úcet - CS A N A 22101 Bankovní úcet - FIO A N A U 22110 Bankovní úcty - FIO - sporící A N A 230 Krátkodobé úvery P N A 231 Krátkodobé bankovní úvery P N A 232 Eskontní úvery P N A 240 Jiné krátkodobé financní výpomoci P N A 241 Emitované krátkodobé dluhopisy A N A 249 Ostatní krátkodobé financní výpomoci P N A 250 Krátkodobý financní majetek A N A 251 Majetkové cenné papíry k obchodování A N A 253 Dlužné cenné papíry A N A 255 Vlastní dluhopisy A N A 256 Ostatní cenné papíry A N A 260 Prevody mezi financními úcty A N A 261 Peníze na ceste A N A 26100 Peníze na ceste A N A 310 Pohledávky A N A 311 Odberatelé A A A 31100 Zálohy na správu domu a služby A N A 311001 Záloha na správu garáže - Karásek A N A 311002 Záloha na správu garáže - Motka A N A 311003 Záloha na správu garáže - Vaniš A N A 311004 Záloha na správu garáže - Vít A N A 311005 Záloha na správu garáže - Lorenz A N A 311006 Záloha na správu garáže - Dvorák A N A 311007 Záloha na správu garáže - Vojtík A N A 311008 Záloha na správu garáže - Gajdušek A N A 311009 Záloha na správu garáže - Hlídek A N A 311010 Záloha na správu garáže - Liška A N A 311011 Záloha na správu garáže - Andrle A N A 311012 Záloha na správu garáže - Grnác A N A 311013 Záloha na správu garáže - Hajný A N A 311014 Záloha na správu garáže - Jelínek A N A 311015 Záloha na správu garáže - Roubal A N A 311016 Záloha na správu garáže - Jelínková A N A 311017 Záloha na správu garáže - Peleška A N A 311018 Záloha na správu garáže - Németh A N A 311019 Záloha na správu garáže - Pondelícek A N A 311020 Záloha na správu garáže - Malíková A N A 311021 Záloha na správu garáže - Platzer A N A 311022 Záloha na správu garáže - B.A.LEV s.r.o. A N A 311023 Záloha na správu garáže - Ctvrtecka A N A 311024 Záloha na správu garáže - Peleška A N A 311025 Záloha na správu garáže - Kucerová A N A 311026 Záloha na správu garáže - Láník A N A 311027 Záloha na správu garáže - J Property Man A N A 311028 Záloha na správu garáže - Kebza A N A 311029 Záloha na správu garáže - Doubek A N A 311030 Záloha na správu garáže - Krystyn A N A 311031 Záloha na správu garáže - Lechner A N A 311032 Záloha na správu garáže - Husák A N A 311033 Záloha na správu garáže - Pitelka A N A 311034 Záloha na správu garáže - Doležal A N A
 
ÚCTOVÝ ROZVRH pro úcetní období od 01.01.2016 strana: 3 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Úcet Název úctu Typ Saldokontní Danový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 311035 Záloha na správu garáže - Mutafov A N A 311036 Záloha na správu garáže - Poprik A N A 311037 Záloha na správu garáže - Starka A N A 311038 Záloha na správu garáže - Bezdeková A N A 311039 Záloha na správu garáže - Bublíková A N A 311040 Záloha na správu garáže - Calabová A N A 311041 Záloha na správu garáže - Hubrt A N A 311042 Záloha na správu garáže - Bušta A N A 311043 Záloha na správu garáže - Cech A N A 311044 Záloha na správu garáže - Mik A N A 311045 Záloha na správu garáže - Koudelka A N A 311046 Záloha na správu garáže - Šimonek A N A 311047 Záloha na správu garáže - Kocvara A N A 311048 Záloha na správu garáže - Vodicka A N A 311049 Záloha na správu garáže - Marek A N A 311050 Záloha na správu garáže - Roubal A N A 311051 Záloha na správu garáže - Budar A N A 311052 Záloha na správu garáže - Budar A N A 311053 Záloha na správu garáže - Marek A N A 311054 Záloha na správu garáže - Michálek A N A 311055 Záloha na správu garáže - Vackarová A N A 311056 Záloha na správu garáže - Reznícková A N A 311057 Záloha na správu garáže - Bukovský A N A 311058 Záloha na správu garáže - Chodounský A N A 311059 Záloha na správu garáže - Machácek A N A 311060 Záloha na správu garáže - Martaus A N A 311061 Záloha na správu garáže - Kozler A N A 311062 Záloha na správu garáže - Korínek A N A 311063 Záloha na správu garáže - Drašar A N A 311064 Záloha na správu garáže - Kraus A N A 311065 Záloha na správu garáže - Zemánek A N A 311066 Záloha na správu garáže - Zapletal A N A 311067 Záloha na správu garáže - St”hr A N A 311068 Záloha na správu garáže - Ostrezí A N A 311069 Záloha na správu garáže - Dušek A N A 311070 Záloha na správu garáže - Reznícek A N A 311071 Záloha na správu garáže - Kvarda A N A 311072 Záloha na správu garáže - Richter A N A 311073 Záloha na správu garáže - Matej/Volf A N A 311074 Záloha na správu garáže - Hibala A N A 311075 Záloha na správu garáže - Belík A N A 311076 Záloha na správu garáže - Plácek A N A 311077 Záloha na správu garáže - Metlicka A N A 311078 Záloha na správu garáže - Procházka A N A 311079 Záloha na správu garáže - Labounek A N A 311080 Záloha na správu garáže - Mareš A N A 311081 Záloha na správu garáže - Vašícek A N A 311082 Záloha na správu garáže - Pikart A N A 311083 Záloha na správu garáže - Ižovský A N A 311084 Záloha na správu garáže - Pondelícek A N A 311085 Záloha na správu garáže - Kovár A N A 311086 Záloha na správu garáže - Prajer A N A 311087 Záloha na správu garáže - Vecera A N A 311088 Záloha na správu garáže - Kolár A N A 311089 Záloha na správu garáže - Hrubeš A N A 311090 Záloha na správu garáže - Plavjanik A N A 311091 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. A N A 311092 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. A N A
 
ÚCTOVÝ ROZVRH pro úcetní období od 01.01.2016 strana: 4 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Úcet Název úctu Typ Saldokontní Danový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 311093 Záloha na správu garáže - Sedlácková A N A 311094 Záloha na správu garáže - Seidl A N A 311095 Záloha na správu garáže - Oberstein A N A 311096 Záloha na správu garáže - ORDINEM s.r.o. A N A 311097 Záloha na správu garáže - Soviš A N A 311098 Záloha na správu garáže - Náchodská A N A 311099 Záloha na správu garáže - Schovanec A N A 311100 Záloha na správu garáže - Buštík A N A 311101 Záloha na správu garáže - Kociánová A N A 311102 Záloha na správu garáže - Benda A N A 311103 Záloha na správu garáže - Lešenárová A N A 311104 Záloha na správu garáže - Sss, Marková A N A 311105 Záloha na správu garáže - Jandová A N A 311106 Záloha na správu garáže - Houska A N A 311107 Záloha na správu garáže - Becvár A N A 311108 Záloha na správu garáže - Hodouš A N A 311109 Záloha na správu garáže - Ríha A N A 311110 Záloha na správu garáže - Svobodová A N A 311111 Záloha na správu garáže - Bufka A N A 311112 Záloha na správu garáže - Pospíšilová A N A 311113 Záloha na správu garáže - Havelka A N A 311114 Záloha na správu garáže - Ždárský A N A 311115 Záloha na správu garáže - Bína A N A 311116 Záloha na správu garáže - Wolfschtz A N A 311117 Záloha na správu garáže - Lapka A N A 311118 Záloha na správu garáže - Janecek A N A 311119 Záloha na správu garáže - Beránek A N A 311120 Záloha na správu garáže - Beránek A N A 311121 Záloha na správu garáže - Savický A N A 311122 Záloha na správu garáže - Zeman A N A 311123 Záloha na správu garáže - Holan A N A 311124 Záloha na správu garáže - Marvan A N A 311125 Záloha na správu garáže - Mišovic A N A 311126 Záloha na správu garáže - Kalaš A N A 311127 Záloha na správu garáže - Vetrovský A N A 311128 Záloha na správu garáže - Procházka A N A 311129 Záloha na správu garáže - Marek A N A 311130 Záloha na správu garáže - Klimeš A N A 311131 Záloha na správu garáže - Nimerický A N A 311132 Záloha na správu garáže - Louda A N A 311133 Záloha na správu garáže - Cervenka A N A 311134 Záloha na správu garáže - Elterlein A N A 311135 Záloha na správu garáže - Lelková A N A 311136 Záloha na správu garáže - Bezdek A N A 311137 Záloha na správu garáže - Gregor A N A 311138 Záloha na správu garáže - Václavík A N A 311139 Záloha na správu garáže - Krofta A N A 311140 Záloha na správu garáže - EliᚠA N A 311141 Záloha na správu garáže - Petrík A N A 311142 Záloha na správu garáže - Noi Vu Van A N A 311143 Záloha na správu garáže - Hnilicka A N A 311144 Záloha na správu garáže - Štastný A N A 311145 Záloha na správu garáže - Blažková,Proch A N A 311146 Záloha na správu garáže - Komárek A N A 311147 Záloha na správu garáže - Miškovská A N A 311148 Záloha na správu garáže - Drášil A N A 311149 Záloha na správu garáže - Bezdek A N A 311150 Záloha na správu garáže - Dršták A N A
 
ÚCTOVÝ ROZVRH pro úcetní období od 01.01.2016 strana: 5 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Úcet Název úctu Typ Saldokontní Danový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 311151 Záloha na správu garáže - Pruša A N A 311152 Záloha na správu garáže - Thraumb A N A 311153 Záloha na správu garáže - Taino A N A 311154 Záloha na správu garáže - Pejchal A N A 311155 Záloha na správu garáže - Mikulecký A N A 311156 Záloha na správu garáže - Randová A N A 311157 Záloha na správu garáže - Šimek A N A 311158 Záloha na správu garáže - Šír A N A 311159 Záloha na správu garáže - Kožíšek A N A 311160 Záloha na správu garáže - Fráz A N A 311161 Záloha na správu garáže - Novotný A N A 311162 Záloha na správu garáže - Bušta A N A 311163 Záloha na správu garáže - Cejka A N A 311164 Záloha na správu garáže - Kollár A N A 311165 Záloha na správu garáže - Rezác A N A 311166 Záloha na správu garáže - Langmaier A N A 311167 Záloha na správu garáže - Zeman A N A 311168 Záloha na správu garáže - Ryšánek A N A 311169 Záloha na správu garáže - Matejcková A N A 311170 Záloha na správu garáže - Slavíková A N A 311171 Záloha na správu garáže - Vorel A N A 311172 Záloha na správu garáže - Vorel A N A 311173 Záloha na správu garáže - Vorel A N A 311174 Záloha na správu garáže - Bezdek A N A 311175 Záloha na správu garáže - Matejícková A N A 311176 Záloha na správu garáže - Mikuš A N A 311177 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST A N A 311178 Záloha na správu garáže - 10 vlastníku A N A 311179 Záloha na správu garáže - 10 vlastníku A N A 31150 Odberatelé A A A 312 Smenky k inkasu A N A 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry A N A 314 Poskytnuté provozní zálohy A N A 31410 Placené zálohy ÚT A N A 31415 Placené zálohy vodné TUV A N A 31420 Placené zálohy elektrická energie A N A 31430 Placené zálohy ostatní A N A 31440 Placené zálohy odvoz odpadu A N A 31450 Placené zálohy vodné A N A 315 Ostatní pohledávky A N A 31500 Ostatní pohledávky - SIPO A N A 31501 Revize hasící prístroje - bežný rok A N A 31502 Revize hasící prístroje - minulý rok A N A 31503 Revize elektro + hromosvody - bežný rok A N A 31504 Revize elektro + hromosvody - minulý rok A N A 31505 Úcetnictví - bežný rok A N A 31506 Úcetnictví - minulý rok A N A 31507 Opravy a údržba - bežný rok A N A 31508 Opravy a údržba - minulý rok A N A 31509 Pojištení objektu - bežný rok A N A 31510 Pojištení objektu - minulý rok A N A 31511 Srážková voda - bežný rok A N A 31512 Srážková voda - minulý rok A N A 31521 El. energie - bežný rok A N A 31522 El. energie - minulý rok A N A 31531 Likvidace odpadu - bežný rok A N A 31532 Likvidace odpadu - minulý rok A N A 31541 Úklid objektu - bežný rok A N A
 
ÚCTOVÝ ROZVRH pro úcetní období od 01.01.2016 strana: 6 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Úcet Název úctu Typ Saldokontní Danový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 31542 Úklid objektu - minulý rok A N A 31551 Odmena statutárním orgánum - bežný rok A N A 31552 Odmena statutárním orgánum - minulý rok A N A 31561 Právní pomoc - bežný rok A N A 31562 Právní pomoc - minulý rok A N A 31571 Odvody na pojištení a dane - bežný rok A N A 31572 Odvody na pojištení a dane - minulý rok A N A 31581 Poštovné a kancl. potreby - bežný rok A N A 31582 Poštovné a kancl. potreby - minulý rok A N A 31591 Bankovní popl. mínus úroky - bežný rok A N A 31592 Bankovní popl. mínus úroky - minulý rok A N A 31593 Posudky - bežný rok A N A 31594 Posudky - minulý rok A N A 31595 Cipy, klíce - bežný rok A N A 31596 Cipy, klíce - minulý rok A N A 320 Závazky P N A 321 Dodavatelé P A A 32100 Dodavatelé P A A 322 Smenky k úhrade P N A 324 Prijaté zálohy P N A 32410 Zálohy na služby a správu - bežný rok P N A 32411 Zálohy na služby a správu - minulý rok P N A 32490 Kauce - Penny Market s.r.o. P N A 325 Ostatní závazky P N A 32500 Ostatní závazky - pojistné domu P N A 330 Zúctování se zamestnanci a institucemi P N A 331 Zamestnanci P N A 33100 Zamestnanci P N A 333 Ostatní závazky vuci zamestnancum P N A 335 Pohledávky za zamestnanci A N A 336 Zúctování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p P N A 33600 Zúctování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p P N A 340 Zúctování daní, dotací a ostatní zúct. A N A 341 Dan z príjmu A N A 34100 Dan z príjmu A N A 342 Ostatní prímé dane P N A 34200 Ostatní prímé dane P N A 343 Dan z pridané hodnoty A N A 345 Ostatní dane a poplatky A N A 34500 Ostatní dane a poplatky A N A 346 Nároky na dotace a ost.zúct. se st.rozp. A N A 348 Nár. na dot. a ost.zúc. s rozp. o.ú.s.c. A N A 350 Pohledávky za spolecností A N A 358 Pohledávky k úcastníkum sdružení A N A 360 Závazky ke spolecn. a nespl. cen.papíru P N A 367 Závazky z ups.nesplac.cenných pap.a vkl. P N A 368 Závazky k úcastníkum sdružení P N A 370 Jiné pohledávky a závazky A N A 375 Pohledávky z emitovaných dluhopisu A N A 378 Jiné pohledávky A N A 37800 Jiné pohledávky A N A 37810 Jiné pohledávky - z vyúctování A N A 37830 Jiné pohledávky - dl.záloha - zhodnocení A N A 379 Jiné závazky P N A 37900 Jiné závazky P N A 37910 Jiné závazky - z vyúctování P N A 37920 Jiné závazky - nájemné z NP P N A 37930 Jiné závazky - technické zhodnocení P N A
 
ÚCTOVÝ ROZVRH pro úcetní období od 01.01.2016 strana: 7 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Úcet Název úctu Typ Saldokontní Danový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 380 Prechodové úcty aktiv a pasiv A N A 381 Náklady príštích období A N A 38100 Náklady príštích období - pojistné A N A 383 Výdaje príštích období P N A 38300 Výdaje príštích období P N A 384 Výnosy príštích období P N A 385 Príjmy príštích období A N A 386 Kursové rozdíly aktivní A N A 387 Kursové rozdíly pasivní P N A 388 Dohadné úcty aktivní A N A 389 Dohadné úcty pasivní P N A 38900 Dohadné úcty pasivní - el. energie P N A 38910 Dohadné úcty pasivní - úcetnictví P N A 390 Opravná pol. k zúct. vztahum a vnitrní z A N A 391 Opravná položka k pohledávkám P N A 395 Vnitrní zúctování A N A 39500 Vnitrní zúctování A N A 398 Spojovací úcet pri sdružení P N A 500 Spotrebované nákupy N N A 501 Spotreba materiálu N N A 50110 Spotreba materiálu pro nájemníky N N A 50120 Kancelárské potreby N N N 50130 Žárovky N N N 50140 Cistící potreby N N N 50150 Drobný materiál N N N 50160 Drobný materiál na opravy objektu N N N 502 Spotreba energie N N A 50210 Spotreba energie - prádelna, mandl N N N 503 Spotreba ostat.neskladovatelných dodávek N N A 504 Prodané zboží N N A 510 Služby N N A 511 Opravy a udržování N N A 51110 Opravy v pronajatých prostorách N N A 51120 Opravy v dome nesouvisející s pronájmy N N N 51130 Opravy v budove garáží N N N 51140 Opravy v garážích vlastníku N N N 512 Cestovné N N A 51200 Cestovné N N A 513 Náklady na reprezentaci N N A 518 Ostatní služby N N A 51810 Právní pomoc, poradenství, posudky N N N 51820 Vedení úcetnictví N N N 51829 Doména a webhosting N N A 51830 Administrativní práce N N A 51831 Poštovní poplatky N N N 51832 Paušál havarijní služba N N N 51833 Úklid chodníku N N N 51834 Desinfekce, deratizace domu N N N 51835 Revize N N N 51836 Telefonní poplatky N N A 51837 Odecty a rozúctování ÚT N N A 51838 Clenské príspevky N N N 51839 Servis STA N N A 51840 Poplatky, ruzné N N N 520 Osobní náklady N N A 521 Mzdové náklady N N A 52110 Mzdové náklady - DoPP, DPC N N N 52120 Mzdové náklady - statutární odmeny N N A
 
ÚCTOVÝ ROZVRH pro úcetní období od 01.01.2016 strana: 8 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Úcet Název úctu Typ Saldokontní Danový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 524 Zákonné sociální pojištení N N A 52410 Zákonné sociální pojištení N N A 52420 Zákonné zdravotní pojištení N N A 525 Ostatní sociální pojištení N N A 527 Zákonné sociální náklady N N A 528 Ostatní sociální náklady N N A 530 Dane a poplatky N N A 531 Dan silnicní N N A 532 Dan z nemovitostí N N A 538 Ostatní dane a poplatky N N A 53810 Kolky N N N 53811 Soudní poplatky N N A 53820 Poplatky - zábory, stavební povolení N N A 540 Ostatní náklady N N A 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení N N A 542 Ostatní pokuty a penále N N A 543 Odpis nedobytné pohledávky N N A 544 Úroky N N A 545 Kursové ztráty N N A 546 Dary N N A 548 Manka a škody N N A 549 Jiné ostatní náklady N N A 54910 Bankovní poplatky N N A 54920 Pojistné objektu N N N 54930 Zaokrouhlování N N N 54940 Úrazové pojištení N N N 54950 Ostatní N N N 550 Odpisy, prodaný majetek, rezervy N N A 551 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku N N A 55100 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku N N N 552 Zust. cena prod. dl. nehm. a hm. majetku N N A 553 Prodané cenné papíry a vklady N N A 554 Prodaný materiál N N A 556 Tvorba zákonných rezerv N N A 559 Tvorba zákonných opravných položek N N A 560 Zmeny stavu zásob vlastní cinnosti N N A 570 Aktivace N N A 580 Poskytnuté príspevky N N A 581 Poskytnuté prísp. zúct. mezi org. slož. N N A 582 Poskytnuté príspevky N N A 590 Dan z príjmu N N A 591 Dan z príjmu N N A 59100 Dan z príjmu N N A 595 Dodatecné odvody dane z príjmu N N A 600 Tržby za vlastní výrobky a za zboží V N A 601 Tržby za vlastní výrobky V N A 602 Tržby z prodeje služeb V N A 60210 Tržby od vlastníku na správu domu V N N 60220 Tržby z nájemného od nájemníku V N A 60240 Tržby za praní a mandl V N A 60250 Tržby za jiné služby - vlastníci V N N 60260 Tržby za jiné služby - nájemníci V N A 602941 Tržby - úklid domu ve vlastní režii V N A 604 Tržby za prodané zboží V N A 640 Ostatní výnosy V N A 641 Smluvní pokuty a penále V N A 64110 Penále od vlastníku V N A 64120 Penále od nájemníku V N N
 
ÚCTOVÝ ROZVRH pro úcetní období od 01.01.2016 strana: 9 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Úcet Název úctu Typ Saldokontní Danový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 642 Ostatní pokuty a penále V N A 643 Platby za odepsané pohledávky V N A 644 Úroky V N A 64410 Úroky z bežného úctu V N N 64430 Úroky z termínovaného vkladu V N A 645 Kurzové zisky V N A 648 Zúctování fondu V N A 649 Jiné ostatní výnosy V N A 64910 Jiné ostatní výnosy - od vlastníku V N N 64920 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlování V N A 64930 Jiné ostatní výnosy - ostatní V N A 650 Tržby z prodeje majetku V N A 652 Tržby z prodeje dl. hm. a nehm. majetku V N A 653 Tržby z prodeje cenných papíru a vkladu V N A 654 Tržby z prodeje materiálu V N A 655 Výnosy z krátkodobého financího majetku V N A 656 Zúctování zákonných rezerv V N A 657 Výnosy z dlouhodobého financního majetku V N A 659 Zúctování zákonných opravných položek V N A 680 Prijaté príspevky V N A 681 Prijaté prísp. zct. mezi org.složkami V N A 682 Prijaté príspevky V N A 684 Prijaté clenské príspevky V N A 690 Provozní dotace V N A 691 Provozní dotace V N A 900 Vlastní jmení P N A 901 Vlastní jmení P N A 90100 Vlastní jmení P N A 910 Fondy P N A 911 Fondy P N A 91100 Fond oprav ze zisku P N A 920 Ocenovací rozdíly P N A 930 Výsledek hospodarení P N A 931 Hospodárský výsledek ve schval. rízení P N A 93100 Hospodárský výsledek ve schval. rízení P N A 932 Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let P N A 93210 Nerozdelený zisk minulých let P N A 93220 Neuhrazená ztráta minulých let A N A 940 Rezervy P N A 941 Zákonné rezervy P N A 950 Dlouhodobé úvery a závazky P N A 951 Dlouhodbé bankovní úvery P N A 953 Emitované dluhopisy P N A 954 Závazky z pronájmu P N A 955 Dlouhodobé prijaté zálohy P N A 95500 Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu P N A 958 Dlouhodobé smenky k úhrade P N A 959 Ostatní dlouhodobé závazky P N A 960 Záverkové úcty U N A 961 Pocátecní úcet rozvažný U N A 962 Konecný úcet rozvažný U N A 963 Úcet hospodárského výsledku U N A 970 Podrozvahové úcty N A 980 Podrozvahové úcty N A 990 Podrozvahové úcty N A ------------------------------------------------------------------------------ pocet vet: 519