KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE

položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 1 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11200 7393.00 Materiál na sklade 31.12. u16 (311012).... . 1982.00 výdej cipu 11200 za Prosinec 2016 .......... . 1982.00 5411.00 * 11200 od poc. roku 7393.00 . 1982.00 5411.00 A ** 1 Trída 1 - Zásoby celkem 7393.00 . 1982.00 5411.00 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22101 1279283.30 Bankovní úcet - FIO 04.01. bf1,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 04.01. bf1,1999127 (311127).... 1200.00 . platba zálohy na správu 04.01. bf1,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 07.01. bf1,F15018,v30 (32100 ).... . 14612.00 elektrická energie 10.01. bf1,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.01. bf1,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 15.01. bf1,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.01. bf1,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.01. bf1,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 19.01. bf1,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.01. bf1,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.01. bf1,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 22101 za Leden 2016 .......... 1585.00 24444.00 1256424.30 * 01.02. bf2,30103270 (31420 ).... . 21780.00 záloha na el. energii 02.02. bf2,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 04.02. bf2,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 10.02. bf2,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.02. bf2,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 15.02. bf2,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.02. bf2,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.02. bf2,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.02. bf2,139 (311139).... 1600.00 . platba zálohy na správu 18.02. bf2,f16001,v20 (31150 ).... 135055.00 . pronájem plochy a prostor 19.02. bf2,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.02. bf2,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.02. bf2,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 25.02. bf2,F16002,v46 (32100 ).... . 1230.00 kancl. potreby 22101 za Únor 2016 .......... 137040.00 32842.00 1360622.30 * 02.03. bf3,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 04.03. bf3,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 05.03. bf3,8602682741 (32500 ).... . 17395.00 pojistné budovy 05.03. bf3,F16001,v16 (32100 ).... . 2349.00 odvoz odpadu 09.03. bf3,130 (311130).... 1822.00 . platba zálohy na správu 10.03. bf3,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.03. bf3,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 14.03. bf3,173 (311173).... 1280.00 . platba zálohy na správu 14.03. bf3,172 (311172).... 1279.00 . platba zálohy na správu 14.03. bf3,171 (311171).... 1279.00 . platba zálohy na správu 15.03. bf3,64 (311064).... 3280.00 . platba zálohy na správu 15.03. bf3,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.03. bf3,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.03. bf3,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.03. bf3,98 (311098).... 1269.00 . platba zálohy na správu 15.03. bf3,161 (311161).... 1311.00 . platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 2 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.03. bf3,3 (311003).... 1337.00 . platba zálohy na správu 15.03. bf3,25 (311025).... 3288.00 . platba zálohy na správu 15.03. bf3,144 (311144).... 1386.00 . platba zálohy na správu 15.03. bf3,88 (311088).... 1219.00 . platba zálohy na správu 15.03. bf3,54 (311054).... 1401.00 . platba zálohy na správu 15.03. bf3,66 (311066).... 1271.00 . platba zálohy na správu 15.03. bf3,154 (311154).... 1268.00 . platba zálohy na správu 16.03. bf3,96 (311096).... 2330.00 . platba zálohy na správu 16.03. bf3,113 (311113).... 1307.00 . platba zálohy na správu 17.03. bf3,118 (311118).... 1267.00 . platba zálohy na správu 17.03. bf3,103 (311103).... 1283.00 . platba zálohy na správu 17.03. bf3,11 (311011).... 1373.00 . platba zálohy na správu 17.03. bf3,5 (311005).... 1276.00 . platba zálohy na správu 17.03. bf3,107 (311107).... 1269.00 . platba zálohy na správu 18.03. bf3,73 (311073).... 1419.00 . platba zálohy na správu 18.03. bf3,76 (311076).... 1235.00 . platba zálohy na správu 18.03. bf3,97 (311097).... 1398.00 . platba zálohy na správu 18.03. bf3,92 (311092).... 1501.00 . platba zálohy na správu 18.03. bf3,99 (311091).... 1248.00 . platba zálohy na správu 18.03. bf3,114 (311114).... 1390.00 . platba zálohy na správu 18.03. bf3,59 (311059).... 1473.00 . platba zálohy na správu 18.03. bf3,43 (311043).... 1268.00 . platba zálohy na správu 19.03. bf3,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.03. bf3,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.03. bf3,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 19.03. bf3,55 (311055).... 1548.00 . platba zálohy na správu 20.03. bf3,165 (311165).... 1277.00 . platba zálohy na správu 21.03. bf3,93 (311093).... 1241.00 . platba zálohy na správu 21.03. bf3,9 (311009).... 1277.00 . platba zálohy na správu 21.03. bf3,7 (311007).... 1277.00 . platba zálohy na správu 21.03. bf3,102 (311102).... 1273.00 . platba zálohy na správu 21.03. bf3,150 (311150).... 1207.00 . platba zálohy na správu 22.03. bf3,142 (311142).... 1184.00 . platba zálohy na správu 22.03. bf3,75 (311075).... 1254.00 . platba zálohy na správu 22.03. bf3,58 (311058).... 1275.00 . platba zálohy na správu 22.03. bf3,61 (311061).... 1274.00 . platba zálohy na správu 22.03. bf3,128 (311128).... 1265.00 . platba zálohy na správu 23.03. bf3,8 (311008).... 1276.00 . platba zálohy na správu 23.03. bf3,175 (311175).... 1274.00 . platba zálohy na správu 23.03. bf3,44 (311044).... 1315.00 . platba zálohy na správu 23.03. bf3,112 (311112).... 1342.00 . platba zálohy na správu 23.03. bf3,F16003,v11 (32100 ).... . 9196.00 vedení úcetnictví 23.03. bf3,99 (311099).... 1268.00 . platba zálohy na správu 24.03. bf3,62 (311062).... 1277.00 . platba zálohy na správu 24.03. bf3,137 (311137).... 1172.00 . platba zálohy na správu 24.03. bf3,52 (311052).... 1273.00 . platba zálohy na správu 24.03. bf3,51 (311051).... 1272.00 . platba zálohy na správu 29.03. bf3,87 (311087).... 1216.00 . platba zálohy na správu 29.03. bf3,80 (311080).... 1306.00 . platba zálohy na správu 29.03. bf3,56 (311056).... 1285.00 . platba zálohy na správu 29.03. bf3,47 (311047).... 1666.00 . platba zálohy na správu 29.03. bf3,35 (311035).... 1512.00 . platba zálohy na správu 29.03. bf3,126 (311126).... 1600.00 . platba zálohy na správu 30.03. bf3,168 (311168).... 1274.00 . platba zálohy na správu 30.03. bf3,1 (311001).... 1391.00 . platba zálohy na správu 30.03. bf3,164 (311164).... 3000.00 . platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 3 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.03. bf3,20 (311020).... 1541.00 . platba zálohy na správu 30.03. bf3,19 (311019).... 1230.00 . platba zálohy na správu 30.03. bf3,84 (311084).... 1444.00 . platba zálohy na správu 30.03. bf3,83 (311083).... 1316.00 . platba zálohy na správu 30.03. bf3,17 (311017).... 1150.00 . platba zálohy na správu 30.03. bf3,24 (311024).... 1416.00 . platba zálohy na správu 30.03. bf3,146 (311146).... 1247.00 . platba zálohy na správu 22101 za Brezen 2016 .......... 94527.00 38772.00 1416377.30 * 01.04. bf4,26 (311026).... 1613.00 . platba zálohy na správu 01.04. bf4,79 (311079).... 1279.00 . platba zálohy na správu 01.04. bf4,15 (311015).... 1268.00 . platba zálohy na správu 01.04. bf4,170 (311170).... 1289.00 . platba zálohy na správu 01.04. bf4,133 (311133).... 1820.00 . platba zálohy na správu 02.04. bf4,10 (311010).... 1398.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,48 (311048).... 1278.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,33 (311033).... 1249.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,122 (311122).... 1265.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4 (311085).... 2631.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,74 (311074).... 1218.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,156 (311156).... 1230.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,157 (311157).... 1218.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,106 (311106).... 1268.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,86 (311086).... 1333.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,159 (311159).... 1378.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,12 (311012).... 1207.00 . platba zálohy na správu 04.04. bf4,5160402276 (31430 ).... . 755.00 záloha na provoz domény 05.04. bf4,140 (311140).... 1246.00 . platba zálohy na správu 05.04. bf4,28 (311028).... 1241.00 . platba zálohy na správu 05.04. bf4,82 (311082).... 1225.00 . platba zálohy na správu 05.04. bf4,167 (311167).... 1281.00 . platba zálohy na správu 05.04. bf4,105 (311105).... 1500.00 . platba zálohy na správu 06.04. bf4,119 (311119).... 1266.00 . platba zálohy na správu 06.04. bf4,120 (311120).... 1266.00 . platba zálohy na správu 06.04. bf4,23 (311023).... 1160.00 . platba zálohy na správu 06.04. bf4,13 (311013).... 1214.00 . platba zálohy na správu 06.04. bf4,155 (311155).... 1222.00 . platba zálohy na správu 07.04. bf4,136 (311136).... 1177.00 . platba zálohy na správu 07.04. bf4,149 (311149).... 1213.00 . platba zálohy na správu 07.04. bf4,174 (311174).... 1277.00 . platba zálohy na správu 07.04. bf4,110 (311110).... 1277.00 . platba zálohy na správu 07.04. bf4,152 (311152).... 1337.00 . platba zálohy na správu 07.04. bf4,134 (311134).... 1154.00 . platba zálohy na správu 07.04. bf4,1012 (311012).... 787.00 . platba zálohy na správu 07.04. bf4,29 (311029).... 1318.00 . platba zálohy na správu 08.04. bf4,71 (311071).... 1275.00 . platba zálohy na správu 08.04. bf4,70 (311070).... 1296.00 . platba zálohy na správu 08.04. bf4,77 (311077).... 1226.00 . platba zálohy na správu 08.04. bf4,21 (311021).... 1417.00 . platba zálohy na správu 10.04. bf4,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.04. bf4,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 11.04. bf4,89 (311089).... 1313.00 . platba zálohy na správu 11.04. bf4,123 (311123).... 1265.00 . platba zálohy na správu 11.04. bf4,116 (311116).... 1266.00 . platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 4 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.04. bf4,148 (311148).... 1551.00 . platba zálohy na správu 12.04. bf4,109 (311109).... 1323.00 . platba zálohy na správu 12.04. bf4,90 (311090).... 1309.00 . platba zálohy na správu 12.04. bf4,1086 (311086).... 192.00 . platba zálohy na správu 13.04. bf4,14 (311014).... 1210.00 . platba zálohy na správu 13.04. bf4,16 (311016).... 1212.00 . platba zálohy na správu 13.04. bf4,121 (311121).... 1267.00 . platba zálohy na správu 13.04. bf4,2 (311002).... 1449.00 . platba zálohy na správu 13.04. bf4,18 (311018).... 1135.00 . platba zálohy na správu 14.04. bf4,169 (311169).... 1284.00 . platba zálohy na správu 14.04. bf4,160 (311160).... 1279.00 . platba zálohy na správu 15.04. bf4,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.04. bf4,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.04. bf4,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.04. bf4,42 (311042).... 1268.00 . platba zálohy na správu 18.04. bf4,111 (311111).... 1268.00 . platba zálohy na správu 18.04. bf4,69 (311069).... 1310.00 . platba zálohy na správu 19.04. bf4,125 (311125).... 1477.00 . platba zálohy na správu 19.04. bf4,177 (311177).... 119878.00 . platba zálohy na správu 19.04. bf4,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.04. bf4,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.04. bf4,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 19.04. bf4,78 (311078).... 1230.00 . platba zálohy na správu 20.04. bf4,115 (311115).... 1372.00 . platba zálohy na správu 20.04. bf4,67 (311067).... 1279.00 . platba zálohy na správu 20.04. bf4,101 (311101).... 1278.00 . platba zálohy na správu 21.04. bf4,153 (311153).... 1686.00 . platba zálohy na správu 25.04. bf4,132 (311132).... 1383.00 . platba zálohy na správu 25.04. bf4,60 (311060).... 1270.00 . platba zálohy na správu 25.04. bf4,158 (311158).... 2344.00 . platba zálohy na správu 25.04. bf4,65 (311065).... 1275.00 . platba zálohy na správu 26.04. bf4,72 (311072).... 1385.00 . platba zálohy na správu 26.04. bf4,53 (311053).... 1277.00 . platba zálohy na správu 26.04. bf4,4 (311004).... 1276.00 . platba zálohy na správu 26.04. bf4,129 (311129).... 1267.00 . platba zálohy na správu 26.04. bf4,41 (311041).... 1275.00 . platba zálohy na správu 27.04. bf4,37 (311037).... 1377.00 . platba zálohy na správu 27.04. bf4,34 (311034).... 1257.00 . platba zálohy na správu 27.04. bf4,131 (311131).... 1265.00 . platba zálohy na správu 27.04. bf4,50 (311050).... 1208.00 . platba zálohy na správu 27.04. bf4,68 (311068).... 1272.00 . platba zálohy na správu 27.04. bf4,176 (311176).... 1404.00 . platba zálohy na správu 28.04. bf4,38 (311038).... 1277.00 . platba zálohy na správu 28.04. bf4,94 (311094).... 1219.00 . platba zálohy na správu 28.04. bf4,1059 (311059).... 787.00 . platba zálohy na správu 29.04. bf4,104 (311104).... 1276.00 . platba zálohy na správu 29.04. bf4,95 (311095).... 1678.00 . platba zálohy na správu 29.04. bf4,117 (311117).... 1269.00 . platba zálohy na správu 29.04. bf4,141 (311141).... 1173.00 . platba zálohy na správu 29.04. bf4,81 (311081).... 1203.00 . platba zálohy na správu 30.04. bf4,30103270 (31420 ).... . 21780.00 záloha na el. energii 30.04. bf4,100 (311100).... 1334.00 . platba zálohy na správu 22101 za Duben 2016 .......... 232554.00 32367.00 1616564.30 * 02.05. bf5,6 (311006).... 1666.00 . platba zálohy na správu 02.05. bf5,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 5 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.05. bf5,166 (311166).... 1283.00 . platba zálohy na správu 03.05. bf5,147 (311147).... 1224.00 . platba zálohy na správu 03.05. bf5,36 (311036).... 2291.00 . platba zálohy na správu 03.05. bf5,57 (311057).... 1286.00 . platba zálohy na správu 03.05. bf5,31 (311031).... 1245.00 . platba zálohy na správu 04.05. bf5,63 (311063).... 1654.00 . platba zálohy na správu 04.05. bf5,145 (311145).... 2275.00 . platba zálohy na správu 04.05. bf5,124 (311124).... 1364.00 . platba zálohy na správu 04.05. bf5,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 05.05. bf5,40 (311040).... 1820.00 . platba zálohy na správu 05.05. bf5,143 (311143).... 1263.00 . platba zálohy na správu 05.05. bf5,1 (311049).... 1654.00 . platba zálohy na správu 05.05. bf5,163 (311163).... 1290.00 . platba zálohy na správu 05.05. bf5,1 (311162).... 1654.00 . platba zálohy na správu 09.05. bf5,162 (311162).... 1654.00 . platba zálohy na správu 10.05. bf5,39 (311039).... 1280.00 . platba zálohy na správu 10.05. bf5,135 (311135).... 1171.00 . platba zálohy na správu 10.05. bf5,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.05. bf5,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 10.05. bf5,138 (311138).... 1654.00 . platba zálohy na správu 10.05. bf5,108 (311108).... 1287.00 . platba zálohy na správu 11.05. bf5,107 (311107).... 1269.00 . platba zálohy na správu 11.05. bf5,178 (311178).... 4613.22 . platba zálohy na správu 15.05. bf5,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.05. bf5,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.05. bf5,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 16.05. bf5,32 (311032).... 1273.00 . platba zálohy na správu 17.05. bf5,151 (311151).... 1432.00 . platba zálohy na správu 19.05. bf5,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.05. bf5,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.05. bf5,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 25.05. bf5,162 (311162).... 1274.00 . platba zálohy na správu 31.05. bf5,45 (311045).... 1268.00 . platba zálohy na správu 22101 za Kveten 2016 .......... 40529.22 9832.00 1647261.52 * 02.06. bf6,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 06.06. bf6,91 (311091).... 1248.00 . platba zálohy na správu 06.06. bf6,1111 (311111).... 216.00 . platba zálohy na správu 06.06. bf6,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 10.06. bf6,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.06. bf6,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 15.06. bf6,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.06. bf6,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.06. bf6,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 19.06. bf6,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.06. bf6,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.06. bf6,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 22101 za Cerven 2016 .......... 1849.00 9832.00 1639278.52 * 04.07. bf7,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 04.07. bf7,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 10.07. bf7,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.07. bf7,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 15.07. bf7,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.07. bf7,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.07. bf7,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 6 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.07. bf7,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.07. bf7,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.07. bf7,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 22.07. bf7,F16005,v11 (32100 ).... . 7260.00 vedení úcetnictví 31.07. bf7,30103270 (31420 ).... . 21780.00 záloha na el. energii 22101 za Cervenec 2016 .......... 385.00 38872.00 1600791.52 * 02.08. bf8,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 04.08. bf8,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 10.08. bf8,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.08. bf8,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 15.08. bf8,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.08. bf8,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.08. bf8,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 19.08. bf8,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.08. bf8,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.08. bf8,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 22101 za Srpen 2016 .......... 385.00 9832.00 1591344.52 * 02.09. bf9,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 05.09. bf9,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 10.09. bf9,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.09. bf9,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 15.09. bf9,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata dobírky 15.09. bf9,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata dobírky 15.09. bf9,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata dobírky 19.09. bf9,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.09. bf9,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.09. bf9,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 20.09. bf9,179 (311179).... 6325.00 . platba zálohy na správu 28.09. bf9,F16006,v11 (32100 ).... . 7260.00 vedení úcetnictví 22101 za Zárí 2016 .......... 6710.00 17092.00 1580962.52 * 03.10. bf10,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 04.10. bf10,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 10.10. bf10,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.10. bf10,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 15.10. bf10,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.10. bf10,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.10. bf10,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 19.10. bf10,270609420 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.10. bf10,270609420 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.10. bf10,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 21.10. bf10,22 (311022).... 1152.00 . platba zálohy na správu 22101 za Ríjen 2016 .......... 1537.00 9832.00 1572667.52 * 02.11. bf11,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 04.11. bf11,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 08.11. bf11,F16007,v3 (32100 ).... . 7636.00 elektrická energie 10.11. bf11,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.11. bf11,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 15.11. bf11,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.11. bf11,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.11. bf11,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 19.11. bf11,270609420 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.11. bf11,270609420 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 7 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.11. bf11,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 22101 za Listopad 2016 .......... 385.00 17468.00 1555584.52 * 02.12. bf12,124 (311124).... 145.00 . platba zálohy na správu 05.12. bf12,30 (311030).... 240.00 . platba zálohy na správu 07.12. bf12,F16008,v2 (32100 ).... . 5323.00 revize - požární 10.12. bf12,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.12. bf12,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková dan 14.12. bf12,46 (311046).... 240.00 . platba zálohy na správu 15.12. bf12,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.12. bf12,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 15.12. bf12,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odmeny 19.12. bf12,270609420 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištení 19.12. bf12,270609420 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištení 19.12. bf12,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová dan 20.12. bf12,2016 (37900 ).... . 12074.00 za drobné vydání 2016 27.12. bf12,F16009,v1 (32100 ).... . 7260.00 vedení úcetnictví 22101 za Prosinec 2016 .......... 625.00 34489.00 1521720.52 * 22101 od poc. roku 1279283.30 518111.22 275674.00 1521720.52 A ** 22110 907160.16 Bankovní úcty - FIO - sporící 31.01. 1s1 (64430 ).... 31.13 . úroky 22110 za Leden 2016 .......... 31.13 . 907191.29 * 29.02. 1s2 (64430 ).... 29.12 . úroky 22110 za Únor 2016 .......... 29.12 . 907220.41 * 31.03. 1s3 (64430 ).... 31.13 . úroky 22110 za Brezen 2016 .......... 31.13 . 907251.54 * 30.04. 1s4 (64430 ).... 30.12 . úroky 22110 za Duben 2016 .......... 30.12 . 907281.66 * 31.05. 1s5 (64430 ).... 31.13 . úroky 22110 za Kveten 2016 .......... 31.13 . 907312.79 * 30.06. 1s6 (64430 ).... 30.12 . úroky 22110 za Cerven 2016 .......... 30.12 . 907342.91 * 31.07. 1s7 (64430 ).... 31.13 . úroky 22110 za Cervenec 2016 .......... 31.13 . 907374.04 * 31.08. 1s8 (64430 ).... 31.13 . úroky 22110 za Srpen 2016 .......... 31.13 . 907405.17 * 30.09. 1s9 (64430 ).... 30.13 . úroky 22110 za Zárí 2016 .......... 30.13 . 907435.30 * 31.10. 1s10 (64430 ).... 31.13 . úroky 22110 za Ríjen 2016 .......... 31.13 . 907466.43 * 30.11. 1s11 (64430 ).... 30.13 . úroky 22110 za Listopad 2016 .......... 30.13 . 907496.56 * 31.12. 1s12 (64430 ).... 31.13 . úroky
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 8 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22110 za Prosinec 2016 .......... 31.13 . 907527.69 * 22110 od poc. roku 907160.16 367.53 . 907527.69 A ** 221 SU 221 celkem 2186443.46 518478.75 275674.00 2429248.21 A *** 2 Trída 2 - Financní úcty celkem 2186443.46 518478.75 275674.00 2429248.21 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31100 0.00 Zálohy na správu domu a služby 01.01. P1 (32410 ).... 521393.00 . predpis záloh 1-12/16 01.01. P1 (311001).... . 521393.00 predpis záloh 1-12/16 31100 za Leden 2016 .......... 521393.00 521393.00 . * 31100 od poc. roku 0.00 521393.00 521393.00 0.00 A ** 311001 0.00 Záloha na správu garáže - Karásek 01.01. P1 (31100 ).... 1873.00 . predpis záloh 1-12/16 311001 za Leden 2016 .......... 1873.00 . 1873.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -482.00 . vyúctování služeb 2015 311001 za Únor 2016 .......... -482.00 . 1391.00 * 30.03. bf3,1 (22101 ).... . 1391.00 platba zálohy na správu 311001 za Brezen 2016 .......... . 1391.00 . * 311001 od poc. roku 0.00 1391.00 1391.00 0.00 A ** 311002 0.00 Záloha na správu garáže - Motka 01.01. P1 (31100 ).... 1780.00 . predpis záloh 1-12/16 311002 za Leden 2016 .......... 1780.00 . 1780.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -331.00 . vyúctování služeb 2015 311002 za Únor 2016 .......... -331.00 . 1449.00 * 13.04. bf4,2 (22101 ).... . 1449.00 platba zálohy na správu 311002 za Duben 2016 .......... . 1449.00 . * 311002 od poc. roku 0.00 1449.00 1449.00 0.00 A ** 311003 0.00 Záloha na správu garáže - Vaniš 01.01. P1 (31100 ).... 1780.00 . predpis záloh 1-12/16 311003 za Leden 2016 .......... 1780.00 . 1780.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -443.00 . vyúctování služeb 2015 311003 za Únor 2016 .......... -443.00 . 1337.00 * 15.03. bf3,3 (22101 ).... . 1337.00 platba zálohy na správu 311003 za Brezen 2016 .......... . 1337.00 . * 311003 od poc. roku 0.00 1337.00 1337.00 0.00 A ** 311004 0.00 Záloha na správu garáže - Vít 01.01. P1 (31100 ).... 1720.00 . predpis záloh 1-12/16 311004 za Leden 2016 .......... 1720.00 . 1720.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 9 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. u4 (37900 ).... -444.00 . vyúctování služeb 2015 311004 za Únor 2016 .......... -444.00 . 1276.00 * 26.04. bf4,4 (22101 ).... . 1276.00 platba zálohy na správu 311004 za Duben 2016 .......... . 1276.00 . * 311004 od poc. roku 0.00 1276.00 1276.00 0.00 A ** 311005 0.00 Záloha na správu garáže - Lorenz 01.01. P1 (31100 ).... 1720.00 . predpis záloh 1-12/16 311005 za Leden 2016 .......... 1720.00 . 1720.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -444.00 . vyúctování služeb 2015 311005 za Únor 2016 .......... -444.00 . 1276.00 * 17.03. bf3,5 (22101 ).... . 1276.00 platba zálohy na správu 311005 za Brezen 2016 .......... . 1276.00 . * 311005 od poc. roku 0.00 1276.00 1276.00 0.00 A ** 311006 0.00 Záloha na správu garáže - Dvorák 01.01. P1 (31100 ).... 1715.00 . predpis záloh 1-12/16 311006 za Leden 2016 .......... 1715.00 . 1715.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -49.00 . vyúctování služeb 2015 311006 za Únor 2016 .......... -49.00 . 1666.00 * 02.05. bf5,6 (22101 ).... . 1666.00 platba zálohy na správu 311006 za Kveten 2016 .......... . 1666.00 . * 311006 od poc. roku 0.00 1666.00 1666.00 0.00 A ** 311007 0.00 Záloha na správu garáže - Vojtík 01.01. P1 (31100 ).... 1720.00 . predpis záloh 1-12/16 311007 za Leden 2016 .......... 1720.00 . 1720.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -443.00 . vyúctování služeb 2015 311007 za Únor 2016 .......... -443.00 . 1277.00 * 21.03. bf3,7 (22101 ).... . 1277.00 platba zálohy na správu 311007 za Brezen 2016 .......... . 1277.00 . * 311007 od poc. roku 0.00 1277.00 1277.00 0.00 A ** 311008 0.00 Záloha na správu garáže - Gajdušek 01.01. P1 (31100 ).... 1720.00 . predpis záloh 1-12/16 311008 za Leden 2016 .......... 1720.00 . 1720.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -444.00 . vyúctování služeb 2015 311008 za Únor 2016 .......... -444.00 . 1276.00 * 23.03. bf3,8 (22101 ).... . 1276.00 platba zálohy na správu 311008 za Brezen 2016 .......... . 1276.00 . * 311008 od poc. roku 0.00 1276.00 1276.00 0.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 10 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311009 0.00 Záloha na správu garáže - Hlídek 01.01. P1 (31100 ).... 1715.00 . predpis záloh 1-12/16 311009 za Leden 2016 .......... 1715.00 . 1715.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -438.00 . vyúctování služeb 2015 311009 za Únor 2016 .......... -438.00 . 1277.00 * 21.03. bf3,9 (22101 ).... . 1277.00 platba zálohy na správu 311009 za Brezen 2016 .......... . 1277.00 . * 311009 od poc. roku 0.00 1277.00 1277.00 0.00 A ** 311010 0.00 Záloha na správu garáže - Liška 01.01. P1 (31100 ).... 1873.00 . predpis záloh 1-12/16 311010 za Leden 2016 .......... 1873.00 . 1873.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -475.00 . vyúctování služeb 2015 311010 za Únor 2016 .......... -475.00 . 1398.00 * 02.04. bf4,10 (22101 ).... . 1398.00 platba zálohy na správu 311010 za Duben 2016 .......... . 1398.00 . * 311010 od poc. roku 0.00 1398.00 1398.00 0.00 A ** 311011 0.00 Záloha na správu garáže - Andrle 01.01. P1 (31100 ).... 1830.00 . predpis záloh 1-12/16 311011 za Leden 2016 .......... 1830.00 . 1830.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -457.00 . vyúctování služeb 2015 311011 za Únor 2016 .......... -457.00 . 1373.00 * 17.03. bf3,11 (22101 ).... . 1373.00 platba zálohy na správu 311011 za Brezen 2016 .......... . 1373.00 . * 311011 od poc. roku 0.00 1373.00 1373.00 0.00 A ** 311012 0.00 Záloha na správu garáže - Grnác 01.01. P1 (31100 ).... 1624.00 . predpis záloh 1-12/16 311012 za Leden 2016 .......... 1624.00 . 1624.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -417.00 . vyúctování služeb 2015 311012 za Únor 2016 .......... -417.00 . 1207.00 * 04.04. bf4,12 (22101 ).... . 1207.00 platba zálohy na správu 07.04. bf4,1012 (22101 ).... . 787.00 platba zálohy na správu 311012 za Duben 2016 .......... . 1994.00 -787.00 * 31.12. u16 (11200 ).... 787.00 . výdej cipu 311012 za Prosinec 2016 .......... 787.00 . . * 311012 od poc. roku 0.00 1994.00 1994.00 0.00 A ** 311013 0.00 Záloha na správu garáže - Hajný 01.01. P1 (31100 ).... 1629.00 . predpis záloh 1-12/16 311013 za Leden 2016 .......... 1629.00 . 1629.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 11 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. u4 (37900 ).... -415.00 . vyúctování služeb 2015 311013 za Únor 2016 .......... -415.00 . 1214.00 * 06.04. bf4,13 (22101 ).... . 1214.00 platba zálohy na správu 311013 za Duben 2016 .......... . 1214.00 . * 311013 od poc. roku 0.00 1214.00 1214.00 0.00 A ** 311014 0.00 Záloha na správu garáže - Jelínek 01.01. P1 (31100 ).... 1629.00 . predpis záloh 1-12/16 311014 za Leden 2016 .......... 1629.00 . 1629.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -419.00 . vyúctování služeb 2015 311014 za Únor 2016 .......... -419.00 . 1210.00 * 13.04. bf4,14 (22101 ).... . 1210.00 platba zálohy na správu 311014 za Duben 2016 .......... . 1210.00 . * 311014 od poc. roku 0.00 1210.00 1210.00 0.00 A ** 311015 0.00 Záloha na správu garáže - Roubal 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311015 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -442.00 . vyúctování služeb 2015 311015 za Únor 2016 .......... -442.00 . 1268.00 * 01.04. bf4,15 (22101 ).... . 1268.00 platba zálohy na správu 311015 za Duben 2016 .......... . 1268.00 . * 311015 od poc. roku 0.00 1268.00 1268.00 0.00 A ** 311016 0.00 Záloha na správu garáže - Jelínková 01.01. P1 (31100 ).... 1624.00 . predpis záloh 1-12/16 311016 za Leden 2016 .......... 1624.00 . 1624.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -412.00 . vyúctování služeb 2015 311016 za Únor 2016 .......... -412.00 . 1212.00 * 13.04. bf4,16 (22101 ).... . 1212.00 platba zálohy na správu 311016 za Duben 2016 .......... . 1212.00 . * 311016 od poc. roku 0.00 1212.00 1212.00 0.00 A ** 311017 0.00 Záloha na správu garáže - Peleška 01.01. P1 (31100 ).... 1535.00 . predpis záloh 1-12/16 311017 za Leden 2016 .......... 1535.00 . 1535.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -385.00 . vyúctování služeb 2015 311017 za Únor 2016 .......... -385.00 . 1150.00 * 30.03. bf3,17 (22101 ).... . 1150.00 platba zálohy na správu 311017 za Brezen 2016 .......... . 1150.00 . * 311017 od poc. roku 0.00 1150.00 1150.00 0.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 12 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311018 0.00 Záloha na správu garáže - Németh 01.01. P1 (31100 ).... 1530.00 . predpis záloh 1-12/16 311018 za Leden 2016 .......... 1530.00 . 1530.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -395.00 . vyúctování služeb 2015 311018 za Únor 2016 .......... -395.00 . 1135.00 * 13.04. bf4,18 (22101 ).... . 1135.00 platba zálohy na správu 311018 za Duben 2016 .......... . 1135.00 . * 311018 od poc. roku 0.00 1135.00 1135.00 0.00 A ** 311019 0.00 Záloha na správu garáže - Pondelícek 01.01. P1 (31100 ).... 1624.00 . predpis záloh 1-12/16 311019 za Leden 2016 .......... 1624.00 . 1624.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -394.00 . vyúctování služeb 2015 311019 za Únor 2016 .......... -394.00 . 1230.00 * 30.03. bf3,19 (22101 ).... . 1230.00 platba zálohy na správu 311019 za Brezen 2016 .......... . 1230.00 . * 311019 od poc. roku 0.00 1230.00 1230.00 0.00 A ** 311020 0.00 Záloha na správu garáže - Malíková 01.01. P1 (31100 ).... 1629.00 . predpis záloh 1-12/16 311020 za Leden 2016 .......... 1629.00 . 1629.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -88.00 . vyúctování služeb 2015 311020 za Únor 2016 .......... -88.00 . 1541.00 * 30.03. bf3,20 (22101 ).... . 1541.00 platba zálohy na správu 311020 za Brezen 2016 .......... . 1541.00 . * 311020 od poc. roku 0.00 1541.00 1541.00 0.00 A ** 311021 0.00 Záloha na správu garáže - Platzer 01.01. P1 (31100 ).... 1629.00 . predpis záloh 1-12/16 311021 za Leden 2016 .......... 1629.00 . 1629.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -212.00 . vyúctování služeb 2015 311021 za Únor 2016 .......... -212.00 . 1417.00 * 08.04. bf4,21 (22101 ).... . 1417.00 platba zálohy na správu 311021 za Duben 2016 .......... . 1417.00 . * 311021 od poc. roku 0.00 1417.00 1417.00 0.00 A ** 311022 0.00 Záloha na správu garáže - B.A.LEV s.r.o. 01.01. P1 (31100 ).... 1552.00 . predpis záloh 1-12/16 311022 za Leden 2016 .......... 1552.00 . 1552.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -400.00 . vyúctování služeb 2015 311022 za Únor 2016 .......... -400.00 . 1152.00 * 21.10. bf10,22 (22101 ).... . 1152.00 platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 13 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311022 za Ríjen 2016 .......... . 1152.00 . * 311022 od poc. roku 0.00 1152.00 1152.00 0.00 A ** 311023 0.00 Záloha na správu garáže - Ctvrtecka 01.01. P1 (31100 ).... 1564.00 . predpis záloh 1-12/16 311023 za Leden 2016 .......... 1564.00 . 1564.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -404.00 . vyúctování služeb 2015 311023 za Únor 2016 .......... -404.00 . 1160.00 * 06.04. bf4,23 (22101 ).... . 1160.00 platba zálohy na správu 311023 za Duben 2016 .......... . 1160.00 . * 311023 od poc. roku 0.00 1160.00 1160.00 0.00 A ** 311024 0.00 Záloha na správu garáže - Peleška 01.01. P1 (31100 ).... 1903.00 . predpis záloh 1-12/16 311024 za Leden 2016 .......... 1903.00 . 1903.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -487.00 . vyúctování služeb 2015 311024 za Únor 2016 .......... -487.00 . 1416.00 * 30.03. bf3,24 (22101 ).... . 1416.00 platba zálohy na správu 311024 za Brezen 2016 .......... . 1416.00 . * 311024 od poc. roku 0.00 1416.00 1416.00 0.00 A ** 311025 0.00 Záloha na správu garáže - Kucerová 01.01. P1 (31100 ).... 2813.00 . predpis záloh 1-12/16 311025 za Leden 2016 .......... 2813.00 . 2813.00 * 29.02. u4 (37900 ).... 475.00 . vyúctování služeb 2015 311025 za Únor 2016 .......... 475.00 . 3288.00 * 15.03. bf3,25 (22101 ).... . 3288.00 platba zálohy na správu 311025 za Brezen 2016 .......... . 3288.00 . * 311025 od poc. roku 0.00 3288.00 3288.00 0.00 A ** 311026 0.00 Záloha na správu garáže - Láník 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . predpis záloh 1-12/16 311026 za Leden 2016 .......... 1766.00 . 1766.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -153.00 . vyúctování služeb 2015 311026 za Únor 2016 .......... -153.00 . 1613.00 * 01.04. bf4,26 (22101 ).... . 1613.00 platba zálohy na správu 311026 za Duben 2016 .......... . 1613.00 . * 311026 od poc. roku 0.00 1613.00 1613.00 0.00 A ** 311027 -3803.00 Záloha na správu garáže - J Property Man 01.01. P1 (31100 ).... 1664.00 . predpis záloh 1-12/16 311027 za Leden 2016 .......... 1664.00 . -2139.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 14 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. u4 (37900 ).... -429.00 . vyúctování služeb 2015 311027 za Únor 2016 .......... -429.00 . -2568.00 * 311027 od poc. roku -3803.00 1235.00 . -2568.00 A ** 311028 0.00 Záloha na správu garáže - Kebza 01.01. P1 (31100 ).... 1664.00 . predpis záloh 1-12/16 311028 za Leden 2016 .......... 1664.00 . 1664.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -423.00 . vyúctování služeb 2015 311028 za Únor 2016 .......... -423.00 . 1241.00 * 05.04. bf4,28 (22101 ).... . 1241.00 platba zálohy na správu 311028 za Duben 2016 .......... . 1241.00 . * 311028 od poc. roku 0.00 1241.00 1241.00 0.00 A ** 311029 0.00 Záloha na správu garáže - Doubek 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . predpis záloh 1-12/16 311029 za Leden 2016 .......... 1766.00 . 1766.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -448.00 . vyúctování služeb 2015 311029 za Únor 2016 .......... -448.00 . 1318.00 * 07.04. bf4,29 (22101 ).... . 1318.00 platba zálohy na správu 311029 za Duben 2016 .......... . 1318.00 . * 311029 od poc. roku 0.00 1318.00 1318.00 0.00 A ** 311030 -10932.00 Záloha na správu garáže - Krystyn 01.01. P1 (31100 ).... 1761.00 . predpis záloh 1-12/16 04.01. bf1,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Leden 2016 .......... 1761.00 240.00 -9411.00 * 04.02. bf2,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 29.02. u4 (37900 ).... -446.00 . vyúctování služeb 2015 311030 za Únor 2016 .......... -446.00 240.00 -10097.00 * 04.03. bf3,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Brezen 2016 .......... . 240.00 -10337.00 * 04.04. bf4,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Duben 2016 .......... . 240.00 -10577.00 * 04.05. bf5,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Kveten 2016 .......... . 240.00 -10817.00 * 06.06. bf6,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Cerven 2016 .......... . 240.00 -11057.00 * 04.07. bf7,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Cervenec 2016 .......... . 240.00 -11297.00 * 04.08. bf8,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Srpen 2016 .......... . 240.00 -11537.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 15 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.09. bf9,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Zárí 2016 .......... . 240.00 -11777.00 * 04.10. bf10,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Ríjen 2016 .......... . 240.00 -12017.00 * 04.11. bf11,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Listopad 2016 .......... . 240.00 -12257.00 * 05.12. bf12,30 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311030 za Prosinec 2016 .......... . 240.00 -12497.00 * 311030 od poc. roku -10932.00 1315.00 2880.00 -12497.00 A ** 311031 0.00 Záloha na správu garáže - Lechner 01.01. P1 (31100 ).... 1659.00 . predpis záloh 1-12/16 311031 za Leden 2016 .......... 1659.00 . 1659.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -414.00 . vyúctování služeb 2015 311031 za Únor 2016 .......... -414.00 . 1245.00 * 03.05. bf5,31 (22101 ).... . 1245.00 platba zálohy na správu 311031 za Kveten 2016 .......... . 1245.00 . * 311031 od poc. roku 0.00 1245.00 1245.00 0.00 A ** 311032 0.00 Záloha na správu garáže - Husák 01.01. P1 (31100 ).... 1663.00 . predpis záloh 1-12/16 311032 za Leden 2016 .......... 1663.00 . 1663.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -390.00 . vyúctování služeb 2015 311032 za Únor 2016 .......... -390.00 . 1273.00 * 16.05. bf5,32 (22101 ).... . 1273.00 platba zálohy na správu 311032 za Kveten 2016 .......... . 1273.00 . * 311032 od poc. roku 0.00 1273.00 1273.00 0.00 A ** 311033 0.00 Záloha na správu garáže - Pitelka 01.01. P1 (31100 ).... 1675.00 . predpis záloh 1-12/16 311033 za Leden 2016 .......... 1675.00 . 1675.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -426.00 . vyúctování služeb 2015 311033 za Únor 2016 .......... -426.00 . 1249.00 * 04.04. bf4,33 (22101 ).... . 1249.00 platba zálohy na správu 311033 za Duben 2016 .......... . 1249.00 . * 311033 od poc. roku 0.00 1249.00 1249.00 0.00 A ** 311034 0.00 Záloha na správu garáže - Doležal 01.01. P1 (31100 ).... 1686.00 . predpis záloh 1-12/16 311034 za Leden 2016 .......... 1686.00 . 1686.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -429.00 . vyúctování služeb 2015
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 16 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311034 za Únor 2016 .......... -429.00 . 1257.00 * 27.04. bf4,34 (22101 ).... . 1257.00 platba zálohy na správu 311034 za Duben 2016 .......... . 1257.00 . * 311034 od poc. roku 0.00 1257.00 1257.00 0.00 A ** 311035 0.00 Záloha na správu garáže - Mutafov 01.01. P1 (31100 ).... 1664.00 . predpis záloh 1-12/16 311035 za Leden 2016 .......... 1664.00 . 1664.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -152.00 . vyúctování služeb 2015 311035 za Únor 2016 .......... -152.00 . 1512.00 * 29.03. bf3,35 (22101 ).... . 1512.00 platba zálohy na správu 311035 za Brezen 2016 .......... . 1512.00 . * 311035 od poc. roku 0.00 1512.00 1512.00 0.00 A ** 311036 0.00 Záloha na správu garáže - Poprik 01.01. P1 (31100 ).... 2646.00 . predpis záloh 1-12/16 311036 za Leden 2016 .......... 2646.00 . 2646.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -355.00 . vyúctování služeb 2015 311036 za Únor 2016 .......... -355.00 . 2291.00 * 03.05. bf5,36 (22101 ).... . 2291.00 platba zálohy na správu 311036 za Kveten 2016 .......... . 2291.00 . * 311036 od poc. roku 0.00 2291.00 2291.00 0.00 A ** 311037 0.00 Záloha na správu garáže - Starka 01.01. P1 (31100 ).... 1850.00 . predpis záloh 1-12/16 311037 za Leden 2016 .......... 1850.00 . 1850.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -473.00 . vyúctování služeb 2015 311037 za Únor 2016 .......... -473.00 . 1377.00 * 27.04. bf4,37 (22101 ).... . 1377.00 platba zálohy na správu 311037 za Duben 2016 .......... . 1377.00 . * 311037 od poc. roku 0.00 1377.00 1377.00 0.00 A ** 311038 0.00 Záloha na správu garáže - Bezdeková 01.01. P1 (31100 ).... 1715.00 . predpis záloh 1-12/16 311038 za Leden 2016 .......... 1715.00 . 1715.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -438.00 . vyúctování služeb 2015 311038 za Únor 2016 .......... -438.00 . 1277.00 * 28.04. bf4,38 (22101 ).... . 1277.00 platba zálohy na správu 311038 za Duben 2016 .......... . 1277.00 . * 311038 od poc. roku 0.00 1277.00 1277.00 0.00 A ** 311039 0.00 Záloha na správu garáže - Bublíková
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 17 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1720.00 . predpis záloh 1-12/16 311039 za Leden 2016 .......... 1720.00 . 1720.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -440.00 . vyúctování služeb 2015 311039 za Únor 2016 .......... -440.00 . 1280.00 * 10.05. bf5,39 (22101 ).... . 1280.00 platba zálohy na správu 311039 za Kveten 2016 .......... . 1280.00 . * 311039 od poc. roku 0.00 1280.00 1280.00 0.00 A ** 311040 0.00 Záloha na správu garáže - Calabová 01.01. P1 (31100 ).... 1703.00 . predpis záloh 1-12/16 311040 za Leden 2016 .......... 1703.00 . 1703.00 * 29.02. u4 (37900 ).... 117.00 . vyúctování služeb 2015 311040 za Únor 2016 .......... 117.00 . 1820.00 * 05.05. bf5,40 (22101 ).... . 1820.00 platba zálohy na správu 311040 za Kveten 2016 .......... . 1820.00 . * 311040 od poc. roku 0.00 1820.00 1820.00 0.00 A ** 311041 0.00 Záloha na správu garáže - Hubrt 01.01. P1 (31100 ).... 1715.00 . predpis záloh 1-12/16 311041 za Leden 2016 .......... 1715.00 . 1715.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -440.00 . vyúctování služeb 2015 311041 za Únor 2016 .......... -440.00 . 1275.00 * 26.04. bf4,41 (22101 ).... . 1275.00 platba zálohy na správu 311041 za Duben 2016 .......... . 1275.00 . * 311041 od poc. roku 0.00 1275.00 1275.00 0.00 A ** 311042 0.00 Záloha na správu garáže - Bušta 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311042 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -442.00 . vyúctování služeb 2015 311042 za Únor 2016 .......... -442.00 . 1268.00 * 15.04. bf4,42 (22101 ).... . 1268.00 platba zálohy na správu 311042 za Duben 2016 .......... . 1268.00 . * 311042 od poc. roku 0.00 1268.00 1268.00 0.00 A ** 311043 0.00 Záloha na správu garáže - Cech 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311043 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -442.00 . vyúctování služeb 2015 311043 za Únor 2016 .......... -442.00 . 1268.00 * 18.03. bf3,43 (22101 ).... . 1268.00 platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 18 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311043 za Brezen 2016 .......... . 1268.00 . * 311043 od poc. roku 0.00 1268.00 1268.00 0.00 A ** 311044 0.00 Záloha na správu garáže - Mik 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311044 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -395.00 . vyúctování služeb 2015 311044 za Únor 2016 .......... -395.00 . 1315.00 * 23.03. bf3,44 (22101 ).... . 1315.00 platba zálohy na správu 311044 za Brezen 2016 .......... . 1315.00 . * 311044 od poc. roku 0.00 1315.00 1315.00 0.00 A ** 311045 0.00 Záloha na správu garáže - Koudelka 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311045 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -442.00 . vyúctování služeb 2015 311045 za Únor 2016 .......... -442.00 . 1268.00 * 31.05. bf5,45 (22101 ).... . 1268.00 platba zálohy na správu 311045 za Kveten 2016 .......... . 1268.00 . * 311045 od poc. roku 0.00 1268.00 1268.00 0.00 A ** 311046 -5286.00 Záloha na správu garáže - Šimonek 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311046 za Leden 2016 .......... 1710.00 . -3576.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -437.00 . vyúctování služeb 2015 311046 za Únor 2016 .......... -437.00 . -4013.00 * 14.12. bf12,46 (22101 ).... . 240.00 platba zálohy na správu 311046 za Prosinec 2016 .......... . 240.00 -4253.00 * 311046 od poc. roku -5286.00 1273.00 240.00 -4253.00 A ** 311047 0.00 Záloha na správu garáže - Kocvara 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311047 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -44.00 . vyúctování služeb 2015 311047 za Únor 2016 .......... -44.00 . 1666.00 * 29.03. bf3,47 (22101 ).... . 1666.00 platba zálohy na správu 311047 za Brezen 2016 .......... . 1666.00 . * 311047 od poc. roku 0.00 1666.00 1666.00 0.00 A ** 311048 0.00 Záloha na správu garáže - Vodicka 01.01. P1 (31100 ).... 1715.00 . predpis záloh 1-12/16 311048 za Leden 2016 .......... 1715.00 . 1715.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 19 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. u4 (37900 ).... -437.00 . vyúctování služeb 2015 311048 za Únor 2016 .......... -437.00 . 1278.00 * 04.04. bf4,48 (22101 ).... . 1278.00 platba zálohy na správu 311048 za Duben 2016 .......... . 1278.00 . * 311048 od poc. roku 0.00 1278.00 1278.00 0.00 A ** 311049 0.00 Záloha na správu garáže - Marek 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311049 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311049 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1269.00 * 05.05. bf5,1 (22101 ).... . 1654.00 platba zálohy na správu 311049 za Kveten 2016 .......... . 1654.00 -385.00 * 311049 od poc. roku 0.00 1269.00 1654.00 -385.00 A ** 311050 0.00 Záloha na správu garáže - Roubal 01.01. P1 (31100 ).... 1629.00 . predpis záloh 1-12/16 311050 za Leden 2016 .......... 1629.00 . 1629.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -421.00 . vyúctování služeb 2015 311050 za Únor 2016 .......... -421.00 . 1208.00 * 27.04. bf4,50 (22101 ).... . 1208.00 platba zálohy na správu 311050 za Duben 2016 .......... . 1208.00 . * 311050 od poc. roku 0.00 1208.00 1208.00 0.00 A ** 311051 0.00 Záloha na správu garáže - Budar 01.01. P1 (31100 ).... 1715.00 . predpis záloh 1-12/16 311051 za Leden 2016 .......... 1715.00 . 1715.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -443.00 . vyúctování služeb 2015 311051 za Únor 2016 .......... -443.00 . 1272.00 * 24.03. bf3,51 (22101 ).... . 1272.00 platba zálohy na správu 311051 za Brezen 2016 .......... . 1272.00 . * 311051 od poc. roku 0.00 1272.00 1272.00 0.00 A ** 311052 0.00 Záloha na správu garáže - Budar 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311052 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -437.00 . vyúctování služeb 2015 311052 za Únor 2016 .......... -437.00 . 1273.00 * 24.03. bf3,52 (22101 ).... . 1273.00 platba zálohy na správu 311052 za Brezen 2016 .......... . 1273.00 . * 311052 od poc. roku 0.00 1273.00 1273.00 0.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 20 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311053 0.00 Záloha na správu garáže - Marek 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311053 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -433.00 . vyúctování služeb 2015 311053 za Únor 2016 .......... -433.00 . 1277.00 * 26.04. bf4,53 (22101 ).... . 1277.00 platba zálohy na správu 311053 za Duben 2016 .......... . 1277.00 . * 311053 od poc. roku 0.00 1277.00 1277.00 0.00 A ** 311054 0.00 Záloha na správu garáže - Michálek 01.01. P1 (31100 ).... 1867.00 . predpis záloh 1-12/16 311054 za Leden 2016 .......... 1867.00 . 1867.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -466.00 . vyúctování služeb 2015 311054 za Únor 2016 .......... -466.00 . 1401.00 * 15.03. bf3,54 (22101 ).... . 1401.00 platba zálohy na správu 311054 za Brezen 2016 .......... . 1401.00 . * 311054 od poc. roku 0.00 1401.00 1401.00 0.00 A ** 311055 0.00 Záloha na správu garáže - Vackarová 01.01. P1 (31100 ).... 1858.00 . predpis záloh 1-12/16 311055 za Leden 2016 .......... 1858.00 . 1858.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -310.00 . vyúctování služeb 2015 311055 za Únor 2016 .......... -310.00 . 1548.00 * 19.03. bf3,55 (22101 ).... . 1548.00 platba zálohy na správu 311055 za Brezen 2016 .......... . 1548.00 . * 311055 od poc. roku 0.00 1548.00 1548.00 0.00 A ** 311056 0.00 Záloha na správu garáže - Reznícková 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311056 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -433.00 . vyúctování služeb 2015 311056 za Únor 2016 .......... -433.00 . 1285.00 * 29.03. bf3,56 (22101 ).... . 1285.00 platba zálohy na správu 311056 za Brezen 2016 .......... . 1285.00 . * 311056 od poc. roku 0.00 1285.00 1285.00 0.00 A ** 311057 0.00 Záloha na správu garáže - Bukovský 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . predpis záloh 1-12/16 311057 za Leden 2016 .......... 1712.00 . 1712.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -426.00 . vyúctování služeb 2015 311057 za Únor 2016 .......... -426.00 . 1286.00 * 03.05. bf5,57 (22101 ).... . 1286.00 platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 21 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311057 za Kveten 2016 .......... . 1286.00 . * 311057 od poc. roku 0.00 1286.00 1286.00 0.00 A ** 311058 0.00 Záloha na správu garáže - Chodounský 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311058 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -443.00 . vyúctování služeb 2015 311058 za Únor 2016 .......... -443.00 . 1275.00 * 22.03. bf3,58 (22101 ).... . 1275.00 platba zálohy na správu 311058 za Brezen 2016 .......... . 1275.00 . * 311058 od poc. roku 0.00 1275.00 1275.00 0.00 A ** 311059 0.00 Záloha na správu garáže - Machácek 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311059 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -245.00 . vyúctování služeb 2015 311059 za Únor 2016 .......... -245.00 . 1473.00 * 18.03. bf3,59 (22101 ).... . 1473.00 platba zálohy na správu 311059 za Brezen 2016 .......... . 1473.00 . * 28.04. bf4,1059 (22101 ).... . 787.00 platba zálohy na správu 311059 za Duben 2016 .......... . 787.00 -787.00 * 31.12. u16 (11200 ).... 787.00 . výdej cipu 311059 za Prosinec 2016 .......... 787.00 . . * 311059 od poc. roku 0.00 2260.00 2260.00 0.00 A ** 311060 0.00 Záloha na správu garáže - Martaus 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . predpis záloh 1-12/16 311060 za Leden 2016 .......... 1712.00 . 1712.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -442.00 . vyúctování služeb 2015 311060 za Únor 2016 .......... -442.00 . 1270.00 * 25.04. bf4,60 (22101 ).... . 1270.00 platba zálohy na správu 311060 za Duben 2016 .......... . 1270.00 . * 311060 od poc. roku 0.00 1270.00 1270.00 0.00 A ** 311061 0.00 Záloha na správu garáže - Kozler 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311061 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -444.00 . vyúctování služeb 2015 311061 za Únor 2016 .......... -444.00 . 1274.00 * 22.03. bf3,61 (22101 ).... . 1274.00 platba zálohy na správu 311061 za Brezen 2016 .......... . 1274.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 22 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311061 od poc. roku 0.00 1274.00 1274.00 0.00 A ** 311062 0.00 Záloha na správu garáže - Korínek 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311062 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311062 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1277.00 * 24.03. bf3,62 (22101 ).... . 1277.00 platba zálohy na správu 311062 za Brezen 2016 .......... . 1277.00 . * 311062 od poc. roku 0.00 1277.00 1277.00 0.00 A ** 311063 0.00 Záloha na správu garáže - Drašar 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . predpis záloh 1-12/16 311063 za Leden 2016 .......... 1712.00 . 1712.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -442.00 . vyúctování služeb 2015 311063 za Únor 2016 .......... -442.00 . 1270.00 * 04.05. bf5,63 (22101 ).... . 1654.00 platba zálohy na správu 311063 za Kveten 2016 .......... . 1654.00 -384.00 * 311063 od poc. roku 0.00 1270.00 1654.00 -384.00 A ** 311064 1910.00 Záloha na správu garáže - Kraus 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311064 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 3628.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -348.00 . vyúctování služeb 2015 311064 za Únor 2016 .......... -348.00 . 3280.00 * 15.03. bf3,64 (22101 ).... . 3280.00 platba zálohy na správu 311064 za Brezen 2016 .......... . 3280.00 . * 311064 od poc. roku 1910.00 1370.00 3280.00 0.00 A ** 311065 0.00 Záloha na správu garáže - Zemánek 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311065 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -443.00 . vyúctování služeb 2015 311065 za Únor 2016 .......... -443.00 . 1275.00 * 25.04. bf4,65 (22101 ).... . 1275.00 platba zálohy na správu 311065 za Duben 2016 .......... . 1275.00 . * 311065 od poc. roku 0.00 1275.00 1275.00 0.00 A ** 311066 0.00 Záloha na správu garáže - Zapletal 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . predpis záloh 1-12/16 311066 za Leden 2016 .......... 1712.00 . 1712.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 23 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311066 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1271.00 * 15.03. bf3,66 (22101 ).... . 1271.00 platba zálohy na správu 311066 za Brezen 2016 .......... . 1271.00 . * 311066 od poc. roku 0.00 1271.00 1271.00 0.00 A ** 311067 0.00 Záloha na správu garáže - St”hr 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . predpis záloh 1-12/16 311067 za Leden 2016 .......... 1712.00 . 1712.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -433.00 . vyúctování služeb 2015 311067 za Únor 2016 .......... -433.00 . 1279.00 * 20.04. bf4,67 (22101 ).... . 1279.00 platba zálohy na správu 311067 za Duben 2016 .......... . 1279.00 . * 311067 od poc. roku 0.00 1279.00 1279.00 0.00 A ** 311068 0.00 Záloha na správu garáže - Ostrezí 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . predpis záloh 1-12/16 311068 za Leden 2016 .......... 1712.00 . 1712.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -440.00 . vyúctování služeb 2015 311068 za Únor 2016 .......... -440.00 . 1272.00 * 27.04. bf4,68 (22101 ).... . 1272.00 platba zálohy na správu 311068 za Duben 2016 .......... . 1272.00 . * 311068 od poc. roku 0.00 1272.00 1272.00 0.00 A ** 311069 0.00 Záloha na správu garáže - Dušek 01.01. P1 (31100 ).... 1712.00 . predpis záloh 1-12/16 311069 za Leden 2016 .......... 1712.00 . 1712.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -402.00 . vyúctování služeb 2015 311069 za Únor 2016 .......... -402.00 . 1310.00 * 18.04. bf4,69 (22101 ).... . 1310.00 platba zálohy na správu 311069 za Duben 2016 .......... . 1310.00 . * 311069 od poc. roku 0.00 1310.00 1310.00 0.00 A ** 311070 0.00 Záloha na správu garáže - Reznícek 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311070 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -422.00 . vyúctování služeb 2015 311070 za Únor 2016 .......... -422.00 . 1296.00 * 08.04. bf4,70 (22101 ).... . 1296.00 platba zálohy na správu 311070 za Duben 2016 .......... . 1296.00 . * 311070 od poc. roku 0.00 1296.00 1296.00 0.00 A ** 311071 0.00 Záloha na správu garáže - Kvarda
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 24 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311071 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -443.00 . vyúctování služeb 2015 311071 za Únor 2016 .......... -443.00 . 1275.00 * 08.04. bf4,71 (22101 ).... . 1275.00 platba zálohy na správu 311071 za Duben 2016 .......... . 1275.00 . * 311071 od poc. roku 0.00 1275.00 1275.00 0.00 A ** 311072 0.00 Záloha na správu garáže - Richter 01.01. P1 (31100 ).... 1867.00 . predpis záloh 1-12/16 311072 za Leden 2016 .......... 1867.00 . 1867.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -482.00 . vyúctování služeb 2015 311072 za Únor 2016 .......... -482.00 . 1385.00 * 26.04. bf4,72 (22101 ).... . 1385.00 platba zálohy na správu 311072 za Duben 2016 .......... . 1385.00 . * 311072 od poc. roku 0.00 1385.00 1385.00 0.00 A ** 311073 0.00 Záloha na správu garáže - Matej/Volf 01.01. P1 (31100 ).... 1911.00 . predpis záloh 1-12/16 311073 za Leden 2016 .......... 1911.00 . 1911.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -492.00 . vyúctování služeb 2015 311073 za Únor 2016 .......... -492.00 . 1419.00 * 18.03. bf3,73 (22101 ).... . 1419.00 platba zálohy na správu 311073 za Brezen 2016 .......... . 1419.00 . * 311073 od poc. roku 0.00 1419.00 1419.00 0.00 A ** 311074 0.00 Záloha na správu garáže - Hibala 01.01. P1 (31100 ).... 1636.00 . predpis záloh 1-12/16 311074 za Leden 2016 .......... 1636.00 . 1636.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -418.00 . vyúctování služeb 2015 311074 za Únor 2016 .......... -418.00 . 1218.00 * 04.04. bf4,74 (22101 ).... . 1218.00 platba zálohy na správu 311074 za Duben 2016 .......... . 1218.00 . * 311074 od poc. roku 0.00 1218.00 1218.00 0.00 A ** 311075 0.00 Záloha na správu garáže - Belík 01.01. P1 (31100 ).... 1645.00 . predpis záloh 1-12/16 311075 za Leden 2016 .......... 1645.00 . 1645.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -391.00 . vyúctování služeb 2015 311075 za Únor 2016 .......... -391.00 . 1254.00 * 22.03. bf3,75 (22101 ).... . 1254.00 platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 25 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311075 za Brezen 2016 .......... . 1254.00 . * 311075 od poc. roku 0.00 1254.00 1254.00 0.00 A ** 311076 0.00 Záloha na správu garáže - Plácek 01.01. P1 (31100 ).... 1653.00 . predpis záloh 1-12/16 311076 za Leden 2016 .......... 1653.00 . 1653.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -418.00 . vyúctování služeb 2015 311076 za Únor 2016 .......... -418.00 . 1235.00 * 18.03. bf3,76 (22101 ).... . 1235.00 platba zálohy na správu 311076 za Brezen 2016 .......... . 1235.00 . * 311076 od poc. roku 0.00 1235.00 1235.00 0.00 A ** 311077 0.00 Záloha na správu garáže - Metlicka 01.01. P1 (31100 ).... 1649.00 . predpis záloh 1-12/16 311077 za Leden 2016 .......... 1649.00 . 1649.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -423.00 . vyúctování služeb 2015 311077 za Únor 2016 .......... -423.00 . 1226.00 * 08.04. bf4,77 (22101 ).... . 1226.00 platba zálohy na správu 311077 za Duben 2016 .......... . 1226.00 . * 311077 od poc. roku 0.00 1226.00 1226.00 0.00 A ** 311078 0.00 Záloha na správu garáže - Procházka 01.01. P1 (31100 ).... 1658.00 . predpis záloh 1-12/16 311078 za Leden 2016 .......... 1658.00 . 1658.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -428.00 . vyúctování služeb 2015 311078 za Únor 2016 .......... -428.00 . 1230.00 * 19.04. bf4,78 (22101 ).... . 1230.00 platba zálohy na správu 311078 za Duben 2016 .......... . 1230.00 . * 311078 od poc. roku 0.00 1230.00 1230.00 0.00 A ** 311079 0.00 Záloha na správu garáže - Labounek 01.01. P1 (31100 ).... 1724.00 . predpis záloh 1-12/16 311079 za Leden 2016 .......... 1724.00 . 1724.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -445.00 . vyúctování služeb 2015 311079 za Únor 2016 .......... -445.00 . 1279.00 * 01.04. bf4,79 (22101 ).... . 1279.00 platba zálohy na správu 311079 za Duben 2016 .......... . 1279.00 . * 311079 od poc. roku 0.00 1279.00 1279.00 0.00 A ** 311080 0.00 Záloha na správu garáže - Mareš 01.01. P1 (31100 ).... 1754.00 . predpis záloh 1-12/16 311080 za Leden 2016 .......... 1754.00 . 1754.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 26 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. u4 (37900 ).... -448.00 . vyúctování služeb 2015 311080 za Únor 2016 .......... -448.00 . 1306.00 * 29.03. bf3,80 (22101 ).... . 1306.00 platba zálohy na správu 311080 za Brezen 2016 .......... . 1306.00 . * 311080 od poc. roku 0.00 1306.00 1306.00 0.00 A ** 311081 0.00 Záloha na správu garáže - Vašícek 01.01. P1 (31100 ).... 1617.00 . predpis záloh 1-12/16 311081 za Leden 2016 .......... 1617.00 . 1617.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -414.00 . vyúctování služeb 2015 311081 za Únor 2016 .......... -414.00 . 1203.00 * 29.04. bf4,81 (22101 ).... . 1203.00 platba zálohy na správu 311081 za Duben 2016 .......... . 1203.00 . * 311081 od poc. roku 0.00 1203.00 1203.00 0.00 A ** 311082 0.00 Záloha na správu garáže - Pikart 01.01. P1 (31100 ).... 1650.00 . predpis záloh 1-12/16 311082 za Leden 2016 .......... 1650.00 . 1650.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -425.00 . vyúctování služeb 2015 311082 za Únor 2016 .......... -425.00 . 1225.00 * 05.04. bf4,82 (22101 ).... . 1225.00 platba zálohy na správu 311082 za Duben 2016 .......... . 1225.00 . * 311082 od poc. roku 0.00 1225.00 1225.00 0.00 A ** 311083 0.00 Záloha na správu garáže - Ižovský 01.01. P1 (31100 ).... 1772.00 . predpis záloh 1-12/16 311083 za Leden 2016 .......... 1772.00 . 1772.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -456.00 . vyúctování služeb 2015 311083 za Únor 2016 .......... -456.00 . 1316.00 * 30.03. bf3,83 (22101 ).... . 1316.00 platba zálohy na správu 311083 za Brezen 2016 .......... . 1316.00 . * 311083 od poc. roku 0.00 1316.00 1316.00 0.00 A ** 311084 0.00 Záloha na správu garáže - Pondelícek 01.01. P1 (31100 ).... 1933.00 . predpis záloh 1-12/16 311084 za Leden 2016 .......... 1933.00 . 1933.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -489.00 . vyúctování služeb 2015 311084 za Únor 2016 .......... -489.00 . 1444.00 * 30.03. bf3,84 (22101 ).... . 1444.00 platba zálohy na správu 311084 za Brezen 2016 .......... . 1444.00 . * 311084 od poc. roku 0.00 1444.00 1444.00 0.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 27 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311085 -0.08 Záloha na správu garáže - Kovár 01.01. P1 (31100 ).... 2806.00 . predpis záloh 1-12/16 311085 za Leden 2016 .......... 2806.00 . 2805.92 * 29.02. u4 (37900 ).... -445.00 . vyúctování služeb 2015 311085 za Únor 2016 .......... -445.00 . 2360.92 * 04.04. bf4 (22101 ).... . 2631.00 platba zálohy na správu 311085 za Duben 2016 .......... . 2631.00 -270.08 * 311085 od poc. roku -0.08 2361.00 2631.00 -270.08 A ** 311086 0.00 Záloha na správu garáže - Prajer 01.01. P1 (31100 ).... 1759.00 . predpis záloh 1-12/16 311086 za Leden 2016 .......... 1759.00 . 1759.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -426.00 . vyúctování služeb 2015 311086 za Únor 2016 .......... -426.00 . 1333.00 * 04.04. bf4,86 (22101 ).... . 1333.00 platba zálohy na správu 12.04. bf4,1086 (22101 ).... . 192.00 platba zálohy na správu 311086 za Duben 2016 .......... . 1525.00 -192.00 * 31.12. u16 (11200 ).... 192.00 . výdej cipu 311086 za Prosinec 2016 .......... 192.00 . . * 311086 od poc. roku 0.00 1525.00 1525.00 0.00 A ** 311087 0.00 Záloha na správu garáže - Vecera 01.01. P1 (31100 ).... 1634.00 . predpis záloh 1-12/16 311087 za Leden 2016 .......... 1634.00 . 1634.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -418.00 . vyúctování služeb 2015 311087 za Únor 2016 .......... -418.00 . 1216.00 * 29.03. bf3,87 (22101 ).... . 1216.00 platba zálohy na správu 311087 za Brezen 2016 .......... . 1216.00 . * 311087 od poc. roku 0.00 1216.00 1216.00 0.00 A ** 311088 0.00 Záloha na správu garáže - Kolár 01.01. P1 (31100 ).... 1643.00 . predpis záloh 1-12/16 311088 za Leden 2016 .......... 1643.00 . 1643.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -424.00 . vyúctování služeb 2015 311088 za Únor 2016 .......... -424.00 . 1219.00 * 15.03. bf3,88 (22101 ).... . 1219.00 platba zálohy na správu 311088 za Brezen 2016 .......... . 1219.00 . * 311088 od poc. roku 0.00 1219.00 1219.00 0.00 A ** 311089 0.00 Záloha na správu garáže - Hrubeš 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . predpis záloh 1-12/16 311089 za Leden 2016 .......... 1766.00 . 1766.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 28 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. u4 (37900 ).... -453.00 . vyúctování služeb 2015 311089 za Únor 2016 .......... -453.00 . 1313.00 * 11.04. bf4,89 (22101 ).... . 1313.00 platba zálohy na správu 311089 za Duben 2016 .......... . 1313.00 . * 311089 od poc. roku 0.00 1313.00 1313.00 0.00 A ** 311090 0.00 Záloha na správu garáže - Plavjanik 01.01. P1 (31100 ).... 1754.00 . predpis záloh 1-12/16 311090 za Leden 2016 .......... 1754.00 . 1754.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -445.00 . vyúctování služeb 2015 311090 za Únor 2016 .......... -445.00 . 1309.00 * 12.04. bf4,90 (22101 ).... . 1309.00 platba zálohy na správu 311090 za Duben 2016 .......... . 1309.00 . * 311090 od poc. roku 0.00 1309.00 1309.00 0.00 A ** 311091 0.00 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. 01.01. P1 (31100 ).... 1620.00 . predpis záloh 1-12/16 311091 za Leden 2016 .......... 1620.00 . 1620.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -372.00 . vyúctování služeb 2015 311091 za Únor 2016 .......... -372.00 . 1248.00 * 18.03. bf3,99 (22101 ).... . 1248.00 platba zálohy na správu 311091 za Brezen 2016 .......... . 1248.00 . * 06.06. bf6,91 (22101 ).... . 1248.00 platba zálohy na správu 311091 za Cerven 2016 .......... . 1248.00 -1248.00 * 311091 od poc. roku 0.00 1248.00 2496.00 -1248.00 A ** 311092 0.00 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. 01.01. P1 (31100 ).... 1639.00 . predpis záloh 1-12/16 311092 za Leden 2016 .......... 1639.00 . 1639.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -138.00 . vyúctování služeb 2015 311092 za Únor 2016 .......... -138.00 . 1501.00 * 18.03. bf3,92 (22101 ).... . 1501.00 platba zálohy na správu 311092 za Brezen 2016 .......... . 1501.00 . * 311092 od poc. roku 0.00 1501.00 1501.00 0.00 A ** 311093 0.00 Záloha na správu garáže - Sedlácková 01.01. P1 (31100 ).... 1643.00 . predpis záloh 1-12/16 311093 za Leden 2016 .......... 1643.00 . 1643.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -402.00 . vyúctování služeb 2015 311093 za Únor 2016 .......... -402.00 . 1241.00 * 21.03. bf3,93 (22101 ).... . 1241.00 platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 29 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311093 za Brezen 2016 .......... . 1241.00 . * 311093 od poc. roku 0.00 1241.00 1241.00 0.00 A ** 311094 0.00 Záloha na správu garáže - Seidl 01.01. P1 (31100 ).... 1641.00 . predpis záloh 1-12/16 311094 za Leden 2016 .......... 1641.00 . 1641.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -422.00 . vyúctování služeb 2015 311094 za Únor 2016 .......... -422.00 . 1219.00 * 28.04. bf4,94 (22101 ).... . 1219.00 platba zálohy na správu 311094 za Duben 2016 .......... . 1219.00 . * 311094 od poc. roku 0.00 1219.00 1219.00 0.00 A ** 311095 0.00 Záloha na správu garáže - Oberstein 01.01. P1 (31100 ).... 1653.00 . predpis záloh 1-12/16 311095 za Leden 2016 .......... 1653.00 . 1653.00 * 29.02. u4 (37900 ).... 25.00 . vyúctování služeb 2015 311095 za Únor 2016 .......... 25.00 . 1678.00 * 29.04. bf4,95 (22101 ).... . 1678.00 platba zálohy na správu 311095 za Duben 2016 .......... . 1678.00 . * 311095 od poc. roku 0.00 1678.00 1678.00 0.00 A ** 311096 -5.00 Záloha na správu garáže - ORDINEM s.r.o. 01.01. P1 (31100 ).... 2744.00 . predpis záloh 1-12/16 311096 za Leden 2016 .......... 2744.00 . 2739.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -409.00 . vyúctování služeb 2015 311096 za Únor 2016 .......... -409.00 . 2330.00 * 16.03. bf3,96 (22101 ).... . 2330.00 platba zálohy na správu 311096 za Brezen 2016 .......... . 2330.00 . * 311096 od poc. roku -5.00 2335.00 2330.00 0.00 A ** 311097 0.00 Záloha na správu garáže - Soviš 01.01. P1 (31100 ).... 1850.00 . predpis záloh 1-12/16 311097 za Leden 2016 .......... 1850.00 . 1850.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -452.00 . vyúctování služeb 2015 311097 za Únor 2016 .......... -452.00 . 1398.00 * 18.03. bf3,97 (22101 ).... . 1398.00 platba zálohy na správu 311097 za Brezen 2016 .......... . 1398.00 . * 311097 od poc. roku 0.00 1398.00 1398.00 0.00 A ** 311098 0.00 Záloha na správu garáže - Náchodská 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311098 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 30 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311098 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1269.00 * 15.03. bf3,98 (22101 ).... . 1269.00 platba zálohy na správu 311098 za Brezen 2016 .......... . 1269.00 . * 311098 od poc. roku 0.00 1269.00 1269.00 0.00 A ** 311099 0.00 Záloha na správu garáže - Schovanec 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311099 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -442.00 . vyúctování služeb 2015 311099 za Únor 2016 .......... -442.00 . 1268.00 * 23.03. bf3,99 (22101 ).... . 1268.00 platba zálohy na správu 311099 za Brezen 2016 .......... . 1268.00 . * 311099 od poc. roku 0.00 1268.00 1268.00 0.00 A ** 311100 0.00 Záloha na správu garáže - Buštík 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311100 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -376.00 . vyúctování služeb 2015 311100 za Únor 2016 .......... -376.00 . 1334.00 * 30.04. bf4,100 (22101 ).... . 1334.00 platba zálohy na správu 311100 za Duben 2016 .......... . 1334.00 . * 311100 od poc. roku 0.00 1334.00 1334.00 0.00 A ** 311101 0.00 Záloha na správu garáže - Kociánová 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311101 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -432.00 . vyúctování služeb 2015 311101 za Únor 2016 .......... -432.00 . 1278.00 * 20.04. bf4,101 (22101 ).... . 1278.00 platba zálohy na správu 311101 za Duben 2016 .......... . 1278.00 . * 311101 od poc. roku 0.00 1278.00 1278.00 0.00 A ** 311102 0.00 Záloha na správu garáže - Benda 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311102 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -437.00 . vyúctování služeb 2015 311102 za Únor 2016 .......... -437.00 . 1273.00 * 21.03. bf3,102 (22101 ).... . 1273.00 platba zálohy na správu 311102 za Brezen 2016 .......... . 1273.00 . * 311102 od poc. roku 0.00 1273.00 1273.00 0.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 31 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311103 0.00 Záloha na správu garáže - Lešenárová 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311103 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -427.00 . vyúctování služeb 2015 311103 za Únor 2016 .......... -427.00 . 1283.00 * 17.03. bf3,103 (22101 ).... . 1283.00 platba zálohy na správu 311103 za Brezen 2016 .......... . 1283.00 . * 311103 od poc. roku 0.00 1283.00 1283.00 0.00 A ** 311104 0.00 Záloha na správu garáže - Sss, Marková 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311104 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -434.00 . vyúctování služeb 2015 311104 za Únor 2016 .......... -434.00 . 1276.00 * 29.04. bf4,104 (22101 ).... . 1276.00 platba zálohy na správu 311104 za Duben 2016 .......... . 1276.00 . * 311104 od poc. roku 0.00 1276.00 1276.00 0.00 A ** 311105 0.00 Záloha na správu garáže - Jandová 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311105 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -210.00 . vyúctování služeb 2015 311105 za Únor 2016 .......... -210.00 . 1500.00 * 05.04. bf4,105 (22101 ).... . 1500.00 platba zálohy na správu 311105 za Duben 2016 .......... . 1500.00 . * 311105 od poc. roku 0.00 1500.00 1500.00 0.00 A ** 311106 0.00 Záloha na správu garáže - Houska 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311106 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -442.00 . vyúctování služeb 2015 311106 za Únor 2016 .......... -442.00 . 1268.00 * 04.04. bf4,106 (22101 ).... . 1268.00 platba zálohy na správu 311106 za Duben 2016 .......... . 1268.00 . * 311106 od poc. roku 0.00 1268.00 1268.00 0.00 A ** 311107 0.00 Záloha na správu garáže - Becvár 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311107 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311107 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1269.00 * 17.03. bf3,107 (22101 ).... . 1269.00 platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 32 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311107 za Brezen 2016 .......... . 1269.00 . * 11.05. bf5,107 (22101 ).... . 1269.00 platba zálohy na správu 311107 za Kveten 2016 .......... . 1269.00 -1269.00 * 311107 od poc. roku 0.00 1269.00 2538.00 -1269.00 A ** 311108 0.00 Záloha na správu garáže - Hodouš 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311108 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -423.00 . vyúctování služeb 2015 311108 za Únor 2016 .......... -423.00 . 1287.00 * 10.05. bf5,108 (22101 ).... . 1287.00 platba zálohy na správu 311108 za Kveten 2016 .......... . 1287.00 . * 311108 od poc. roku 0.00 1287.00 1287.00 0.00 A ** 311109 0.00 Záloha na správu garáže - Ríha 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311109 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -387.00 . vyúctování služeb 2015 311109 za Únor 2016 .......... -387.00 . 1323.00 * 12.04. bf4,109 (22101 ).... . 1323.00 platba zálohy na správu 311109 za Duben 2016 .......... . 1323.00 . * 311109 od poc. roku 0.00 1323.00 1323.00 0.00 A ** 311110 0.00 Záloha na správu garáže - Svobodová 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311110 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -433.00 . vyúctování služeb 2015 311110 za Únor 2016 .......... -433.00 . 1277.00 * 07.04. bf4,110 (22101 ).... . 1277.00 platba zálohy na správu 311110 za Duben 2016 .......... . 1277.00 . * 311110 od poc. roku 0.00 1277.00 1277.00 0.00 A ** 311111 0.00 Záloha na správu garáže - Bufka 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311111 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -442.00 . vyúctování služeb 2015 311111 za Únor 2016 .......... -442.00 . 1268.00 * 18.04. bf4,111 (22101 ).... . 1268.00 platba zálohy na správu 311111 za Duben 2016 .......... . 1268.00 . * 06.06. bf6,1111 (22101 ).... . 216.00 platba zálohy na správu 311111 za Cerven 2016 .......... . 216.00 -216.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 33 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.12. u16 (11200 ).... 216.00 . výdej cipu 311111 za Prosinec 2016 .......... 216.00 . . * 311111 od poc. roku 0.00 1484.00 1484.00 0.00 A ** 311112 0.00 Záloha na správu garáže - Pospíšilová 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311112 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -368.00 . vyúctování služeb 2015 311112 za Únor 2016 .......... -368.00 . 1342.00 * 23.03. bf3,112 (22101 ).... . 1342.00 platba zálohy na správu 311112 za Brezen 2016 .......... . 1342.00 . * 311112 od poc. roku 0.00 1342.00 1342.00 0.00 A ** 311113 0.00 Záloha na správu garáže - Havelka 01.01. P1 (31100 ).... 1710.00 . predpis záloh 1-12/16 311113 za Leden 2016 .......... 1710.00 . 1710.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -403.00 . vyúctování služeb 2015 311113 za Únor 2016 .......... -403.00 . 1307.00 * 16.03. bf3,113 (22101 ).... . 1307.00 platba zálohy na správu 311113 za Brezen 2016 .......... . 1307.00 . * 311113 od poc. roku 0.00 1307.00 1307.00 0.00 A ** 311114 0.00 Záloha na správu garáže - Ždárský 01.01. P1 (31100 ).... 1850.00 . predpis záloh 1-12/16 311114 za Leden 2016 .......... 1850.00 . 1850.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -460.00 . vyúctování služeb 2015 311114 za Únor 2016 .......... -460.00 . 1390.00 * 18.03. bf3,114 (22101 ).... . 1390.00 platba zálohy na správu 311114 za Brezen 2016 .......... . 1390.00 . * 311114 od poc. roku 0.00 1390.00 1390.00 0.00 A ** 311115 0.00 Záloha na správu garáže - Bína 01.01. P1 (31100 ).... 1845.00 . predpis záloh 1-12/16 311115 za Leden 2016 .......... 1845.00 . 1845.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -473.00 . vyúctování služeb 2015 311115 za Únor 2016 .......... -473.00 . 1372.00 * 20.04. bf4,115 (22101 ).... . 1372.00 platba zálohy na správu 311115 za Duben 2016 .......... . 1372.00 . * 311115 od poc. roku 0.00 1372.00 1372.00 0.00 A ** 311116 0.00 Záloha na správu garáže - Wolfschtz 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 34 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311116 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -440.00 . vyúctování služeb 2015 311116 za Únor 2016 .......... -440.00 . 1266.00 * 11.04. bf4,116 (22101 ).... . 1266.00 platba zálohy na správu 311116 za Duben 2016 .......... . 1266.00 . * 311116 od poc. roku 0.00 1266.00 1266.00 0.00 A ** 311117 0.00 Záloha na správu garáže - Lapka 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311117 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -437.00 . vyúctování služeb 2015 311117 za Únor 2016 .......... -437.00 . 1269.00 * 29.04. bf4,117 (22101 ).... . 1269.00 platba zálohy na správu 311117 za Duben 2016 .......... . 1269.00 . * 311117 od poc. roku 0.00 1269.00 1269.00 0.00 A ** 311118 0.00 Záloha na správu garáže - Janecek 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311118 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -439.00 . vyúctování služeb 2015 311118 za Únor 2016 .......... -439.00 . 1267.00 * 17.03. bf3,118 (22101 ).... . 1267.00 platba zálohy na správu 311118 za Brezen 2016 .......... . 1267.00 . * 311118 od poc. roku 0.00 1267.00 1267.00 0.00 A ** 311119 0.00 Záloha na správu garáže - Beránek 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311119 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -440.00 . vyúctování služeb 2015 311119 za Únor 2016 .......... -440.00 . 1266.00 * 06.04. bf4,119 (22101 ).... . 1266.00 platba zálohy na správu 311119 za Duben 2016 .......... . 1266.00 . * 311119 od poc. roku 0.00 1266.00 1266.00 0.00 A ** 311120 0.00 Záloha na správu garáže - Beránek 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311120 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -440.00 . vyúctování služeb 2015 311120 za Únor 2016 .......... -440.00 . 1266.00 * 06.04. bf4,120 (22101 ).... . 1266.00 platba zálohy na správu 311120 za Duben 2016 .......... . 1266.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 35 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311120 od poc. roku 0.00 1266.00 1266.00 0.00 A ** 311121 0.00 Záloha na správu garáže - Savický 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311121 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -439.00 . vyúctování služeb 2015 311121 za Únor 2016 .......... -439.00 . 1267.00 * 13.04. bf4,121 (22101 ).... . 1267.00 platba zálohy na správu 311121 za Duben 2016 .......... . 1267.00 . * 311121 od poc. roku 0.00 1267.00 1267.00 0.00 A ** 311122 0.00 Záloha na správu garáže - Zeman 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311122 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311122 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1265.00 * 04.04. bf4,122 (22101 ).... . 1265.00 platba zálohy na správu 311122 za Duben 2016 .......... . 1265.00 . * 311122 od poc. roku 0.00 1265.00 1265.00 0.00 A ** 311123 0.00 Záloha na správu garáže - Holan 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311123 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311123 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1265.00 * 11.04. bf4,123 (22101 ).... . 1265.00 platba zálohy na správu 311123 za Duben 2016 .......... . 1265.00 . * 311123 od poc. roku 0.00 1265.00 1265.00 0.00 A ** 311124 -1740.00 Záloha na správu garáže - Marvan 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 04.01. bf1,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Leden 2016 .......... 1706.00 145.00 -179.00 * 02.02. bf2,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 29.02. u4 (37900 ).... 1398.00 . vyúctování služeb 2015 311124 za Únor 2016 .......... 1398.00 145.00 1074.00 * 02.03. bf3,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Brezen 2016 .......... . 145.00 929.00 * 04.04. bf4,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Duben 2016 .......... . 145.00 784.00 * 02.05. bf5,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 04.05. bf5,124 (22101 ).... . 1364.00 platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 36 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311124 za Kveten 2016 .......... . 1509.00 -725.00 * 02.06. bf6,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Cerven 2016 .......... . 145.00 -870.00 * 04.07. bf7,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Cervenec 2016 .......... . 145.00 -1015.00 * 02.08. bf8,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Srpen 2016 .......... . 145.00 -1160.00 * 02.09. bf9,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Zárí 2016 .......... . 145.00 -1305.00 * 03.10. bf10,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Ríjen 2016 .......... . 145.00 -1450.00 * 02.11. bf11,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Listopad 2016 .......... . 145.00 -1595.00 * 02.12. bf12,124 (22101 ).... . 145.00 platba zálohy na správu 311124 za Prosinec 2016 .......... . 145.00 -1740.00 * 311124 od poc. roku -1740.00 3104.00 3104.00 -1740.00 A ** 311125 0.00 Záloha na správu garáže - Mišovic 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311125 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -229.00 . vyúctování služeb 2015 311125 za Únor 2016 .......... -229.00 . 1477.00 * 19.04. bf4,125 (22101 ).... . 1477.00 platba zálohy na správu 311125 za Duben 2016 .......... . 1477.00 . * 311125 od poc. roku 0.00 1477.00 1477.00 0.00 A ** 311126 0.00 Záloha na správu garáže - Kalaš 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311126 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -106.00 . vyúctování služeb 2015 311126 za Únor 2016 .......... -106.00 . 1600.00 * 29.03. bf3,126 (22101 ).... . 1600.00 platba zálohy na správu 311126 za Brezen 2016 .......... . 1600.00 . * 311126 od poc. roku 0.00 1600.00 1600.00 0.00 A ** 311127 -5612.00 Záloha na správu garáže - Vetrovský 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 04.01. bf1,1999127 (22101 ).... . 1200.00 platba zálohy na správu 311127 za Leden 2016 .......... 1706.00 1200.00 -5106.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -407.00 . vyúctování služeb 2015
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 37 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311127 za Únor 2016 .......... -407.00 . -5513.00 * 311127 od poc. roku -5612.00 1299.00 1200.00 -5513.00 A ** 311128 0.00 Záloha na správu garáže - Procházka 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311128 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311128 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1265.00 * 22.03. bf3,128 (22101 ).... . 1265.00 platba zálohy na správu 311128 za Brezen 2016 .......... . 1265.00 . * 311128 od poc. roku 0.00 1265.00 1265.00 0.00 A ** 311129 0.00 Záloha na správu garáže - Marek 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311129 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -439.00 . vyúctování služeb 2015 311129 za Únor 2016 .......... -439.00 . 1267.00 * 26.04. bf4,129 (22101 ).... . 1267.00 platba zálohy na správu 311129 za Duben 2016 .......... . 1267.00 . * 311129 od poc. roku 0.00 1267.00 1267.00 0.00 A ** 311130 -2976.00 Záloha na správu garáže - Klimeš 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311130 za Leden 2016 .......... 1706.00 . -1270.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -440.00 . vyúctování služeb 2015 311130 za Únor 2016 .......... -440.00 . -1710.00 * 09.03. bf3,130 (22101 ).... . 1822.00 platba zálohy na správu 311130 za Brezen 2016 .......... . 1822.00 -3532.00 * 311130 od poc. roku -2976.00 1266.00 1822.00 -3532.00 A ** 311131 0.00 Záloha na správu garáže - Nimerický 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . predpis záloh 1-12/16 311131 za Leden 2016 .......... 1706.00 . 1706.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311131 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1265.00 * 27.04. bf4,131 (22101 ).... . 1265.00 platba zálohy na správu 311131 za Duben 2016 .......... . 1265.00 . * 311131 od poc. roku 0.00 1265.00 1265.00 0.00 A ** 311132 0.00 Záloha na správu garáže - Louda 01.01. P1 (31100 ).... 1845.00 . predpis záloh 1-12/16 311132 za Leden 2016 .......... 1845.00 . 1845.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 38 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. u4 (37900 ).... -462.00 . vyúctování služeb 2015 311132 za Únor 2016 .......... -462.00 . 1383.00 * 25.04. bf4,132 (22101 ).... . 1383.00 platba zálohy na správu 311132 za Duben 2016 .......... . 1383.00 . * 311132 od poc. roku 0.00 1383.00 1383.00 0.00 A ** 311133 0.00 Záloha na správu garáže - Cervenka 01.01. P1 (31100 ).... 1806.00 . predpis záloh 1-12/16 311133 za Leden 2016 .......... 1806.00 . 1806.00 * 29.02. u4 (37900 ).... 14.00 . vyúctování služeb 2015 311133 za Únor 2016 .......... 14.00 . 1820.00 * 01.04. bf4,133 (22101 ).... . 1820.00 platba zálohy na správu 311133 za Duben 2016 .......... . 1820.00 . * 311133 od poc. roku 0.00 1820.00 1820.00 0.00 A ** 311134 0.00 Záloha na správu garáže - Elterlein 01.01. P1 (31100 ).... 1557.00 . predpis záloh 1-12/16 311134 za Leden 2016 .......... 1557.00 . 1557.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -403.00 . vyúctování služeb 2015 311134 za Únor 2016 .......... -403.00 . 1154.00 * 07.04. bf4,134 (22101 ).... . 1154.00 platba zálohy na správu 311134 za Duben 2016 .......... . 1154.00 . * 311134 od poc. roku 0.00 1154.00 1154.00 0.00 A ** 311135 0.00 Záloha na správu garáže - Lelková 01.01. P1 (31100 ).... 1574.00 . predpis záloh 1-12/16 311135 za Leden 2016 .......... 1574.00 . 1574.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -403.00 . vyúctování služeb 2015 311135 za Únor 2016 .......... -403.00 . 1171.00 * 10.05. bf5,135 (22101 ).... . 1171.00 platba zálohy na správu 311135 za Kveten 2016 .......... . 1171.00 . * 311135 od poc. roku 0.00 1171.00 1171.00 0.00 A ** 311136 0.00 Záloha na správu garáže - Bezdek 01.01. P1 (31100 ).... 1579.00 . predpis záloh 1-12/16 311136 za Leden 2016 .......... 1579.00 . 1579.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -402.00 . vyúctování služeb 2015 311136 za Únor 2016 .......... -402.00 . 1177.00 * 07.04. bf4,136 (22101 ).... . 1177.00 platba zálohy na správu 311136 za Duben 2016 .......... . 1177.00 . * 311136 od poc. roku 0.00 1177.00 1177.00 0.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 39 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311137 0.00 Záloha na správu garáže - Gregor 01.01. P1 (31100 ).... 1574.00 . predpis záloh 1-12/16 311137 za Leden 2016 .......... 1574.00 . 1574.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -402.00 . vyúctování služeb 2015 311137 za Únor 2016 .......... -402.00 . 1172.00 * 24.03. bf3,137 (22101 ).... . 1172.00 platba zálohy na správu 311137 za Brezen 2016 .......... . 1172.00 . * 311137 od poc. roku 0.00 1172.00 1172.00 0.00 A ** 311138 0.00 Záloha na správu garáže - Václavík 01.01. P1 (31100 ).... 1573.00 . predpis záloh 1-12/16 311138 za Leden 2016 .......... 1573.00 . 1573.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -407.00 . vyúctování služeb 2015 311138 za Únor 2016 .......... -407.00 . 1166.00 * 10.05. bf5,138 (22101 ).... . 1654.00 platba zálohy na správu 311138 za Kveten 2016 .......... . 1654.00 -488.00 * 311138 od poc. roku 0.00 1166.00 1654.00 -488.00 A ** 311139 -1944.00 Záloha na správu garáže - Krofta 01.01. P1 (31100 ).... 1670.00 . predpis záloh 1-12/16 311139 za Leden 2016 .......... 1670.00 . -274.00 * 15.02. bf2,139 (22101 ).... . 1600.00 platba zálohy na správu 29.02. u4 (37900 ).... -408.00 . vyúctování služeb 2015 311139 za Únor 2016 .......... -408.00 1600.00 -2282.00 * 311139 od poc. roku -1944.00 1262.00 1600.00 -2282.00 A ** 311140 0.00 Záloha na správu garáže - Eliᚠ01.01. P1 (31100 ).... 1676.00 . predpis záloh 1-12/16 311140 za Leden 2016 .......... 1676.00 . 1676.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -430.00 . vyúctování služeb 2015 311140 za Únor 2016 .......... -430.00 . 1246.00 * 05.04. bf4,140 (22101 ).... . 1246.00 platba zálohy na správu 311140 za Duben 2016 .......... . 1246.00 . * 311140 od poc. roku 0.00 1246.00 1246.00 0.00 A ** 311141 0.00 Záloha na správu garáže - Petrík 01.01. P1 (31100 ).... 1578.00 . predpis záloh 1-12/16 311141 za Leden 2016 .......... 1578.00 . 1578.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -405.00 . vyúctování služeb 2015 311141 za Únor 2016 .......... -405.00 . 1173.00 * 29.04. bf4,141 (22101 ).... . 1173.00 platba zálohy na správu 311141 za Duben 2016 .......... . 1173.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 40 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311141 od poc. roku 0.00 1173.00 1173.00 0.00 A ** 311142 0.00 Záloha na správu garáže - Noi Vu Van 01.01. P1 (31100 ).... 1580.00 . predpis záloh 1-12/16 311142 za Leden 2016 .......... 1580.00 . 1580.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -396.00 . vyúctování služeb 2015 311142 za Únor 2016 .......... -396.00 . 1184.00 * 22.03. bf3,142 (22101 ).... . 1184.00 platba zálohy na správu 311142 za Brezen 2016 .......... . 1184.00 . * 311142 od poc. roku 0.00 1184.00 1184.00 0.00 A ** 311143 0.00 Záloha na správu garáže - Hnilicka 01.01. P1 (31100 ).... 1690.00 . predpis záloh 1-12/16 311143 za Leden 2016 .......... 1690.00 . 1690.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -427.00 . vyúctování služeb 2015 311143 za Únor 2016 .......... -427.00 . 1263.00 * 05.05. bf5,143 (22101 ).... . 1263.00 platba zálohy na správu 311143 za Kveten 2016 .......... . 1263.00 . * 311143 od poc. roku 0.00 1263.00 1263.00 0.00 A ** 311144 0.00 Záloha na správu garáže - Štastný 01.01. P1 (31100 ).... 1865.00 . predpis záloh 1-12/16 311144 za Leden 2016 .......... 1865.00 . 1865.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -479.00 . vyúctování služeb 2015 311144 za Únor 2016 .......... -479.00 . 1386.00 * 15.03. bf3,144 (22101 ).... . 1386.00 platba zálohy na správu 311144 za Brezen 2016 .......... . 1386.00 . * 311144 od poc. roku 0.00 1386.00 1386.00 0.00 A ** 311145 0.00 Záloha na správu garáže - Blažková,Proch 01.01. P1 (31100 ).... 2779.00 . predpis záloh 1-12/16 311145 za Leden 2016 .......... 2779.00 . 2779.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -504.00 . vyúctování služeb 2015 311145 za Únor 2016 .......... -504.00 . 2275.00 * 04.05. bf5,145 (22101 ).... . 2275.00 platba zálohy na správu 311145 za Kveten 2016 .......... . 2275.00 . * 311145 od poc. roku 0.00 2275.00 2275.00 0.00 A ** 311146 0.00 Záloha na správu garáže - Komárek 01.01. P1 (31100 ).... 1662.00 . predpis záloh 1-12/16 311146 za Leden 2016 .......... 1662.00 . 1662.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -415.00 . vyúctování služeb 2015
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 41 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311146 za Únor 2016 .......... -415.00 . 1247.00 * 30.03. bf3,146 (22101 ).... . 1247.00 platba zálohy na správu 311146 za Brezen 2016 .......... . 1247.00 . * 311146 od poc. roku 0.00 1247.00 1247.00 0.00 A ** 311147 0.00 Záloha na správu garáže - Miškovská 01.01. P1 (31100 ).... 1650.00 . predpis záloh 1-12/16 311147 za Leden 2016 .......... 1650.00 . 1650.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -426.00 . vyúctování služeb 2015 311147 za Únor 2016 .......... -426.00 . 1224.00 * 03.05. bf5,147 (22101 ).... . 1224.00 platba zálohy na správu 311147 za Kveten 2016 .......... . 1224.00 . * 311147 od poc. roku 0.00 1224.00 1224.00 0.00 A ** 311148 0.00 Záloha na správu garáže - Drášil 01.01. P1 (31100 ).... 1792.00 . predpis záloh 1-12/16 311148 za Leden 2016 .......... 1792.00 . 1792.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -241.00 . vyúctování služeb 2015 311148 za Únor 2016 .......... -241.00 . 1551.00 * 11.04. bf4,148 (22101 ).... . 1551.00 platba zálohy na správu 311148 za Duben 2016 .......... . 1551.00 . * 311148 od poc. roku 0.00 1551.00 1551.00 0.00 A ** 311149 0.00 Záloha na správu garáže - Bezdek 01.01. P1 (31100 ).... 1633.00 . predpis záloh 1-12/16 311149 za Leden 2016 .......... 1633.00 . 1633.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -420.00 . vyúctování služeb 2015 311149 za Únor 2016 .......... -420.00 . 1213.00 * 07.04. bf4,149 (22101 ).... . 1213.00 platba zálohy na správu 311149 za Duben 2016 .......... . 1213.00 . * 311149 od poc. roku 0.00 1213.00 1213.00 0.00 A ** 311150 0.00 Záloha na správu garáže - Dršták 01.01. P1 (31100 ).... 1627.00 . predpis záloh 1-12/16 311150 za Leden 2016 .......... 1627.00 . 1627.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -420.00 . vyúctování služeb 2015 311150 za Únor 2016 .......... -420.00 . 1207.00 * 21.03. bf3,150 (22101 ).... . 1207.00 platba zálohy na správu 311150 za Brezen 2016 .......... . 1207.00 . * 311150 od poc. roku 0.00 1207.00 1207.00 0.00 A ** 311151 0.00 Záloha na správu garáže - Pruša
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 42 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1798.00 . predpis záloh 1-12/16 311151 za Leden 2016 .......... 1798.00 . 1798.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -366.00 . vyúctování služeb 2015 311151 za Únor 2016 .......... -366.00 . 1432.00 * 17.05. bf5,151 (22101 ).... . 1432.00 platba zálohy na správu 311151 za Kveten 2016 .......... . 1432.00 . * 311151 od poc. roku 0.00 1432.00 1432.00 0.00 A ** 311152 0.00 Záloha na správu garáže - Thraumb 01.01. P1 (31100 ).... 1798.00 . predpis záloh 1-12/16 311152 za Leden 2016 .......... 1798.00 . 1798.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -461.00 . vyúctování služeb 2015 311152 za Únor 2016 .......... -461.00 . 1337.00 * 07.04. bf4,152 (22101 ).... . 1337.00 platba zálohy na správu 311152 za Duben 2016 .......... . 1337.00 . * 311152 od poc. roku 0.00 1337.00 1337.00 0.00 A ** 311153 0.00 Záloha na správu garáže - Taino 01.01. P1 (31100 ).... 1629.00 . predpis záloh 1-12/16 311153 za Leden 2016 .......... 1629.00 . 1629.00 * 29.02. u4 (37900 ).... 57.00 . vyúctování služeb 2015 311153 za Únor 2016 .......... 57.00 . 1686.00 * 21.04. bf4,153 (22101 ).... . 1686.00 platba zálohy na správu 311153 za Duben 2016 .......... . 1686.00 . * 311153 od poc. roku 0.00 1686.00 1686.00 0.00 A ** 311154 0.00 Záloha na správu garáže - Pejchal 01.01. P1 (31100 ).... 1650.00 . predpis záloh 1-12/16 311154 za Leden 2016 .......... 1650.00 . 1650.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -382.00 . vyúctování služeb 2015 311154 za Únor 2016 .......... -382.00 . 1268.00 * 15.03. bf3,154 (22101 ).... . 1268.00 platba zálohy na správu 311154 za Brezen 2016 .......... . 1268.00 . * 311154 od poc. roku 0.00 1268.00 1268.00 0.00 A ** 311155 0.00 Záloha na správu garáže - Mikulecký 01.01. P1 (31100 ).... 1639.00 . predpis záloh 1-12/16 311155 za Leden 2016 .......... 1639.00 . 1639.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -417.00 . vyúctování služeb 2015 311155 za Únor 2016 .......... -417.00 . 1222.00 * 06.04. bf4,155 (22101 ).... . 1222.00 platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 43 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311155 za Duben 2016 .......... . 1222.00 . * 311155 od poc. roku 0.00 1222.00 1222.00 0.00 A ** 311156 0.00 Záloha na správu garáže - Randová 01.01. P1 (31100 ).... 1645.00 . predpis záloh 1-12/16 311156 za Leden 2016 .......... 1645.00 . 1645.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -415.00 . vyúctování služeb 2015 311156 za Únor 2016 .......... -415.00 . 1230.00 * 04.04. bf4,156 (22101 ).... . 1230.00 platba zálohy na správu 311156 za Duben 2016 .......... . 1230.00 . * 311156 od poc. roku 0.00 1230.00 1230.00 0.00 A ** 311157 0.00 Záloha na správu garáže - Šimek 01.01. P1 (31100 ).... 1639.00 . predpis záloh 1-12/16 311157 za Leden 2016 .......... 1639.00 . 1639.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -421.00 . vyúctování služeb 2015 311157 za Únor 2016 .......... -421.00 . 1218.00 * 04.04. bf4,157 (22101 ).... . 1218.00 platba zálohy na správu 311157 za Duben 2016 .......... . 1218.00 . * 311157 od poc. roku 0.00 1218.00 1218.00 0.00 A ** 311158 0.00 Záloha na správu garáže - Šír 01.01. P1 (31100 ).... 2794.00 . predpis záloh 1-12/16 311158 za Leden 2016 .......... 2794.00 . 2794.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -450.00 . vyúctování služeb 2015 311158 za Únor 2016 .......... -450.00 . 2344.00 * 25.04. bf4,158 (22101 ).... . 2344.00 platba zálohy na správu 311158 za Duben 2016 .......... . 2344.00 . * 311158 od poc. roku 0.00 2344.00 2344.00 0.00 A ** 311159 0.00 Záloha na správu garáže - Kožíšek 01.01. P1 (31100 ).... 1853.00 . predpis záloh 1-12/16 311159 za Leden 2016 .......... 1853.00 . 1853.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -475.00 . vyúctování služeb 2015 311159 za Únor 2016 .......... -475.00 . 1378.00 * 04.04. bf4,159 (22101 ).... . 1378.00 platba zálohy na správu 311159 za Duben 2016 .......... . 1378.00 . * 311159 od poc. roku 0.00 1378.00 1378.00 0.00 A ** 311160 0.00 Záloha na správu garáže - Fráz 01.01. P1 (31100 ).... 1724.00 . predpis záloh 1-12/16 311160 za Leden 2016 .......... 1724.00 . 1724.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 44 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.02. u4 (37900 ).... -445.00 . vyúctování služeb 2015 311160 za Únor 2016 .......... -445.00 . 1279.00 * 14.04. bf4,160 (22101 ).... . 1279.00 platba zálohy na správu 311160 za Duben 2016 .......... . 1279.00 . * 311160 od poc. roku 0.00 1279.00 1279.00 0.00 A ** 311161 0.00 Záloha na správu garáže - Novotný 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311161 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -407.00 . vyúctování služeb 2015 311161 za Únor 2016 .......... -407.00 . 1311.00 * 15.03. bf3,161 (22101 ).... . 1311.00 platba zálohy na správu 311161 za Brezen 2016 .......... . 1311.00 . * 311161 od poc. roku 0.00 1311.00 1311.00 0.00 A ** 311162 0.00 Záloha na správu garáže - Bušta 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311162 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -444.00 . vyúctování služeb 2015 311162 za Únor 2016 .......... -444.00 . 1274.00 * 05.05. bf5,1 (22101 ).... . 1654.00 platba zálohy na správu 09.05. bf5,162 (22101 ).... . 1654.00 platba zálohy na správu 25.05. bf5,162 (22101 ).... . 1274.00 platba zálohy na správu 311162 za Kveten 2016 .......... . 4582.00 -3308.00 * 311162 od poc. roku 0.00 1274.00 4582.00 -3308.00 A ** 311163 0.00 Záloha na správu garáže - Cejka 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311163 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -428.00 . vyúctování služeb 2015 311163 za Únor 2016 .......... -428.00 . 1290.00 * 05.05. bf5,163 (22101 ).... . 1290.00 platba zálohy na správu 311163 za Kveten 2016 .......... . 1290.00 . * 311163 od poc. roku 0.00 1290.00 1290.00 0.00 A ** 311164 -927.00 Záloha na správu garáže - Kollár 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311164 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 791.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -440.00 . vyúctování služeb 2015 311164 za Únor 2016 .......... -440.00 . 351.00 * 30.03. bf3,164 (22101 ).... . 3000.00 platba zálohy na správu 311164 za Brezen 2016 .......... . 3000.00 -2649.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 45 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311164 od poc. roku -927.00 1278.00 3000.00 -2649.00 A ** 311165 0.00 Záloha na správu garáže - Rezác 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311165 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311165 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1277.00 * 20.03. bf3,165 (22101 ).... . 1277.00 platba zálohy na správu 311165 za Brezen 2016 .......... . 1277.00 . * 311165 od poc. roku 0.00 1277.00 1277.00 0.00 A ** 311166 0.00 Záloha na správu garáže - Langmaier 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311166 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -435.00 . vyúctování služeb 2015 311166 za Únor 2016 .......... -435.00 . 1283.00 * 02.05. bf5,166 (22101 ).... . 1283.00 platba zálohy na správu 311166 za Kveten 2016 .......... . 1283.00 . * 311166 od poc. roku 0.00 1283.00 1283.00 0.00 A ** 311167 0.00 Záloha na správu garáže - Zeman 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311167 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -437.00 . vyúctování služeb 2015 311167 za Únor 2016 .......... -437.00 . 1281.00 * 05.04. bf4,167 (22101 ).... . 1281.00 platba zálohy na správu 311167 za Duben 2016 .......... . 1281.00 . * 311167 od poc. roku 0.00 1281.00 1281.00 0.00 A ** 311168 0.00 Záloha na správu garáže - Ryšánek 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311168 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -444.00 . vyúctování služeb 2015 311168 za Únor 2016 .......... -444.00 . 1274.00 * 30.03. bf3,168 (22101 ).... . 1274.00 platba zálohy na správu 311168 za Brezen 2016 .......... . 1274.00 . * 311168 od poc. roku 0.00 1274.00 1274.00 0.00 A ** 311169 0.00 Záloha na správu garáže - Matejcková 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311169 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -434.00 . vyúctování služeb 2015
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 46 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311169 za Únor 2016 .......... -434.00 . 1284.00 * 14.04. bf4,169 (22101 ).... . 1284.00 platba zálohy na správu 311169 za Duben 2016 .......... . 1284.00 . * 311169 od poc. roku 0.00 1284.00 1284.00 0.00 A ** 311170 0.00 Záloha na správu garáže - Slavíková 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311170 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -429.00 . vyúctování služeb 2015 311170 za Únor 2016 .......... -429.00 . 1289.00 * 01.04. bf4,170 (22101 ).... . 1289.00 platba zálohy na správu 311170 za Duben 2016 .......... . 1289.00 . * 311170 od poc. roku 0.00 1289.00 1289.00 0.00 A ** 311171 0.00 Záloha na správu garáže - Vorel 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311171 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -439.00 . vyúctování služeb 2015 311171 za Únor 2016 .......... -439.00 . 1279.00 * 14.03. bf3,171 (22101 ).... . 1279.00 platba zálohy na správu 311171 za Brezen 2016 .......... . 1279.00 . * 311171 od poc. roku 0.00 1279.00 1279.00 0.00 A ** 311172 0.00 Záloha na správu garáže - Vorel 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311172 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -439.00 . vyúctování služeb 2015 311172 za Únor 2016 .......... -439.00 . 1279.00 * 14.03. bf3,172 (22101 ).... . 1279.00 platba zálohy na správu 311172 za Brezen 2016 .......... . 1279.00 . * 311172 od poc. roku 0.00 1279.00 1279.00 0.00 A ** 311173 0.00 Záloha na správu garáže - Vorel 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311173 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -438.00 . vyúctování služeb 2015 311173 za Únor 2016 .......... -438.00 . 1280.00 * 14.03. bf3,173 (22101 ).... . 1280.00 platba zálohy na správu 311173 za Brezen 2016 .......... . 1280.00 . * 311173 od poc. roku 0.00 1280.00 1280.00 0.00 A ** 311174 0.00 Záloha na správu garáže - Bezdek
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 47 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311174 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -441.00 . vyúctování služeb 2015 311174 za Únor 2016 .......... -441.00 . 1277.00 * 07.04. bf4,174 (22101 ).... . 1277.00 platba zálohy na správu 311174 za Duben 2016 .......... . 1277.00 . * 311174 od poc. roku 0.00 1277.00 1277.00 0.00 A ** 311175 0.00 Záloha na správu garáže - Matejícková 01.01. P1 (31100 ).... 1718.00 . predpis záloh 1-12/16 311175 za Leden 2016 .......... 1718.00 . 1718.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -444.00 . vyúctování služeb 2015 311175 za Únor 2016 .......... -444.00 . 1274.00 * 23.03. bf3,175 (22101 ).... . 1274.00 platba zálohy na správu 311175 za Brezen 2016 .......... . 1274.00 . * 311175 od poc. roku 0.00 1274.00 1274.00 0.00 A ** 311176 0.00 Záloha na správu garáže - Mikuš 01.01. P1 (31100 ).... 1853.00 . predpis záloh 1-12/16 311176 za Leden 2016 .......... 1853.00 . 1853.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -449.00 . vyúctování služeb 2015 311176 za Únor 2016 .......... -449.00 . 1404.00 * 27.04. bf4,176 (22101 ).... . 1404.00 platba zálohy na správu 311176 za Duben 2016 .......... . 1404.00 . * 311176 od poc. roku 0.00 1404.00 1404.00 0.00 A ** 311177 0.00 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST 01.01. P1 (31100 ).... 152047.00 . predpis záloh 1-12/16 311177 za Leden 2016 .......... 152047.00 . 152047.00 * 29.02. u4 (37900 ).... -32169.00 . vyúctování služeb 2015 311177 za Únor 2016 .......... -32169.00 . 119878.00 * 19.04. bf4,177 (22101 ).... . 119878.00 platba zálohy na správu 311177 za Duben 2016 .......... . 119878.00 . * 311177 od poc. roku 0.00 119878.00 119878.00 0.00 A ** 311178 -1183.52 Záloha na správu garáže - 10 vlastníku 01.01. P1 (31100 ).... 60167.00 . predpis záloh 1-12/16 311178 za Leden 2016 .......... 60167.00 . 58983.48 * 29.02. u4 (37900 ).... -13378.00 . vyúctování služeb 2015 311178 za Únor 2016 .......... -13378.00 . 45605.48 * 11.05. bf5,178 (22101 ).... . 4613.22 platba zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 48 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311178 za Kveten 2016 .......... . 4613.22 40992.26 * 311178 od poc. roku -1183.52 46789.00 4613.22 40992.26 A ** 311179 0.00 Záloha na správu garáže - 10 vlastníku 01.01. P1 (31100 ).... 2327.00 . predpis záloh 1-12/16 311179 za Leden 2016 .......... 2327.00 . 2327.00 * 29.02. u4 (37900 ).... 3998.00 . vyúctování služeb 2015 311179 za Únor 2016 .......... 3998.00 . 6325.00 * 20.09. bf9,179 (22101 ).... . 6325.00 platba zálohy na správu 311179 za Zárí 2016 .......... . 6325.00 . * 311179 od poc. roku 0.00 6325.00 6325.00 0.00 A ** 31150 0.00 Odberatelé 01.02. f16001,v201601 (37920 ).... 135055.00 . pronájem plochy a prostor 18.02. bf2,f16001,v20 (22101 ).... . 135055.00 pronájem plochy a prostor 31150 za Únor 2016 .......... 135055.00 135055.00 . * 31150 od poc. roku 0.00 135055.00 135055.00 0.00 A ** 311 SU 311 celkem -32498.60 1070609.00 1039504.22 -1393.82 A *** 01.02. bf2,30103270 (22101 ).... 21780.00 . záloha na el. energii 31420 za Únor 2016 .......... 21780.00 . 21780.00 * 30.04. bf4,30103270 (22101 ).... 21780.00 . záloha na el. energii 31420 za Duben 2016 .......... 21780.00 . 43560.00 * 31.07. bf7,30103270 (22101 ).... 21780.00 . záloha na el. energii 31420 za Cervenec 2016 .......... 21780.00 . 65340.00 * 07.11. F16007,v301032 (32100 ).... -65340.00 . elektrická energie 31420 za Listopad 2016 .......... -65340.00 . . * 31420 od poc. roku 0.00 . . 0.00 A ** 04.04. bf4,5160402276 (22101 ).... 755.00 . záloha na provoz domény 05.04. F16004,v111608 (32100 ).... -755.00 . provoz domény 31430 za Duben 2016 .......... . . . * 31430 od poc. roku 0.00 . . 0.00 A ** 314 SU 314 celkem 0.00 . . 0.00 A *** 31501 0.00 Revize hasící prístroje - bežný rok 31.12. u18 (60210 ).... 5323.00 . náklady k vyúctování 2016 31501 za Prosinec 2016 .......... 5323.00 . 5323.00 * 31501 od poc. roku 0.00 5323.00 . 5323.00 A ** 31502 1815.00 Revize hasící prístroje - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 1815.00 vyúctování služeb 2015
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 49 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31502 za Únor 2016 .......... . 1815.00 . * 31502 od poc. roku 1815.00 . 1815.00 0.00 A ** 31505 0.00 Úcetnictví - bežný rok 31.12. u18 (60210 ).... 30976.00 . náklady k vyúctování 2016 31505 za Prosinec 2016 .......... 30976.00 . 30976.00 * 31505 od poc. roku 0.00 30976.00 . 30976.00 A ** 31506 30976.00 Úcetnictví - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 30976.00 vyúctování služeb 2015 31506 za Únor 2016 .......... . 30976.00 . * 31506 od poc. roku 30976.00 . 30976.00 0.00 A ** 31507 0.00 Opravy a údržba - bežný rok 31.12. u18 (60210 ).... 8897.00 . náklady k vyúctování 2016 31507 za Prosinec 2016 .......... 8897.00 . 8897.00 * 31507 od poc. roku 0.00 8897.00 . 8897.00 A ** 31508 25223.30 Opravy a údržba - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 25223.30 vyúctování služeb 2015 31508 za Únor 2016 .......... . 25223.30 . * 31508 od poc. roku 25223.30 . 25223.30 0.00 A ** 31509 0.00 Pojištení objektu - bežný rok 31.12. u18 (60210 ).... 17395.00 . náklady k vyúctování 2016 31509 za Prosinec 2016 .......... 17395.00 . 17395.00 * 31509 od poc. roku 0.00 17395.00 . 17395.00 A ** 31510 17395.00 Pojištení objektu - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 17395.00 vyúctování služeb 2015 31510 za Únor 2016 .......... . 17395.00 . * 31510 od poc. roku 17395.00 . 17395.00 0.00 A ** 31521 0.00 El. energie - bežný rok 07.11. F16007,v301032 (32100 ).... 72976.00 . elektrická energie 31521 za Listopad 2016 .......... 72976.00 . 72976.00 * 31.12. F16010,v301032 (32100 ).... 15479.00 . elektrická energie 31521 za Prosinec 2016 .......... 15479.00 . 88455.00 * 31521 od poc. roku 0.00 88455.00 . 88455.00 A ** 31522 85968.00 El. energie - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 85968.00 vyúctování služeb 2015 31522 za Únor 2016 .......... . 85968.00 . * 31522 od poc. roku 85968.00 . 85968.00 0.00 A ** 31531 0.00 Likvidace odpadu - bežný rok
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 50 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08.02. F16001,v161100 (32100 ).... 2349.00 . odvoz odpadu 31531 za Únor 2016 .......... 2349.00 . 2349.00 * 31531 od poc. roku 0.00 2349.00 . 2349.00 A ** 31532 2349.00 Likvidace odpadu - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 2349.00 vyúctování služeb 2015 31532 za Únor 2016 .......... . 2349.00 . * 31532 od poc. roku 2349.00 . 2349.00 0.00 A ** 31541 0.00 Úklid objektu - bežný rok 31.12. u18 (60210 ).... 19920.00 . náklady k vyúctování 2016 31541 za Prosinec 2016 .......... 19920.00 . 19920.00 * 31541 od poc. roku 0.00 19920.00 . 19920.00 A ** 31542 26320.00 Úklid objektu - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 26320.00 vyúctování služeb 2015 31542 za Únor 2016 .......... . 26320.00 . * 31542 od poc. roku 26320.00 . 26320.00 0.00 A ** 31551 0.00 Odmena statutárním orgánum - bežný rok 31.12. u18 (60210 ).... 89964.00 . náklady k vyúctování 2016 31551 za Prosinec 2016 .......... 89964.00 . 89964.00 * 31551 od poc. roku 0.00 89964.00 . 89964.00 A ** 31552 89964.00 Odmena statutárním orgánum - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 89964.00 vyúctování služeb 2015 31552 za Únor 2016 .......... . 89964.00 . * 31552 od poc. roku 89964.00 . 89964.00 0.00 A ** 31571 0.00 Odvody na pojištení a dane - bežný rok 31.12. u18 (60210 ).... 8100.00 . náklady k vyúctování 2016 31571 za Prosinec 2016 .......... 8100.00 . 8100.00 * 31571 od poc. roku 0.00 8100.00 . 8100.00 A ** 31572 8100.00 Odvody na pojištení a dane - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 8100.00 vyúctování služeb 2015 31572 za Únor 2016 .......... . 8100.00 . * 31572 od poc. roku 8100.00 . 8100.00 0.00 A ** 31581 0.00 Poštovné a kancl. potreby - bežný rok 31.12. u18 (60210 ).... 5162.00 . náklady k vyúctování 2016 31581 za Prosinec 2016 .......... 5162.00 . 5162.00 * 31581 od poc. roku 0.00 5162.00 . 5162.00 A ** 31582 5505.00 Poštovné a kancl. potreby - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . 5505.00 vyúctování služeb 2015
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 51 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31582 za Únor 2016 .......... . 5505.00 . * 31582 od poc. roku 5505.00 . 5505.00 0.00 A ** 31591 0.00 Bankovní popl. mínus úroky - bežný rok 31.12. u18 (60210 ).... -365.99 . náklady k vyúctování 2016 31591 za Prosinec 2016 .......... -365.99 . -365.99 * 31591 od poc. roku 0.00 -365.99 . -365.99 A ** 31592 -360.76 Bankovní popl. mínus úroky - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... . -360.76 vyúctování služeb 2015 31592 za Únor 2016 .......... . -360.76 . * 31592 od poc. roku -360.76 . -360.76 0.00 A ** 315 SU 315 celkem 293254.54 276175.01 293254.54 276175.01 A *** 32100 -14612.00 Dodavatelé 07.01. bf1,F15018,v30 (22101 ).... 14612.00 . elektrická energie 32100 za Leden 2016 .......... 14612.00 . . * 08.02. F16001,v161100 (31531 ).... . 2349.00 odvoz odpadu 23.02. F16002,v46616 (50120 ).... . 1230.00 kancl. potreby 25.02. bf2,F16002,v46 (22101 ).... 1230.00 . kancl. potreby 32100 za Únor 2016 .......... 1230.00 3579.00 -2349.00 * 05.03. bf3,F16001,v16 (22101 ).... 2349.00 . odvoz odpadu 23.03. bf3,F16003,v11 (22101 ).... 9196.00 . vedení úcetnictví 24.03. F16003,v116027 (51820 ).... . 9196.00 vedení úcetnictví 32100 za Brezen 2016 .......... 11545.00 9196.00 . * 05.04. F16004,v111608 (51829 ).... . . provoz domény 32100 za Duben 2016 .......... . . . * 24.06. F16005,v116055 (51820 ).... . 7260.00 vedení úcetnictví 32100 za Cerven 2016 .......... . 7260.00 -7260.00 * 22.07. bf7,F16005,v11 (22101 ).... 7260.00 . vedení úcetnictví 32100 za Cervenec 2016 .......... 7260.00 . . * 23.09. F16006,v116082 (51820 ).... . 7260.00 vedení úcetnictví 28.09. bf9,F16006,v11 (22101 ).... 7260.00 . vedení úcetnictví 32100 za Zárí 2016 .......... 7260.00 7260.00 . * 07.11. F16007,v301032 (31521 ).... . 7636.00 elektrická energie 08.11. bf11,F16007,v3 (22101 ).... 7636.00 . elektrická energie 27.11. F16008,v201641 (51835 ).... . 5323.00 revize - požární 32100 za Listopad 2016 .......... 7636.00 12959.00 -5323.00 * 07.12. bf12,F16008,v2 (22101 ).... 5323.00 . revize - požární 27.12. F16009,v116113 (51820 ).... . 7260.00 vedení úcetnictví 27.12. bf12,F16009,v1 (22101 ).... 7260.00 . vedení úcetnictví 31.12. F16010,v301032 (31521 ).... . 15479.00 elektrická energie 32100 za Prosinec 2016 .......... 12583.00 22739.00 -15479.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 52 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32100 od poc. roku -14612.00 62126.00 62993.00 -15479.00 P ** 32410 0.00 Zálohy na služby a správu - bežný rok 01.01. P1 (31100 ).... . 402467.00 predpis záloh 1-12/16 32410 za Leden 2016 .......... . 402467.00 -402467.00 * 32410 od poc. roku 0.00 . 402467.00 -402467.00 P ** 32411 -402467.00 Zálohy na služby a správu - minulý rok 29.02. u4 (37900 ).... 402467.00 . vyúctování služeb 2015 32411 za Únor 2016 .......... 402467.00 . . * 32411 od poc. roku -402467.00 402467.00 . 0.00 P ** 32490 -20000.00 Kauce - Penny Market s.r.o. 32490 od poc. roku -20000.00 . . -20000.00 P ** 324 SU 324 celkem -422467.00 402467.00 402467.00 -422467.00 P *** 32500 0.00 Ostatní závazky - pojistné domu 01.01. u1 (54920 ).... . 17395.00 pojistné objektu 2016 32500 za Leden 2016 .......... . 17395.00 -17395.00 * 05.03. bf3,8602682741 (22101 ).... 17395.00 . pojistné budovy 32500 za Brezen 2016 .......... 17395.00 . . * 32500 od poc. roku 0.00 17395.00 17395.00 0.00 P ** 33100 -7309.00 Zamestnanci 10.01. bf1,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.01. bf1,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.01. bf1,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.01. bf1,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 31.01. u2 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 1/16 31.01. u2 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 1/16 33100 za Leden 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.02. bf2,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 29.02. u3 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 2/16 29.02. u3 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 2/16 33100 za Únor 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.03. bf3,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 31.03. u5 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 3/16 31.03. u5 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 3/16 33100 za Brezen 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.04. bf4,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 53 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 30.04. u6 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 4/16 30.04. u6 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 4/16 33100 za Duben 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.05. bf5,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 31.05. u7 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 5/16 31.05. u7 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 5/16 33100 za Kveten 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.06. bf6,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 30.06. u8 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 6/16 30.06. u8 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 6/16 33100 za Cerven 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.07. bf7,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 31.07. u9 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 7/16 31.07. u9 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 7/16 33100 za Cervenec 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.08. bf8,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 31.08. u10 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 8/16 31.08. u10 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 8/16 33100 za Srpen 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.09. bf9,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata dobírky 15.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata dobírky 15.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata dobírky 30.09. u11 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 9/16 30.09. u11 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 9/16 33100 za Zárí 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.10. bf10,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 31.10. u12 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 10/16 31.10. u12 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 10/16 33100 za Ríjen 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.11. bf11,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 54 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 30.11. u13 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 11/16 30.11. u13 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 11/16 33100 za Listopad 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.12. bf12,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 15.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odmeny 31.12. u15 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odmeny 12/16 31.12. u15 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odmeny 12/16 33100 za Prosinec 2016 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 33100 od poc. roku -7309.00 109884.00 109884.00 -7309.00 P ** 33600 -1014.00 Zúctování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 19.01. bf1,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.01. bf1,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 31.01. u2 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 1/16 33600 za Leden 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.02. bf2,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.02. bf2,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 29.02. u3 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 2/16 33600 za Únor 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.03. bf3,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.03. bf3,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 31.03. u5 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 3/16 33600 za Brezen 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.04. bf4,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.04. bf4,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 30.04. u6 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 4/16 33600 za Duben 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.05. bf5,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.05. bf5,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 31.05. u7 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 5/16 33600 za Kveten 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.06. bf6,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.06. bf6,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 30.06. u8 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 6/16 33600 za Cerven 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.07. bf7,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.07. bf7,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 31.07. u9 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 7/16 33600 za Cervenec 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.08. bf8,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.08. bf8,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 31.08. u10 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 8/16 33600 za Srpen 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 55 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.09. bf9,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.09. bf9,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 30.09. u11 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 9/16 33600 za Zárí 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.10. bf10,270609420 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.10. bf10,270609420 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 31.10. u12 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 10/16 33600 za Ríjen 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.11. bf11,270609420 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.11. bf11,270609420 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 30.11. u13 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 11/16 33600 za Listopad 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.12. bf12,270609420 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištení 19.12. bf12,270609420 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištení 31.12. u15 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odmeny 12/16 33600 za Prosinec 2016 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 33600 od poc. roku -1014.00 12168.00 12168.00 -1014.00 P ** 34200 -1509.00 Ostatní prímé dane 10.01. bf1,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.01. bf1,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 31.01. u2 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 1/16 34200 za Leden 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.02. bf2,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 29.02. u3 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 2/16 34200 za Únor 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.03. bf3,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 31.03. u5 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 3/16 34200 za Brezen 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.04. bf4,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 30.04. u6 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 4/16 34200 za Duben 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.05. bf5,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 31.05. u7 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 5/16 34200 za Kveten 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.06. bf6,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 30.06. u8 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 6/16 34200 za Cerven 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.07. bf7,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 31.07. u9 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 7/16
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 56 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34200 za Cervenec 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.08. bf8,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 31.08. u10 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 8/16 34200 za Srpen 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.09. bf9,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 30.09. u11 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 9/16 34200 za Zárí 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.10. bf10,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 31.10. u12 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 10/16 34200 za Ríjen 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.11. bf11,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 30.11. u13 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 11/16 34200 za Listopad 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.12. bf12,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková dan 19.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová dan 31.12. u15 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odmeny 12/16 34200 za Prosinec 2016 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 34200 od poc. roku -1509.00 18108.00 18108.00 -1509.00 P ** 37900 0.00 Jiné závazky 29.02. u4 (54930 ).... . 1.54 vyúctování služeb 2015 29.02. u4 (31502 ).... 293254.54 . vyúctování služeb 2015 29.02. u4 (32411 ).... . 402467.00 vyúctování služeb 2015 29.02. u4 (311001).... . -109214.00 vyúctování služeb 2015 37900 za Únor 2016 .......... 293254.54 293254.54 . * 20.12. bf12,2016 (22101 ).... 12074.00 . za drobné vydání 2016 20.12. u14 (50150 ).... . 12074.00 drobné vydání 2016 37900 za Prosinec 2016 .......... 12074.00 12074.00 . * 37900 od poc. roku 0.00 305328.54 305328.54 0.00 P ** 37920 0.00 Jiné závazky - nájemné z NP 01.02. f16001,v201601 (31150 ).... . 135055.00 pronájem plochy a prostor 37920 za Únor 2016 .......... . 135055.00 -135055.00 * 31.12. u17 (95500 ).... 135055.00 . výnosy z pronájmu SP do DZ 37920 za Prosinec 2016 .......... 135055.00 . . * 37920 od poc. roku 0.00 135055.00 135055.00 0.00 P ** 379 SU 379 celkem 0.00 440383.54 440383.54 0.00 P *** 3 Trída 3 - Zúctovací vztahy celkem -186155.06 2409315.55 2396157.30 -172996.81 **** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 57 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93210 -595.10 Nerozdelený zisk minulých let 93210 od poc. roku -595.10 . . -595.10 P ** 95500 -2007086.30 Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu 01.01. P1 (31100 ).... . 118926.00 predpis záloh 1-12/16 95500 za Leden 2016 .......... . 118926.00 -2126012.30 * 31.12. u17 (37920 ).... . 135055.00 výnosy z pronájmu SP do DZ 95500 za Prosinec 2016 .......... . 135055.00 -2261067.30 * 95500 od poc. roku -2007086.30 . 253981.00 -2261067.30 P ** 9 Trída 9 - Vl.jmení,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv.... celkem -2007681.40 . 253981.00 -2261662.40 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R rozvahové úc. 0.00 2927794.30 2927794.30 . ***** ======================================================================================================================= 50120 0.00 Kancelárské potreby 23.02. F16002,v46616 (32100 ).... 1230.00 . kancl. potreby 50120 za Únor 2016 .......... 1230.00 . -1230.00 * 20.12. u14 (37900 ).... 259.00 . drobné vydání 2016 50120 za Prosinec 2016 .......... 259.00 . -1489.00 * 50120 od poc. roku 0.00 1489.00 . -1489.00 N ** 50150 0.00 Drobný materiál 20.12. u14 (37900 ).... 8897.00 . drobné vydání 2016 50150 za Prosinec 2016 .......... 8897.00 . -8897.00 * 50150 od poc. roku 0.00 8897.00 . -8897.00 N ** 501 SU 501 celkem 0.00 10386.00 . -10386.00 N *** 51820 0.00 Vedení úcetnictví 24.03. F16003,v116027 (32100 ).... 9196.00 . vedení úcetnictví 51820 za Brezen 2016 .......... 9196.00 . -9196.00 * 24.06. F16005,v116055 (32100 ).... 7260.00 . vedení úcetnictví 51820 za Cerven 2016 .......... 7260.00 . -16456.00 * 23.09. F16006,v116082 (32100 ).... 7260.00 . vedení úcetnictví 51820 za Zárí 2016 .......... 7260.00 . -23716.00 * 27.12. F16009,v116113 (32100 ).... 7260.00 . vedení úcetnictví 51820 za Prosinec 2016 .......... 7260.00 . -30976.00 * 51820 od poc. roku 0.00 30976.00 . -30976.00 N ** 51829 0.00 Doména a webhosting 05.04. F16004,v111608 (32100 ).... 755.00 . provoz domény 51829 za Duben 2016 .......... 755.00 . -755.00 * 51829 od poc. roku 0.00 755.00 . -755.00 N **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 58 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51831 0.00 Poštovní poplatky 20.12. u14 (37900 ).... 2313.00 . drobné vydání 2016 51831 za Prosinec 2016 .......... 2313.00 . -2313.00 * 51831 od poc. roku 0.00 2313.00 . -2313.00 N ** 51835 0.00 Revize 27.11. F16008,v201641 (32100 ).... 5323.00 . revize - požární 51835 za Listopad 2016 .......... 5323.00 . -5323.00 * 51835 od poc. roku 0.00 5323.00 . -5323.00 N ** 51840 0.00 Poplatky, ruzné 20.12. u14 (37900 ).... 605.00 . drobné vydání 2016 51840 za Prosinec 2016 .......... 605.00 . -605.00 * 51840 od poc. roku 0.00 605.00 . -605.00 N ** 518 SU 518 celkem 0.00 39972.00 . -39972.00 N *** 52110 0.00 Mzdové náklady - DoPP, DPC 31.01. u2 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 1/16 52110 za Leden 2016 .......... 1660.00 . -1660.00 * 29.02. u3 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 2/16 52110 za Únor 2016 .......... 1660.00 . -3320.00 * 31.03. u5 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 3/16 52110 za Brezen 2016 .......... 1660.00 . -4980.00 * 30.04. u6 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 4/16 52110 za Duben 2016 .......... 1660.00 . -6640.00 * 31.05. u7 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 5/16 52110 za Kveten 2016 .......... 1660.00 . -8300.00 * 30.06. u8 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 6/16 52110 za Cerven 2016 .......... 1660.00 . -9960.00 * 31.07. u9 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 7/16 52110 za Cervenec 2016 .......... 1660.00 . -11620.00 * 31.08. u10 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 8/16 52110 za Srpen 2016 .......... 1660.00 . -13280.00 * 30.09. u11 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 9/16 52110 za Zárí 2016 .......... 1660.00 . -14940.00 * 31.10. u12 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 10/16 52110 za Ríjen 2016 .......... 1660.00 . -16600.00 * 30.11. u13 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 11/16 52110 za Listopad 2016 .......... 1660.00 . -18260.00 * 31.12. u15 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odmeny 12/16
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 59 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52110 za Prosinec 2016 .......... 1660.00 . -19920.00 * 52110 od poc. roku 0.00 19920.00 . -19920.00 N ** 52120 0.00 Mzdové náklady - statutární odmeny 31.01. u2 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 1/16 52120 za Leden 2016 .......... 7497.00 . -7497.00 * 29.02. u3 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 2/16 52120 za Únor 2016 .......... 7497.00 . -14994.00 * 31.03. u5 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 3/16 52120 za Brezen 2016 .......... 7497.00 . -22491.00 * 30.04. u6 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 4/16 52120 za Duben 2016 .......... 7497.00 . -29988.00 * 31.05. u7 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 5/16 52120 za Kveten 2016 .......... 7497.00 . -37485.00 * 30.06. u8 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 6/16 52120 za Cerven 2016 .......... 7497.00 . -44982.00 * 31.07. u9 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 7/16 52120 za Cervenec 2016 .......... 7497.00 . -52479.00 * 31.08. u10 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 8/16 52120 za Srpen 2016 .......... 7497.00 . -59976.00 * 30.09. u11 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 9/16 52120 za Zárí 2016 .......... 7497.00 . -67473.00 * 31.10. u12 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 10/16 52120 za Ríjen 2016 .......... 7497.00 . -74970.00 * 30.11. u13 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 11/16 52120 za Listopad 2016 .......... 7497.00 . -82467.00 * 31.12. u15 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odmeny 12/16 52120 za Prosinec 2016 .......... 7497.00 . -89964.00 * 52120 od poc. roku 0.00 89964.00 . -89964.00 N ** 521 SU 521 celkem 0.00 109884.00 . -109884.00 N *** 52420 0.00 Zákonné zdravotní pojištení 31.01. u2 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 1/16 52420 za Leden 2016 .......... 675.00 . -675.00 * 29.02. u3 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 2/16 52420 za Únor 2016 .......... 675.00 . -1350.00 * 31.03. u5 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 3/16 52420 za Brezen 2016 .......... 675.00 . -2025.00 * 30.04. u6 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 4/16
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 60 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52420 za Duben 2016 .......... 675.00 . -2700.00 * 31.05. u7 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 5/16 52420 za Kveten 2016 .......... 675.00 . -3375.00 * 30.06. u8 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 6/16 52420 za Cerven 2016 .......... 675.00 . -4050.00 * 31.07. u9 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 7/16 52420 za Cervenec 2016 .......... 675.00 . -4725.00 * 31.08. u10 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 8/16 52420 za Srpen 2016 .......... 675.00 . -5400.00 * 30.09. u11 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 9/16 52420 za Zárí 2016 .......... 675.00 . -6075.00 * 31.10. u12 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 10/16 52420 za Ríjen 2016 .......... 675.00 . -6750.00 * 30.11. u13 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 11/16 52420 za Listopad 2016 .......... 675.00 . -7425.00 * 31.12. u15 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odmeny 12/16 52420 za Prosinec 2016 .......... 675.00 . -8100.00 * 52420 od poc. roku 0.00 8100.00 . -8100.00 N ** 54920 0.00 Pojistné objektu 01.01. u1 (32500 ).... 17395.00 . pojistné objektu 2016 54920 za Leden 2016 .......... 17395.00 . -17395.00 * 54920 od poc. roku 0.00 17395.00 . -17395.00 N ** 54930 0.00 Zaokrouhlování 29.02. u4 (37900 ).... 1.54 . vyúctování služeb 2015 54930 za Únor 2016 .......... 1.54 . -1.54 * 54930 od poc. roku 0.00 1.54 . -1.54 N ** 549 SU 549 celkem 0.00 17396.54 . -17396.54 N *** 5 Trída 5 - Náklady celkem 0.00 185738.54 . -185738.54 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60210 0.00 Tržby od vlastníku na správu domu 31.12. u18 (31501 ).... . 185371.01 náklady k vyúctování 2016 60210 za Prosinec 2016 .......... . 185371.01 185371.01 * 60210 od poc. roku 0.00 . 185371.01 185371.01 V ** 64430 0.00 Úroky z termínovaného vkladu 31.01. 1s1 (22110 ).... . 31.13 úroky 64430 za Leden 2016 .......... . 31.13 31.13 * 29.02. 1s2 (22110 ).... . 29.12 úroky
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2016 až 31.12.2016 strana: 61 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 19.02.2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Úcet Pocát.stav Má dáti Dal Konecný stav T Název úctu Datum Doklad (Protiúcet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64430 za Únor 2016 .......... . 29.12 60.25 * 31.03. 1s3 (22110 ).... . 31.13 úroky 64430 za Brezen 2016 .......... . 31.13 91.38 * 30.04. 1s4 (22110 ).... . 30.12 úroky 64430 za Duben 2016 .......... . 30.12 121.50 * 31.05. 1s5 (22110 ).... . 31.13 úroky 64430 za Kveten 2016 .......... . 31.13 152.63 * 30.06. 1s6 (22110 ).... . 30.12 úroky 64430 za Cerven 2016 .......... . 30.12 182.75 * 31.07. 1s7 (22110 ).... . 31.13 úroky 64430 za Cervenec 2016 .......... . 31.13 213.88 * 31.08. 1s8 (22110 ).... . 31.13 úroky 64430 za Srpen 2016 .......... . 31.13 245.01 * 30.09. 1s9 (22110 ).... . 30.13 úroky 64430 za Zárí 2016 .......... . 30.13 275.14 * 31.10. 1s10 (22110 ).... . 31.13 úroky 64430 za Ríjen 2016 .......... . 31.13 306.27 * 30.11. 1s11 (22110 ).... . 30.13 úroky 64430 za Listopad 2016 .......... . 30.13 336.40 * 31.12. 1s12 (22110 ).... . 31.13 úroky 64430 za Prosinec 2016 .......... . 31.13 367.53 * 64430 od poc. roku 0.00 . 367.53 367.53 V ** 6 Trída 6 - Výnosy celkem 0.00 . 185738.54 185738.54 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V výsledkové úc. 0.00 185738.54 185738.54 . ***** ======================================================================================================================= Celkový obrat úctu 3113532.84 3113532.84 ******