ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015
                               strana:    1
firma: SVJ Hasova 1999                    dne: 26.02.2016
Účet  Název účtu                Typ Saldokontní Daňový Zobraz
------------------------------------------------------------------------------
010  Dlouhodobý nehmotný majetek        A    N    A     
012  Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje     A    N    A     
013  Software                  A    N    A     
014  Ocenitelná práva              A    N    A     
018  Drobný dlouhodobý majetek         A    N    A     
019  Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek    A    N    A     
020  Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný    A    N    A     
021  Stavby                   A    N    A     
022  Samostatné movité věci a soub.movit.věcí  A    N    A     
025  Pěstitelské celky trvalých porostů     A    N    A     
026  Základní stádo a tažná zvířata       A    N    A     
028  Drobný dlouhodobý hmotný majetek      A    N    A     
029  Ostatní dlouhodobý hmotný majetek     A    N    A     
030  Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný   A    N    A     
031  Pozemky                  A    N    A     
032  Umělecká díla a sbírky           A    N    A     
040  Nedokončený dl. majetek,pořízení fin.maj  A    N    A     
041  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku  A    N    A     
042  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   A    N    A     
043  Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek   A    N    A     
050  Poskytnuté zálohy na dl. hm a nehm majet  A    N    A     
051  Poskytnuté zálohy na dl.nehmotný majetek  A    N    A     
052  Poskytnuté zálohy na dl.hmotný majetek   A    N    A     
060  Dlouhodobý finanční majetek        A    N    A     
061  Podílové CP a podíly v p.s rozhod.vlivem  A    N    A     
062  Podílové CP a podíly v p.s podst. vlivem  A    N    A     
063  Ostatní dlouhodobé cenné papíry      A    N    A     
066  Půjčky podnikům ve skupině         A    N    A     
067  Ostatní dlouhodobé půjčky         A    N    A     
069  Ostatní dlouhodobý finanční majetek    A    N    A     
070  Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetk  P    N    A     
072  Oprávky k nehm. výsled. výzkumu a vývoje  P    N    A     
073  Oprávky k softwaru             P    N    A     
074  Oprávky k ocenitelným právům        P    N    A     
078  Oprávky k drobnému dl. nehmot. majetku   P    N    A     
079  Oprávky k ostatnímu dl. nehmot. majetku  P    N    A     
080  Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  P    N    A     
081  Oprávky ke stavbám             P    N    A     
082  Oprávky k samos.movitým věcem a souborům  P    N    A     
085  Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů  P    N    A     
086  Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíř  P    N    A     
088  Oprávky k drobnému dl. hmotnému majetku  P    N    A     
089  Oprávky k ostatnímu dl. hmotnému majetku  P    N    A     
110  Materiál                  A    N    A     
111  Pořízení materiálu             A    N    A     
112  Materiál na skladě             A    N    A     
11200 Materiál na skladě             A    N    A     
119  Materiál na cestě             A    N    A     
120  Zásoby vlastní výroby           A    N    A     
121  Nedokončená výroba             A    N    A     
122  Polotovary vlastní výroby         A    N    A     
123  Výrobky                  A    N    A     
124  Zvířata                  A    N    A     
130  Zboží                   A    N    A     
131  Pořízení zboží               A    N    A     
132  Zboží na skladě              A    N    A     
139  Zboží na cestě               A    N    A     
210  Peníze                   A    N    A     
 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015 strana: 2 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 Účet Název účtu Typ Saldokontní Daňový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 211 Pokladna A N A 21100 Pokladna A N A 213 Ceniny A N A 220 Účty v bankách A N A 221 Bankovní účty A N A 22100 Bankovní účet - ČS A N A 22101 Bankovní účet - FIO A N A U 22110 Bankovní účty - FIO - spořící A N A 230 Krátkodobé bankovní úvěry P N A 231 Krátkodobé bankovní úvěry P N A 232 Eskontní úvěry P N A 240 Jiné krátkodobé finanční výpomoci P N A 241 Emitované krátkodobé dluhopisy A N A 249 Ostatní krátkodobé finanční výpomoci P N A 250 Krátkodobý finanční majetek A N A 251 Majetkové cenné papíry k obchodování A N A 253 Dlužné cenné papíry A N A 255 Vlastní dluhopisy A N A 256 Ostatní cenné papíry A N A 259 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek A N A 260 Převody mezi finančními účty A N A 261 Peníze na cestě A N A 26100 Peníze na cestě A N A 310 Pohledávky A N A 311 Odběratelé A N A 31100 Zálohy na správu domu a služby A N A 311001 Záloha na správu garáže - Karásek A N A 311002 Záloha na správu garáže - Moka A N A 311003 Záloha na správu garáže - Vaniš A N A 311004 Záloha na správu garáže - Vít A N A 311005 Záloha na správu garáže - Lorenz A N A 311006 Záloha na správu garáže - Dvořák A N A 311007 Záloha na správu garáže - Vojtík A N A 311008 Záloha na správu garáže - Gajdůšek A N A 311009 Záloha na správu garáže - Hlídek A N A 311010 Záloha na správu garáže - Liška A N A 311011 Záloha na správu garáže - Andrle A N A 311012 Záloha na správu garáže - Grnáč A N A 311013 Záloha na správu garáže - Hajný A N A 311014 Záloha na správu garáže - Jelínek A N A 311015 Záloha na správu garáže - Roubal A N A 311016 Záloha na správu garáže - Jelínková A N A 311017 Záloha na správu garáže - Peleška A N A 311018 Záloha na správu garáže - Németh A N A 311019 Záloha na správu garáže - Pondělíček A N A 311020 Záloha na správu garáže - Malíková A N A 311021 Záloha na správu garáže - Platzer A N A 311022 Záloha na správu garáže - B.A.LEV s.r.o. A N A 311023 Záloha na správu garáže - Čtvrtečka A N A 311024 Záloha na správu garáže - Peleška A N A 311025 Záloha na správu garáže - Kučerová A N A 311026 Záloha na správu garáže - Láník A N A 311027 Záloha na správu garáže - J Property Man A N A 311028 Záloha na správu garáže - Kebza A N A 311029 Záloha na správu garáže - Doubek A N A 311030 Záloha na správu garáže - Krystyn A N A 311031 Záloha na správu garáže - Lechner A N A 311032 Záloha na správu garáže - Husák A N A
 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015 strana: 3 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 Účet Název účtu Typ Saldokontní Daňový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 311033 Záloha na správu garáže - Pitelka A N A 311034 Záloha na správu garáže - Doležal A N A 311035 Záloha na správu garáže - Mutafov A N A 311036 Záloha na správu garáže - Poprik A N A 311037 Záloha na správu garáže - Starka A N A 311038 Záloha na správu garáže - Bezděková A N A 311039 Záloha na správu garáže - Bublíková A N A 311040 Záloha na správu garáže - Calabová A N A 311041 Záloha na správu garáže - Hubrt A N A 311042 Záloha na správu garáže - Bušta A N A 311043 Záloha na správu garáže - Čech A N A 311044 Záloha na správu garáže - Mik A N A 311045 Záloha na správu garáže - Koudelka A N A 311046 Záloha na správu garáže - Šimonek A N A 311047 Záloha na správu garáže - Kočvara A N A 311048 Záloha na správu garáže - Vodička A N A 311049 Záloha na správu garáže - Marek A N A 311050 Záloha na správu garáže - Roubal A N A 311051 Záloha na správu garáže - Budař A N A 311052 Záloha na správu garáže - Budař A N A 311053 Záloha na správu garáže - Marek A N A 311054 Záloha na správu garáže - Michálek A N A 311055 Záloha na správu garáže - Vačkařová A N A 311056 Záloha na správu garáže - Řezníčková A N A 311057 Záloha na správu garáže - Bukovský A N A 311058 Záloha na správu garáže - Chodounský A N A 311059 Záloha na správu garáže - Macháček A N A 311060 Záloha na správu garáže - Martaus A N A 311061 Záloha na správu garáže - Kozler A N A 311062 Záloha na správu garáže - Kořínek A N A 311063 Záloha na správu garáže - Drašar A N A 311064 Záloha na správu garáže - Kraus A N A 311065 Záloha na správu garáže - Zemánek A N A 311066 Záloha na správu garáže - Zapletal A N A 311067 Záloha na správu garáže - St”hr A N A 311068 Záloha na správu garáže - Ostrezí A N A 311069 Záloha na správu garáže - Dušek A N A 311070 Záloha na správu garáže - Řezníček A N A 311071 Záloha na správu garáže - Kvarda A N A 311072 Záloha na správu garáže - Richter A N A 311073 Záloha na správu garáže - Matěj/Volf A N A 311074 Záloha na správu garáže - Hibala A N A 311075 Záloha na správu garáže - Bělík A N A 311076 Záloha na správu garáže - Pláček A N A 311077 Záloha na správu garáže - Metlička A N A 311078 Záloha na správu garáže - Procházka A N A 311079 Záloha na správu garáže - Labounek A N A 311080 Záloha na správu garáže - Mareš A N A 311081 Záloha na správu garáže - Vašíček A N A 311082 Záloha na správu garáže - Pikart A N A 311083 Záloha na správu garáže - Ižovský A N A 311084 Záloha na správu garáže - Pondělíček A N A 311085 Záloha na správu garáže - Kovář A N A 311086 Záloha na správu garáže - Prajer A N A 311087 Záloha na správu garáže - Večeřa A N A 311088 Záloha na správu garáže - Kolář A N A 311089 Záloha na správu garáže - Hrubeš A N A 311090 Záloha na správu garáže - Plavjanik A N A
 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015 strana: 4 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 Účet Název účtu Typ Saldokontní Daňový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 311091 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. A N A 311092 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. A N A 311093 Záloha na správu garáže - Sedláčková A N A 311094 Záloha na správu garáže - Seidl A N A 311095 Záloha na správu garáže - Oberstein A N A 311096 Záloha na správu garáže - ORDINEM s.r.o. A N A 311097 Záloha na správu garáže - Soviš A N A 311098 Záloha na správu garáže - Náchodská A N A 311099 Záloha na správu garáže - Schovanec A N A 311100 Záloha na správu garáže - Buštík A N A 311101 Záloha na správu garáže - Kociánová A N A 311102 Záloha na správu garáže - Benda A N A 311103 Záloha na správu garáže - Lešenárová A N A 311104 Záloha na správu garáže - Sss, Marková A N A 311105 Záloha na správu garáže - Jandová A N A 311106 Záloha na správu garáže - Houska A N A 311107 Záloha na správu garáže - Bečvář A N A 311108 Záloha na správu garáže - Hodouš A N A 311109 Záloha na správu garáže - Říha A N A 311110 Záloha na správu garáže - Svobodová A N A 311111 Záloha na správu garáže - Bufka A N A 311112 Záloha na správu garáže - Pospíšilová A N A 311113 Záloha na správu garáže - Havelka A N A 311114 Záloha na správu garáže - Žďárský A N A 311115 Záloha na správu garáže - Bína A N A 311116 Záloha na správu garáže - Wolfschtz A N A 311117 Záloha na správu garáže - Lapka A N A 311118 Záloha na správu garáže - Janeček A N A 311119 Záloha na správu garáže - Beránek A N A 311120 Záloha na správu garáže - Beránek A N A 311121 Záloha na správu garáže - Savický A N A 311122 Záloha na správu garáže - Zeman A N A 311123 Záloha na správu garáže - Holan A N A 311124 Záloha na správu garáže - Marvan A N A 311125 Záloha na správu garáže - Mišovič A N A 311126 Záloha na správu garáže - Kalaš A N A 311127 Záloha na správu garáže - Větrovský A N A 311128 Záloha na správu garáže - Procházka A N A 311129 Záloha na správu garáže - Marek A N A 311130 Záloha na správu garáže - Klimeš A N A 311131 Záloha na správu garáže - Nimeřický A N A 311132 Záloha na správu garáže - Louda A N A 311133 Záloha na správu garáže - Červenka A N A 311134 Záloha na správu garáže - Elterlein A N A 311135 Záloha na správu garáže - Lelková A N A 311136 Záloha na správu garáže - Bezděk A N A 311137 Záloha na správu garáže - Gregor A N A 311138 Záloha na správu garáže - Václavík A N A 311139 Záloha na správu garáže - Krofta A N A 311140 Záloha na správu garáže - EliᚠA N A 311141 Záloha na správu garáže - Petřík A N A 311142 Záloha na správu garáže - Noi Vu Van A N A 311143 Záloha na správu garáže - Hnilička A N A 311144 Záloha na správu garáže - Šastný A N A 311145 Záloha na správu garáže - Blažková,Proch A N A 311146 Záloha na správu garáže - Komárek A N A 311147 Záloha na správu garáže - Miškovská A N A 311148 Záloha na správu garáže - Drášil A N A
 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015 strana: 5 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 Účet Název účtu Typ Saldokontní Daňový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 311149 Záloha na správu garáže - Bezděk A N A 311150 Záloha na správu garáže - Dršák A N A 311151 Záloha na správu garáže - Průša A N A 311152 Záloha na správu garáže - Thraumb A N A 311153 Záloha na správu garáže - Taino A N A 311154 Záloha na správu garáže - Pejchal A N A 311155 Záloha na správu garáže - Mikulecký A N A 311156 Záloha na správu garáže - Randová A N A 311157 Záloha na správu garáže - Šimek A N A 311158 Záloha na správu garáže - Šír A N A 311159 Záloha na správu garáže - Kožíšek A N A 311160 Záloha na správu garáže - Fráz A N A 311161 Záloha na správu garáže - Novotný A N A 311162 Záloha na správu garáže - Bušta A N A 311163 Záloha na správu garáže - Čejka A N A 311164 Záloha na správu garáže - Kollár A N A 311165 Záloha na správu garáže - Řezáč A N A 311166 Záloha na správu garáže - Langmaier A N A 311167 Záloha na správu garáže - Zeman A N A 311168 Záloha na správu garáže - Ryšánek A N A 311169 Záloha na správu garáže - Matějčková A N A 311170 Záloha na správu garáže - Slavíková A N A 311171 Záloha na správu garáže - Vorel A N A 311172 Záloha na správu garáže - Vorel A N A 311173 Záloha na správu garáže - Vorel A N A 311174 Záloha na správu garáže - Bezděk A N A 311175 Záloha na správu garáže - Matějíčková A N A 311176 Záloha na správu garáže - Mikuš A N A 311177 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST A N A 311178 Záloha na správu garáže - 10 vlastníků A N A 311179 Záloha na správu garáže - 10 vlastníků A N A 31150 Odběratelé A A A 312 Směnky k inkasu A N A 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry A N A 314 Poskytnuté provozní zálohy A N A 31410 Placené zálohy ÚT A N A 31415 Placené zálohy vodné TUV A N A 31420 Placené zálohy elektrická energie A N A 31430 Placené zálohy ostatní A N A 31440 Placené zálohy odvoz odpadu A N A 31450 Placené zálohy vodné A N A 315 Ostatní pohledávky A N A 31500 Ostatní pohledávky - SIPO A N A 31501 Revize hasící přístroje - běžný rok A N A 31502 Revize hasící přístroje - minulý rok A N A 31503 Revize elektro + hromosvody - běžný rok A N A 31504 Revize elektro + hromosvody - minulý rok A N A 31505 Účetnictví - běžný rok A N A 31506 Účetnictví - minulý rok A N A 31507 Opravy a údržba - běžný rok A N A 31508 Opravy a údržba - minulý rok A N A 31509 Pojištění objektu - běžný rok A N A 31510 Pojištění objektu - minulý rok A N A 31511 Srážková voda - běžný rok A N A 31512 Srážková voda - minulý rok A N A 31521 El. energie - běžný rok A N A 31522 El. energie - minulý rok A N A 31531 Likvidace odpadů - běžný rok A N A
 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015 strana: 6 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 Účet Název účtu Typ Saldokontní Daňový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 31532 Likvidace odpadů - minulý rok A N A 31541 Úklid objektu - běžný rok A N A 31542 Úklid objektu - minulý rok A N A 31551 Odměna statutárním orgánům - běžný rok A N A 31552 Odměna statutárním orgánům - minulý rok A N A 31561 Právní pomoc - běžný rok A N A 31562 Právní pomoc - minulý rok A N A 31571 Odvody na pojištění a daně - běžný rok A N A 31572 Odvody na pojištění a daně - minulý rok A N A 31581 Poštovné a kancl. potřeby - běžný rok A N A 31582 Poštovné a kancl. potřeby - minulý rok A N A 31591 Bankovní poplatky - běžný rok A N A 31592 Bankovní poplatky - minulý rok A N A 31593 Posudky - běžný rok A N A 31594 Posudky - minulý rok A N A 31595 Čipy, klíče - běžný rok A N A 31596 Čipy, klíče - minulý rok A N A 320 Závazky (krátkodobé) P N A 321 Závazky z obchodních vztahů P N A 32100 Dodavatelé P A A 322 Směnky k úhradě P N A 324 Přijaté provozní zálohy P N A 32410 Zálohy na služby a správu - běžný rok P N A 32411 Zálohy na služby a správu - minulý rok P N A 32490 Kauce - Penny Market s.r.o. P N A 325 Ostatní závazky P N A 32500 Ostatní závazky - pojistné domu P N A 330 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi P N A 331 Zaměstnanci P N A 33100 Zaměstnanci P N A 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům P N A 335 Pohledávky za zaměstnanci A N A 336 Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p P N A 33600 Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p P N A 340 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčt. A N A 341 Daň z příjmů A N A 34100 Daň z příjmů A N A 342 Ostatní přímé daně P N A 34200 Ostatní přímé daně P N A 343 Daň z přidané hodnoty A N A 345 Ostatní daně a poplatky A N A 34500 Ostatní daně a poplatky A N A 346 Nároky na dotace a ost.zúčt. se st.rozp. A N A 348 Nár. na dot. a ost.zúč. s rozp. o.ú.s.c. A N A 350 Pohledávky za sdružením A N A 358 Pohledávky k účastníkům sdružení A N A 360 Závazky ke sdružením a nespl. cen.papírů P N A 367 Závazky z ups.nesplac.cenných pap.a vkl. P N A 368 Závazky k účastníkům sdružení P N A 370 Jiné pohledávky a závazky A N A 373 Pohledávky a závazky z pevných termín.op A N A 375 Pohledávky z emitovaných dluhopisů A N A 378 Jiné pohledávky A N A 37800 Jiné pohledávky A N A 37810 Jiné pohledávky - z vyúčtování A N A 37830 Jiné pohledávky - dl.záloha - zhodnocení A N A 379 Jiné závazky P N A 37900 Jiné závazky P N A
 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015 strana: 7 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 Účet Název účtu Typ Saldokontní Daňový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 37910 Jiné závazky - z vyúčtování P N A 37920 Jiné závazky - nájemné z NP P N A 37930 Jiné závazky - technické zhodnocení P N A 380 Přechodové účty aktiv a pasiv A N A 381 Náklady příštích období A N A 38100 Náklady příštích období - pojistné A N A 383 Výdaje příštích období P N A 38300 Výdaje příštích období P N A 384 Výnosy příštích období P N A 385 Příjmy příštích období A N A 386 Kursové rozdíly aktivní A N A 387 Kursové rozdíly pasivní P N A 388 Dohadné účty aktivní A N A 389 Dohadné účty pasivní P N A 38900 Dohadné účty pasivní - el. energie P N A 38910 Dohadné účty pasivní - účetnictví P N A 390 Opravná položka k zúčt. vztahům A N A 391 Opravná položka k pohledávkám P N A 395 Vnitřní zúčtování A N A 39500 Vnitřní zúčtování A N A 398 Spojovací účet při sdružení P N A 500 Spotřeba materiálu N N A 501 Spotřeba materiálu N N A 50100 Spotřeba materiálu daňově uznatelná N N A 50110 Spotřeba materiálu pro nájemníky N N A 50120 Kancelářské potřeby N N N 50130 Žárovky N N N 50140 Čistící potřeby N N N 50150 Drobný materiál N N N 50160 Drobný materiál na opravy objektu N N N 502 Spotřeba energie N N A 50200 Spotřeba energie daňově uznatelná N N A 50210 Spotřeba energie - prádelna, mandl N N N 503 Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek N N A 504 Prodané zboží N N A 510 Služby N N A 511 Opravy a udržování N N A 51100 Opravy a udržování daňově uznatelné N N A 51110 Opravy v pronajatých prostorách N N A 51120 Opravy v domě nesouvisející s pronájmy N N N 51130 Opravy v budově garáží N N N 51140 Opravy v garážích vlastníků N N N 512 Cestovné N N A 51200 Cestovné N N A 513 Náklady na reprezentaci N N A 518 Ostatní služby N N A 51800 Ostatní služby daňově uznatelné N N A 51810 Právní pomoc, poradenství, posudky N N N 51820 Vedení účetnictví N N N 51829 Doména a webhosting N N A 51830 Administrativní práce N N A 51831 Poštovní poplatky N N N 51832 Paušál havarijní služba N N N 51833 Úklid chodníku N N N 51834 Desinfekce, deratizace domu N N N 51835 Revize N N N 51836 Telefonní poplatky N N A 51837 Odečty a rozúčtování ÚT N N A
 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015 strana: 8 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 Účet Název účtu Typ Saldokontní Daňový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 51838 Členské příspěvky N N N 51839 Servis STA N N A 51840 Poplatky, různé N N N 520 Osobní náklady N N A 521 Mzdové náklady N N A 52100 Mzdové náklady daňově uznatelné N N A 52110 Mzdové náklady - DoPP, DPČ N N N 52120 Mzdové náklady - statutární odměny N N A 524 Zákonné sociální pojištění N N A 52410 Zákonné sociální pojištění N N A 52420 Zákonné zdravotní pojištění N N A 525 Ostatní sociální pojištění N N A 527 Zákonné sociální náklady N N A 528 Ostatní sociální náklady N N A 530 Daně a poplatky N N A 531 Daň silniční N N A 532 Daň z nemovitostí N N A 538 Ostatní daně a poplatky N N A 53800 Ostatní daně a poplatky daňově uznatelné N N A 53810 Kolky N N N 53811 Soudní poplatky N N A 53820 Poplatky - zábory, stavební povolení N N A 540 Ostatní náklady N N A 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení N N A 542 Ostatní pokuty a penále N N A 543 Odpis nedobytné pohledávky N N A 544 Úroky N N A 545 Kursové ztráty N N A 546 Dary N N A 548 Manka a škody N N A 549 Jiné ostatní náklady N N A 54900 Jiné ostatní náklady daňově uznatelné N N A 54910 Bankovní poplatky N N A 54920 Pojistné objektu N N N 54930 Zaokrouhlování N N N 54940 Úrazové pojištění N N N 54950 Ostatní N N N 550 Odpisy, prodaný majetek, rezervy N N A 551 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku N N A 55100 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku N N N 552 Zůst. cena prod. dl. nehm. a hm. majetku N N A 553 Prodané cenné papíry a vklady N N A 554 Prodaný materiál N N A 556 Tvorba zákonných rezerv N N A 559 Tvorba zákonných opravných položek N N A 580 Poskytnuté příspěvky N N A 581 Poskytnuté přísp. zúčt. mezi org. slož. N N A 582 Poskytnuté příspěvky N N A 590 Daň z příjmu N N A 591 Daň z příjmu N N A 59100 Daň z příjmu N N A 595 Dodatečné odvody daně z příjmů N N A 600 Tržby za vlastní výrobky a za zboží V N A 601 Tržby za vlastní výrobky V N A 602 Tržby z prodeje služeb V N A 60210 Tržby od vlastníků na správu domu V N N 60220 Tržby z nájemného od nájemníků V N A 60240 Tržby za praní a mandl V N A
 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015 strana: 9 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 Účet Název účtu Typ Saldokontní Daňový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 60250 Tržby za jiné služby - vlastníci V N N 60260 Tržby za jiné služby - nájemníci V N A 602941 Tržby - úklid domu ve vlastní režii V N A 604 Tržby za prodané zboží V N A 610 Změna stavu vnitroorganizačních zásob V N A 611 Změna stavu nedokončené výroby V N A 612 Změna stavu polotovarů V N A 613 Změna stavu výrobků V N A 614 Změna stavu zvířat V N A 620 Aktivace V N A 621 Aktivace materiálu a zboží V N A 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb V N A 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku V N A 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku V N A 640 Ostatní výnosy V N A 641 Smluvní pokuty a penále V N A 64110 Penále od vlastníků V N A 64120 Penále od nájemníků V N N 642 Ostatní pokuty a penále V N A 643 Platby za odepsané pohledávky V N A 644 Úroky V N A 64410 Úroky z běžného účtu V N N 64430 Úroky z termínovaného vkladu V N A 645 Kurzové zisky V N A 648 Zúčtování fondů V N A 649 Jiné ostatní výnosy V N A 64910 Jiné ostatní výnosy - od vlastníků V N N 64920 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlování V N A 64930 Jiné ostatní výnosy - ostatní V N A 650 Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv V N A 652 Tržby z prodeje dl. hm. a nehm. majetku V N A 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů V N A 654 Tržby z prodeje materiálu V N A 655 Výnosy z krátkodobého finančího majetku V N A 656 Zúčtování zákonných rezerv V N A 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku V N A 659 Zúčtování zákonných opravných položek V N A 680 Přijaté příspěvky V N A 681 Přijaté přísp. zčt. mezi org.složkami V N A 682 Přijaté příspěvky V N A 684 Přijaté členské příspěvky V N A 690 Provozní dotace V N A 691 Provozní dotace V N A 900 Vlastní jmění P N A 901 Vlastní jmění P N A 90100 Vlastní jmění P N A 910 Fondy P N A 911 Fondy P N A 91100 Fond oprav ze zisku P N A 920 Oceňovací rozdíly P N A 921 Oceňovací rozdíly z přec. majet. a závaz P N A 930 Výsledek hospodaření P N A 931 Hospodářský výsledek ve schval. řízení P N A 93100 Hospodářský výsledek ve schval. řízení P N A 932 Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let P N A 93210 Nerozdělený zisk minulých let P N A 93220 Neuhrazená ztráta minulých let A N A 940 Rezervy P N A
 
ÚČTOVÝ ROZVRH pro účetní období od 01.01.2015 strana: 10 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 26.02.2016 Účet Název účtu Typ Saldokontní Daňový Zobraz ------------------------------------------------------------------------------ 941 Zákonné rezervy P N A 950 Dlouhodbé bankovní úvěry a závazky P N A 951 Dlouhodbé bankovní úvěry P N A 953 Emitované dluhopisy P N A 954 Závazky z pronájmu P N A 955 Dlouhodobé přijaté zálohy P N A 95500 Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu P N A 958 Dlouhodobé směnky k úhradě P N A 959 Ostatní dlouhodobé závazky P N A 960 Závěrkové účty U N A 961 Počáteční účet rozvažný U N A 962 Konečný účet rozvažný U N A 963 Účet hospodářského výsledku U N A 970 Podrozvahové účty 971 - 998 N A 999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům N A ------------------------------------------------------------------------------ počet vět: 537