SEZNAM DOKLADOVÝCH ŘAD
                               strana:    1
firma: SVJ Hasova 1999                    dne: 26.02.2016

                                         Aut
Doklad Název             Měna
------------------------------------------
 1s  Spořící účet - FIO       Kč 
 2t  Termínovaný účet        Kč 
 3t  Termínovaný účet        Kč 
 D   Dluhy na nájemném        Kč 
 DP  Dodatečný předpis        Kč 
 F   Došlé faktury          Kč 
 P   Předpis nájemného        Kč 
 b   Bankovní účet          Kč 
 bf  Bankovní účet - FIO       Kč 
 d   Pokladna            Kč 
 dv  Drobná vydání          Kč 
 f   Odeslané faktury        Kč 
 u   Obecné účetní dokl.       Kč 
------------------------------------------
počet vět:   13