SEZNAM DOKLADOVÝCH RAD

strana: 1 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 Aut Doklad Název Mena ------------------------------------------ 1s Sporící úcet - FIO Kc 2t Termínovaný úcet Kc 3t Termínovaný úcet Kc D Dluhy na nájemném Kc DP Dodatecný predpis Kc F Došlé faktury Kc P Predpis nájemného Kc b Bankovní úcet Kc bf Bankovní úcet - FIO Kc d Pokladna Kc dv Drobná vydání Kc f Odeslané faktury Kc u Obecné úcetní dokl. Kc ------------------------------------------ pocet vet: 13