KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2013 až 31.12.2013          strana:    1
firma: SVJ Hasova 1999                dne: 09.03.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Účet          Počát.stav   Má dáti     Dal Konečný stav T Název účtu                 
Datum Doklad     (Protiúčet)                      Text                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11200             0.00                     Materiál na skladě             
23.01. F13002,v131001 (32100 )....   7139.00     .         bezdrátové vysílače            
11200 za Leden  2013 ..........   7139.00     .    7139.00  *                     
                                                            
09.09. F13014,v131019 (32100 )....   9764.50     .         ovladače                  
11200 za Září   2013 ..........   9764.50     .    16903.50  *                     
                                                            
20.12. F13027,v1394  (32100 )....    736.00     .         ovladače                  
31.12. u20      (311018)....     .    9276.00        výdej ovladačů               
11200 za Prosinec 2013 ..........    736.00   9276.00   8363.50  *                     
                                                            
11200 od poč. roku      0.00   17639.50   9276.00   8363.50 A **                     
                                                            
1   Třída 1 - Zásoby                                                
        celkem     0.00   17639.50   9276.00   8363.50  ****                    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22101          471591.30                     Bankovní účet - FIO            
02.01. bf1,124    (311124)....    145.00     .         inkaso zálohy na správu          
02.01. bf1,30103270  (31420 )....     .    7270.00        záloha na el. energii           
03.01. bf1,27     (311027)....    200.00     .         inkaso zálohy na správu          
04.01. bf1,1999127  (311127)....   1200.00     .         inkaso zálohy na správu          
04.01. bf1,30     (311030)....    240.00     .         inkaso zálohy na správu          
07.01. bf1,F12021,v12 (32100 )....     .    7200.00        vedení účetnictví             
10.01. bf1,9     (33100 )....     .    1411.00        výplata dobírky              
10.01. bf1,27060942  (34200 )....     .     249.00        srážková daň                
14.01. bf1,46     (311046)....    240.00     .         inkaso zálohy na správu          
15.01. bf1,27060942  (33100 )....     .    1966.00        výplata odměny               
15.01. bf1,27060942  (33100 )....     .    1966.00        výplata odměny               
15.01. bf1,27060942  (33100 )....     .    1966.00        výplata odměny               
19.01. bf1,2706094200 (33600 )....     .     676.00        zdravotní pojištění            
19.01. bf1,2706094200 (33600 )....     .     338.00        zdravotní pojištění            
19.01. bf1,27060942  (34200 )....     .    1260.00        zálohová daň                
22.01. bf1,F13001,v12 (32100 )....     .    32591.00        oprava vrat                
24.01. bf1,130    (311130)....   1822.00     .         inkaso zálohy na správu          
26.01. bf1,F13003,130 (32100 )....     .    1283.00        nastavení vrat               
31.01. bf1,8602682741 (32500 )....     .    17395.00        pojistné budovy              
22101 za Leden  2013 ..........   3847.00   75571.00  399867.30  *                     
                                                            
04.02. bf2,124    (311124)....    145.00     .         inkaso zálohy na správu          
04.02. bf2,30     (311030)....    240.00     .         inkaso zálohy na správu          
04.02. bf2,F13002,v13 (32100 )....     .    7139.00        bezdrátové vysílače            
05.02. bf2,27     (311027)....    200.00     .         inkaso zálohy na správu          
06.02. bf2,140    (311140)....    690.00     .         inkaso zálohy na správu          
10.02. bf2,9     (33100 )....     .    1411.00        výplata dobírky              
10.02. bf2,27060942  (34200 )....     .     249.00        srážková daň                
14.02. bf2,46     (311046)....    240.00     .         inkaso zálohy na správu          
15.02. bf2,139    (311139)....   1600.00     .         inkaso zálohy na správu          
15.02. bf2,27060942  (33100 )....     .    1966.00        výplata odměny               
15.02. bf2,27060942  (33100 )....     .    1966.00        výplata odměny               
15.02. bf2,27060942  (33100 )....     .    1966.00        výplata odměny               
19.02. bf2,2706094200 (33600 )....     .     676.00        zdravotní pojištění            
19.02. bf2,2706094200 (33600 )....     .     338.00        zdravotní pojištění            
19.02. bf2,27060942  (34200 )....     .    1260.00        zálohová daň                
22.02. bf2,f13001,v20 (31150 )....  132263.00     .         nájem plochy                
26.02. bf2,30103270  (31420 )....     .    17285.00        záloha na el. energii           
27.02. bf2,F13004,131 (32100 )....     .    2349.00        odvoz odpadu                
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 2 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22101 za Únor 2013 .......... 135378.00 36605.00 498640.30 * 04.03. bf3,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 04.03. bf3,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 05.03. bf3,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 10.03. bf3,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.03. bf3,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 13.03. bf3,154 (311154).... 1399.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,25 (311025).... 2646.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,98 (311098).... 1442.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,96 (311096).... 2648.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,153 (311153).... 1831.00 . inkaso zálohy na správu 14.03. bf3,39 (311039).... 1454.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,128 (311128).... 1439.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,65 (311065).... 1448.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,168 (311168).... 1445.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,155 (311155).... 1388.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,121 (311121).... 1448.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,76 (311076).... 1401.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,70 (311070).... 1468.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,144 (311144).... 1578.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,66 (311066).... 1441.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,10 (311010).... 1591.00 . inkaso zálohy na správu 15.03. bf3,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.03. bf3,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.03. bf3,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 18.03. bf3,73 (311073).... 1615.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,107 (311107).... 1445.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,26 (311026).... 1607.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,3 (311003).... 1531.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,90 (311090).... 1483.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,110 (311110).... 1441.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,17 (311017).... 1313.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,24 (311024).... 1632.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,84 (311084).... 1637.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,19 (311019).... 1635.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,9 (311009).... 1449.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,114 (311114).... 1577.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,59 (311059).... 1652.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,106 (311106).... 1442.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,81 (311081).... 658.00 . inkaso zálohy na správu 18.03. bf3,47,s021113 (311047).... 1847.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,161 (311161).... 1499.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,109 (311109).... 1452.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,101 (311101).... 1403.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,29 (311029).... 1501.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,97 (311097).... 1890.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,1097 (311097).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,42 (311042).... 1447.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,100018 (311018).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,199918 (311018).... 1290.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,151 (311151).... 1584.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,61 (311061).... 1445.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,54 (311054).... 1584.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,62 (311062).... 1451.00 . inkaso zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 3 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.03. bf3,157 (311157).... 1522.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,156 (311156).... 1385.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,146 (311146).... 1404.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,112 (311112).... 1494.00 . inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.03. bf3,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.03. bf3,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 20.03. bf3,148 (311148).... 1739.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,63 (311063).... 1440.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,79 (311079).... 1452.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,34 (311034).... 1424.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,137 (311137).... 1333.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,87 (311087).... 1381.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,12 (311012).... 1377.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,31 (311031).... 1399.00 . inkaso zálohy na správu 20.03. bf3,133 (311133).... 1987.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,51 (311051).... 1379.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,52 (311052).... 1445.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,48 (311048).... 1451.00 . inkaso zálohy na správu 21.03. bf3,8 (311008).... 1452.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,40 (311040).... 1997.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,170 (311170).... 1466.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,134 (311134).... 1309.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,4 (311004).... 1450.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,21 (311021).... 1557.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,158 (311158).... 2530.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,1158 (311158).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,13 (311013).... 1374.00 . inkaso zálohy na správu 25.03. bf3,163 (311163).... 1090.00 . inkaso zálohy na správu 25.03. bf3,28 (311028).... 1413.00 . inkaso zálohy na správu 25.03. bf3,118 (311118).... 1435.00 . inkaso zálohy na správu 25.03. bf3,37 (311037).... 650.00 . inkaso zálohy na správu 25.03. bf3,14 (311014).... 1377.00 . inkaso zálohy na správu 25.03. bf3,16 (311016).... 1367.00 . inkaso zálohy na správu 25.03. bf3,102 (311102).... 1441.00 . inkaso zálohy na správu 25.03. bf3,174 (311174).... 1450.00 . inkaso zálohy na správu 25.03. bf3,149 (311149).... 1380.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,147 (311147).... 1389.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,136 (311136).... 1331.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,78 (311078).... 535.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,20 (311020).... 1595.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,1 (311001).... 1620.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,72 (311072).... 1574.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,91 (311091).... 1371.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,92 (311092).... 1431.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,93 (311093).... 1388.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,175 (311175).... 1451.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,80 (311080).... 1480.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,55 (311055).... 1906.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,33 (311033).... 1417.00 . inkaso zálohy na správu 26.03. bf3,131 (311131).... 1437.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,50 (311050).... 1371.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,74 (311074).... 1381.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,103 (311103).... 1460.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,95 (311095).... 1828.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,115 (311115).... 1556.00 . inkaso zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 4 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.03. bf3,135 (311135).... 1277.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,15 (311015).... 1443.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,86 (311086).... 1485.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,113 (311113).... 1438.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,176 (311176).... 1755.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,99 (311099).... 1438.00 . inkaso zálohy na správu 27.03. bf3,56 (311056).... 1445.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,100 (311100).... 1495.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,111 (311111).... 1441.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,67 (311067).... 1456.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,140 (311140).... 1417.00 . inkaso zálohy na správu 28.03. bf3,126 (311126).... 1761.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,124 (311124).... 1311.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,77 (311077).... 1393.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,132 (311132).... 1630.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,68 (311068).... 1376.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,69 (311069).... 1469.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,57 (311057).... 1515.00 . inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,94 (311094).... 1389.00 . inkaso zálohy na správu 31.03. bf3,F13005,130 (32100 ).... . 9075.00 vedení účetnictví 22101 za Březen 2013 .......... 173403.00 18907.00 653136.30 * 01.04. bf4,165 (311165).... 1449.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,125 (311125).... 1445.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,75 (311075).... 1388.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,119 (311119).... 1441.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,120 (311120).... 1454.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,166 (311166).... 1462.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,41 (311041).... 1457.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,145 (311145).... 2449.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,142 (311142).... 1348.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,71 (311071).... 1454.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,141 (311141).... 1333.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,44 (311044).... 1447.00 . inkaso zálohy na správu 02.04. bf4,159 (311159).... 1567.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,116 (311116).... 1436.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,7 (311007).... 1451.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,89 (311089).... 1499.00 . inkaso zálohy na správu 03.04. bf4,143 (311143).... 1432.00 . inkaso zálohy na správu 04.04. bf4,169 (311169).... 1452.00 . inkaso zálohy na správu 04.04. bf4,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 05.04. bf4,139 (311139).... 644.00 . inkaso zálohy na správu 08.04. bf4,60 (311060).... 1444.00 . inkaso zálohy na správu 08.04. bf4,5 (311005).... 1469.00 . inkaso zálohy na správu 09.04. bf4,36 (311036).... 2588.00 . inkaso zálohy na správu 09.04. bf4,117 (311117).... 1918.00 . inkaso zálohy na správu 10.04. bf4,162 (311162).... 1450.00 . inkaso zálohy na správu 10.04. bf4,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.04. bf4,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 11.04. bf4,22 (311022).... 1309.00 . inkaso zálohy na správu 11.04. bf4,167 (311167).... 1452.00 . inkaso zálohy na správu 12.04. bf4,85 (311085).... 2661.00 . inkaso zálohy na správu 12.04. bf4,64 (311064).... 1455.00 . inkaso zálohy na správu 15.04. bf4,160 (311160).... 1454.00 . inkaso zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 5 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.04. bf4,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.04. bf4,173 (311173).... 1464.00 . inkaso zálohy na správu 15.04. bf4,171 (311171).... 1460.00 . inkaso zálohy na správu 15.04. bf4,172 (311172).... 1456.00 . inkaso zálohy na správu 15.04. bf4,88 (311088).... 1726.00 . inkaso zálohy na správu 15.04. bf4,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.04. bf4,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.04. bf4,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 16.04. bf4,105 (311105).... 1679.00 . inkaso zálohy na správu 16.04. bf4,1050 (311050).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 18.04. bf4,83 (311083).... 1492.00 . inkaso zálohy na správu 19.04. bf4,53 (311053).... 2970.00 . inkaso zálohy na správu 19.04. bf4,32 (311032).... 1427.00 . inkaso zálohy na správu 19.04. bf4,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.04. bf4,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.04. bf4,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 22.04. bf4,1006 (311006).... 1827.00 . inkaso zálohy na správu 23.04. bf4,1134 (311134).... 108.00 . inkaso zálohy na správu 24.04. bf4,1061 (311061).... 800.00 . inkaso zálohy na správu 25.04. bf4,F13007,v13 (31430 ).... . 5099.00 záloha na automat 29.04. bf4,F13006,v30 (32100 ).... . 30250.00 právní služby 30.04. bf4,38 (311038).... 1132.00 . inkaso zálohy na správu 30.04. bf4,F13008,v13 (31430 ).... . 1504.00 záloha na nouzové světlo 30.04. bf4,F13009,v13 (32100 ).... . 8165.00 oprava vrat 22101 za Duben 2013 .......... 63906.00 54850.00 662192.30 * 02.05. bf5,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 02.05. bf5,35 (311035).... 1688.00 . inkaso zálohy na správu 03.05. bf5,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 03.05. bf5,30103270 (31420 ).... . 22270.00 záloha na el. energii 06.05. bf5,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 09.05. bf5,104 (311104).... 1443.00 . inkaso zálohy na správu 10.05. bf5,82 (311082).... 1391.00 . inkaso zálohy na správu 10.05. bf5,150 (311150).... 1371.00 . inkaso zálohy na správu 10.05. bf5,11 (311011).... 1556.00 . inkaso zálohy na správu 10.05. bf5,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.05. bf5,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 13.05. bf5,122 (311122).... 1438.00 . inkaso zálohy na správu 13.05. bf5,43 (311043).... 1438.00 . inkaso zálohy na správu 14.05. bf5,152 (311152).... 1533.00 . inkaso zálohy na správu 14.05. bf5,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.05. bf5,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.05. bf5,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.05. bf5,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 16.05. bf5,108 (311108).... 1440.00 . inkaso zálohy na správu 19.05. bf5,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.05. bf5,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.05. bf5,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 20.05. bf5,2 (311002).... 1630.00 . inkaso zálohy na správu 20.05. bf5,1159 (311159).... 192.00 . inkaso zálohy na správu 23.05. bf5,45 (311045).... 1443.00 . inkaso zálohy na správu 30.05. bf5,123 (311123).... 1436.00 . inkaso zálohy na správu 31.05. bf5,1300676 (37800 ).... 7487.00 . pojistné plnění 22101 za Květen 2013 .......... 26311.00 32102.00 656401.30 * 03.06. bf6,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 6 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.06. bf6,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 04.06. bf6,179 (311179).... 5965.00 . inkaso zálohy na správu 04.06. bf6,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.06. bf6,1069 (311069).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 10.06. bf6,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.06. bf6,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 14.06. bf6,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.06. bf6,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.06. bf6,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.06. bf6,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 19.06. bf6,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.06. bf6,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.06. bf6,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 24.06. bf6,F13012,v13 (32100 ).... . 7260.00 vedení účetnictví 22101 za Červen 2013 .......... 7522.00 17092.00 646831.30 * 02.07. bf7,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 03.07. bf7,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 04.07. bf7,1999127 (311127).... 1200.00 . inkaso zálohy na správu 04.07. bf7,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.07. bf7,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.07. bf7,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 15.07. bf7,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.07. bf7,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.07. bf7,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.07. bf7,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 19.07. bf7,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.07. bf7,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.07. bf7,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 24.07. bf7,177 (311177).... 136629.00 . inkaso zálohy na správu 26.07. bf7,1188 (311178).... 192.00 . inkaso zálohy na správu 22101 za Červenec 2013 .......... 138846.00 9832.00 775845.30 * 01.08. bf8,30103270 (31420 ).... . 22270.00 záloha na el. energii 02.08. bf8,164 (311164).... 2000.00 . inkaso zálohy na správu 02.08. bf8,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 05.08. bf8,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 05.08. bf8,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.08. bf8,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.08. bf8,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 14.08. bf8,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.08. bf8,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.08. bf8,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.08. bf8,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 16.08. bf8,72013 (33100 ).... . 8500.00 výplata dobírky 16.08. bf8,27060942 (34200 ).... . 1500.00 zálohová daň 16.08. bf8 (37900 ).... . 11298.00 drobné vydání 19.08. bf8,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.08. bf8,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.08. bf8,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 29.08. bf8,1138 (311138).... 732.00 . Vaclavik Stepan 22101 za Srpen 2013 .......... 3557.00 53400.00 726002.30 * 02.09. bf9,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 03.09. bf9,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 04.09. bf9,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 7 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.09. bf9,44 (311044).... 678.00 . inkaso zálohy na správu 10.09. bf9,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.09. bf9,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 15.09. bf9,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.09. bf9,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.09. bf9,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 16.09. bf9,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 19.09. bf9,2706094200 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.09. bf9,2706094200 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.09. bf9,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 26.09. bf9 (31430 ).... . 891.00 záloha na svítidla 26.09. bf9,F13016,v13 (32100 ).... . 7260.00 vedení účetnictví 22101 za Září 2013 .......... 1503.00 17983.00 709522.30 * 01.10. bf10,F13014,v1 (32100 ).... . 9764.50 ovladače 02.10. bf10,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 03.10. bf10,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 04.10. bf10,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 10.10. bf10,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.10. bf10,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 11.10. bf10,72013 (33100 ).... . 8500.00 výplata dobírky 11.10. bf10,27060942 (34200 ).... . 1500.00 zálohová daň 14.10. bf10,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.10. bf10,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.10. bf10,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.10. bf10,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 19.10. bf10,270609420 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.10. bf10,270609420 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.10. bf10,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 22.10. bf10,1167 (311167).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 22.10. bf10,1122 (311122).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 29.10. bf10,F13017,v1 (32100 ).... . 8712.00 studie - provoz osvětlení 31.10. bf10,F13018,v1 (31430 ).... . 1741.00 záloha na svítidla 22101 za Říjen 2013 .......... 2289.00 40049.50 671761.80 * 04.11. bf11,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 04.11. bf11,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 05.11. bf11,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 10.11. bf11,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.11. bf11,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 11.11. bf11,72013 (33100 ).... . 8500.00 výplata dobírky 11.11. bf11,27060942 (34200 ).... . 1500.00 zálohová daň 11.11. bf11,F13019,v3 (32100 ).... . 12567.00 spotřeba el. energie 14.11. bf11,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 15.11. bf11,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.11. bf11,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 15.11. bf11,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata odměny 19.11. bf11,270609420 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.11. bf11,270609420 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.11. bf11,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 21.11. bf11,F13013,v1 (32100 ).... . 4235.00 oprava elektro 21.11. bf11,F13021,v1 (32100 ).... . 19965.00 oprava osvětlení 26.11. bf11,1125 (311125).... 732.00 . inkaso zálohy na správu 26.11. bf11,178 (311178).... 40000.00 . inkaso zálohy na správu 22101 za Listopad 2013 .......... 41557.00 56599.00 656719.80 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 8 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12. bf12,F13022,v1 (32100 ).... . 16826.00 oprava vrat 02.12. bf12,124 (311124).... 145.00 . inkaso zálohy na správu 02.12. bf12,F13024,v1 (32100 ).... . 1240.00 elektro materiál 03.12. bf12,27 (311027).... 200.00 . inkaso zálohy na správu 04.12. bf12,30 (311030).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 09.12. bf12,F13026,v2 (32100 ).... . 5249.00 revize - požární 10.12. bf12,9 (33100 ).... . 1411.00 výplata dobírky 10.12. bf12,27060942 (34200 ).... . 249.00 srážková daň 10.12. bf12,F13023,v1 (32100 ).... . 2292.50 světlo pro kamery 15.12. bf12,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata dobírky 15.12. bf12,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata dobírky 15.12. bf12,27060942 (33100 ).... . 1966.00 výplata dobírky 16.12. bf12,46 (311046).... 240.00 . inkaso zálohy na správu 18.12. bf12,1999 (37900 ).... . 542.00 drobné vydání 19.12. bf12,270609420 (33600 ).... . 676.00 zdravotní pojištění 19.12. bf12,270609420 (33600 ).... . 338.00 zdravotní pojištění 19.12. bf12,27060942 (34200 ).... . 1260.00 zálohová daň 20.12. bf12,F13027,v1 (32100 ).... . 736.00 ovladače 26.12. bf12,F13028,v1 (32100 ).... . 7260.00 vedení účetnictví 22101 za Prosinec 2013 .......... 825.00 43977.50 613567.30 * 22101 od poč. roku 471591.30 598944.00 456968.00 613567.30 A ** 22110 905017.85 Bankovní účty - FIO - spořící 31.01. 1s1 (64430 ).... 164.89 . úroky 22110 za Leden 2013 .......... 164.89 . 905182.74 * 28.02. 1s2 (64430 ).... 104.16 . úroky 22110 za Únor 2013 .......... 104.16 . 905286.90 * 31.03. 1s3 (64430 ).... 115.33 . úroky 22110 za Březen 2013 .......... 115.33 . 905402.23 * 30.04. 1s4 (64430 ).... 111.62 . úroky 22110 za Duben 2013 .......... 111.62 . 905513.85 * 31.05. 1s5 (64430 ).... 115.36 . úroky 22110 za Květen 2013 .......... 115.36 . 905629.21 * 30.06. 1s6 (64430 ).... 111.65 . úroky 22110 za Červen 2013 .......... 111.65 . 905740.86 * 31.07. 1s7 (64430 ).... 115.39 . úroky 22110 za Červenec 2013 .......... 115.39 . 905856.25 * 31.08. 1s8 (64430 ).... 84.38 . úroky 22110 za Srpen 2013 .......... 84.38 . 905940.63 * 30.09. 1s9 (64430 ).... 74.46 . úroky 22110 za Září 2013 .......... 74.46 . 906015.09 * 31.10. 1s10 (64430 ).... 76.95 . úroky 22110 za Říjen 2013 .......... 76.95 . 906092.04 * 30.11. 1s11 (64430 ).... 74.47 . úroky
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 9 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22110 za Listopad 2013 .......... 74.47 . 906166.51 * 31.12. 1s12 (64430 ).... 76.96 . úroky 22110 za Prosinec 2013 .......... 76.96 . 906243.47 * 22110 od poč. roku 905017.85 1225.62 . 906243.47 A ** 221 SU 221 celkem 1376609.15 600169.62 456968.00 1519810.77 A *** 2 Třída 2 - Finanční účty celkem 1376609.15 600169.62 456968.00 1519810.77 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31100 0.00 Zálohy na správu domu a služby 01.01. P1 (32410 ).... 539321.00 . předpis záloh 1-12/13 01.01. P1 (311001).... . 539321.00 předpis záloh 1-12/13 31100 za Leden 2013 .......... 539321.00 539321.00 . * 31100 od poč. roku 0.00 539321.00 539321.00 0.00 A ** 311001 39.00 Záloha na správu garáže - Karásek 01.01. P1 (31100 ).... 1939.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -358.00 . vyúčtování služeb 2012 311001 za Leden 2013 .......... 1581.00 . 1620.00 * 26.03. bf3,1 (22101 ).... . 1620.00 inkaso zálohy na správu 311001 za Březen 2013 .......... . 1620.00 . * 311001 od poč. roku 39.00 1581.00 1620.00 0.00 A ** 311002 0.00 Záloha na správu garáže - Moka 01.01. P1 (31100 ).... 1842.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -212.00 . vyúčtování služeb 2012 311002 za Leden 2013 .......... 1630.00 . 1630.00 * 20.05. bf5,2 (22101 ).... . 1630.00 inkaso zálohy na správu 311002 za Květen 2013 .......... . 1630.00 . * 311002 od poč. roku 0.00 1630.00 1630.00 0.00 A ** 311003 0.00 Záloha na správu garáže - Vaniš 01.01. P1 (31100 ).... 1842.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -311.00 . vyúčtování služeb 2012 311003 za Leden 2013 .......... 1531.00 . 1531.00 * 18.03. bf3,3 (22101 ).... . 1531.00 inkaso zálohy na správu 311003 za Březen 2013 .......... . 1531.00 . * 311003 od poč. roku 0.00 1531.00 1531.00 0.00 A ** 311004 0.00 Záloha na správu garáže - Vít 01.01. P1 (31100 ).... 1781.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -331.00 . vyúčtování služeb 2012 311004 za Leden 2013 .......... 1450.00 . 1450.00 * 22.03. bf3,4 (22101 ).... . 1450.00 inkaso zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 10 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311004 za Březen 2013 .......... . 1450.00 . * 311004 od poč. roku 0.00 1450.00 1450.00 0.00 A ** 311005 0.00 Záloha na správu garáže - Lorenz 01.01. P1 (31100 ).... 1781.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -312.00 . vyúčtování služeb 2012 311005 za Leden 2013 .......... 1469.00 . 1469.00 * 08.04. bf4,5 (22101 ).... . 1469.00 inkaso zálohy na správu 311005 za Duben 2013 .......... . 1469.00 . * 311005 od poč. roku 0.00 1469.00 1469.00 0.00 A ** 311006 0.00 Záloha na správu garáže - Dvořák 01.01. P1 (31100 ).... 1775.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 52.00 . vyúčtování služeb 2012 311006 za Leden 2013 .......... 1827.00 . 1827.00 * 22.04. bf4,1006 (22101 ).... . 1827.00 inkaso zálohy na správu 311006 za Duben 2013 .......... . 1827.00 . * 311006 od poč. roku 0.00 1827.00 1827.00 0.00 A ** 311007 0.00 Záloha na správu garáže - Vojtík 01.01. P1 (31100 ).... 1781.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -330.00 . vyúčtování služeb 2012 311007 za Leden 2013 .......... 1451.00 . 1451.00 * 03.04. bf4,7 (22101 ).... . 1451.00 inkaso zálohy na správu 311007 za Duben 2013 .......... . 1451.00 . * 311007 od poč. roku 0.00 1451.00 1451.00 0.00 A ** 311008 0.00 Záloha na správu garáže - Gajdůšek 01.01. P1 (31100 ).... 1781.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -329.00 . vyúčtování služeb 2012 311008 za Leden 2013 .......... 1452.00 . 1452.00 * 21.03. bf3,8 (22101 ).... . 1452.00 inkaso zálohy na správu 311008 za Březen 2013 .......... . 1452.00 . * 311008 od poč. roku 0.00 1452.00 1452.00 0.00 A ** 311009 0.00 Záloha na správu garáže - Hlídek 01.01. P1 (31100 ).... 1775.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -326.00 . vyúčtování služeb 2012 311009 za Leden 2013 .......... 1449.00 . 1449.00 * 18.03. bf3,9 (22101 ).... . 1449.00 inkaso zálohy na správu 311009 za Březen 2013 .......... . 1449.00 . * 311009 od poč. roku 0.00 1449.00 1449.00 0.00 A ** 311010 0.00 Záloha na správu garáže - Liška 01.01. P1 (31100 ).... 1939.00 . předpis záloh 1-12/13
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 11 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01. u2 (37900 ).... -348.00 . vyúčtování služeb 2012 311010 za Leden 2013 .......... 1591.00 . 1591.00 * 15.03. bf3,10 (22101 ).... . 1591.00 inkaso zálohy na správu 311010 za Březen 2013 .......... . 1591.00 . * 311010 od poč. roku 0.00 1591.00 1591.00 0.00 A ** 311011 0.00 Záloha na správu garáže - Andrle 01.01. P1 (31100 ).... 1894.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -338.00 . vyúčtování služeb 2012 311011 za Leden 2013 .......... 1556.00 . 1556.00 * 10.05. bf5,11 (22101 ).... . 1556.00 inkaso zálohy na správu 311011 za Květen 2013 .......... . 1556.00 . * 311011 od poč. roku 0.00 1556.00 1556.00 0.00 A ** 311012 0.00 Záloha na správu garáže - Grnáč 01.01. P1 (31100 ).... 1681.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -304.00 . vyúčtování služeb 2012 311012 za Leden 2013 .......... 1377.00 . 1377.00 * 20.03. bf3,12 (22101 ).... . 1377.00 inkaso zálohy na správu 311012 za Březen 2013 .......... . 1377.00 . * 311012 od poč. roku 0.00 1377.00 1377.00 0.00 A ** 311013 0.00 Záloha na správu garáže - Hajný 01.01. P1 (31100 ).... 1687.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -313.00 . vyúčtování služeb 2012 311013 za Leden 2013 .......... 1374.00 . 1374.00 * 22.03. bf3,13 (22101 ).... . 1374.00 inkaso zálohy na správu 311013 za Březen 2013 .......... . 1374.00 . * 311013 od poč. roku 0.00 1374.00 1374.00 0.00 A ** 311014 0.00 Záloha na správu garáže - Jelínek 01.01. P1 (31100 ).... 1687.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -310.00 . vyúčtování služeb 2012 311014 za Leden 2013 .......... 1377.00 . 1377.00 * 25.03. bf3,14 (22101 ).... . 1377.00 inkaso zálohy na správu 311014 za Březen 2013 .......... . 1377.00 . * 311014 od poč. roku 0.00 1377.00 1377.00 0.00 A ** 311015 0.00 Záloha na správu garáže - Roubal 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -326.00 . vyúčtování služeb 2012 311015 za Leden 2013 .......... 1443.00 . 1443.00 * 27.03. bf3,15 (22101 ).... . 1443.00 inkaso zálohy na správu 311015 za Březen 2013 .......... . 1443.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 12 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311015 od poč. roku 0.00 1443.00 1443.00 0.00 A ** 311016 0.00 Záloha na správu garáže - Jelínková 01.01. P1 (31100 ).... 1681.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -314.00 . vyúčtování služeb 2012 311016 za Leden 2013 .......... 1367.00 . 1367.00 * 25.03. bf3,16 (22101 ).... . 1367.00 inkaso zálohy na správu 311016 za Březen 2013 .......... . 1367.00 . * 311016 od poč. roku 0.00 1367.00 1367.00 0.00 A ** 311017 0.00 Záloha na správu garáže - Peleška 01.01. P1 (31100 ).... 1589.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -276.00 . vyúčtování služeb 2012 311017 za Leden 2013 .......... 1313.00 . 1313.00 * 18.03. bf3,17 (22101 ).... . 1313.00 inkaso zálohy na správu 311017 za Březen 2013 .......... . 1313.00 . * 311017 od poč. roku 0.00 1313.00 1313.00 0.00 A ** 311018 0.00 Záloha na správu garáže - Németh 01.01. P1 (31100 ).... 1584.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -294.00 . vyúčtování služeb 2012 311018 za Leden 2013 .......... 1290.00 . 1290.00 * 19.03. bf3,100018 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,199918 (22101 ).... . 1290.00 inkaso zálohy na správu 311018 za Březen 2013 .......... . 2022.00 -732.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311018 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . . * 311018 od poč. roku 0.00 2022.00 2022.00 0.00 A ** 311019 0.00 Záloha na správu garáže - Pondělíček 01.01. P1 (31100 ).... 1681.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -46.00 . vyúčtování služeb 2012 311019 za Leden 2013 .......... 1635.00 . 1635.00 * 18.03. bf3,19 (22101 ).... . 1635.00 inkaso zálohy na správu 311019 za Březen 2013 .......... . 1635.00 . * 311019 od poč. roku 0.00 1635.00 1635.00 0.00 A ** 311020 0.00 Záloha na správu garáže - Malíková 01.01. P1 (31100 ).... 1687.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -92.00 . vyúčtování služeb 2012 311020 za Leden 2013 .......... 1595.00 . 1595.00 * 26.03. bf3,20 (22101 ).... . 1595.00 inkaso zálohy na správu 311020 za Březen 2013 .......... . 1595.00 . * 311020 od poč. roku 0.00 1595.00 1595.00 0.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 13 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311021 0.00 Záloha na správu garáže - Platzer 01.01. P1 (31100 ).... 1687.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -130.00 . vyúčtování služeb 2012 311021 za Leden 2013 .......... 1557.00 . 1557.00 * 22.03. bf3,21 (22101 ).... . 1557.00 inkaso zálohy na správu 311021 za Březen 2013 .......... . 1557.00 . * 311021 od poč. roku 0.00 1557.00 1557.00 0.00 A ** 311022 0.00 Záloha na správu garáže - B.A.LEV s.r.o. 01.01. P1 (31100 ).... 1606.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -297.00 . vyúčtování služeb 2012 311022 za Leden 2013 .......... 1309.00 . 1309.00 * 11.04. bf4,22 (22101 ).... . 1309.00 inkaso zálohy na správu 311022 za Duben 2013 .......... . 1309.00 . * 311022 od poč. roku 0.00 1309.00 1309.00 0.00 A ** 311023 -2120.00 Záloha na správu garáže - Čtvrtečka 01.01. P1 (31100 ).... 1618.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -299.00 . vyúčtování služeb 2012 311023 za Leden 2013 .......... 1319.00 . -801.00 * 311023 od poč. roku -2120.00 1319.00 . -801.00 A ** 311024 0.00 Záloha na správu garáže - Peleška 01.01. P1 (31100 ).... 1970.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -338.00 . vyúčtování služeb 2012 311024 za Leden 2013 .......... 1632.00 . 1632.00 * 18.03. bf3,24 (22101 ).... . 1632.00 inkaso zálohy na správu 311024 za Březen 2013 .......... . 1632.00 . * 311024 od poč. roku 0.00 1632.00 1632.00 0.00 A ** 311025 0.00 Záloha na správu garáže - Kučerová 01.01. P1 (31100 ).... 2911.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -265.00 . vyúčtování služeb 2012 311025 za Leden 2013 .......... 2646.00 . 2646.00 * 14.03. bf3,25 (22101 ).... . 2646.00 inkaso zálohy na správu 311025 za Březen 2013 .......... . 2646.00 . * 311025 od poč. roku 0.00 2646.00 2646.00 0.00 A ** 311026 0.00 Záloha na správu garáže - Láník 01.01. P1 (31100 ).... 1828.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -221.00 . vyúčtování služeb 2012 311026 za Leden 2013 .......... 1607.00 . 1607.00 * 18.03. bf3,26 (22101 ).... . 1607.00 inkaso zálohy na správu 311026 za Březen 2013 .......... . 1607.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 14 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311026 od poč. roku 0.00 1607.00 1607.00 0.00 A ** 311027 -5236.00 Záloha na správu garáže - J Property Man 01.01. P1 (31100 ).... 1723.00 . předpis záloh 1-12/13 03.01. bf1,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u2 (37900 ).... -309.00 . vyúčtování služeb 2012 311027 za Leden 2013 .......... 1414.00 200.00 -4022.00 * 05.02. bf2,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Únor 2013 .......... . 200.00 -4222.00 * 05.03. bf3,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Březen 2013 .......... . 200.00 -4422.00 * 03.04. bf4,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Duben 2013 .......... . 200.00 -4622.00 * 03.05. bf5,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Květen 2013 .......... . 200.00 -4822.00 * 04.06. bf6,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Červen 2013 .......... . 200.00 -5022.00 * 03.07. bf7,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Červenec 2013 .......... . 200.00 -5222.00 * 05.08. bf8,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Srpen 2013 .......... . 200.00 -5422.00 * 03.09. bf9,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Září 2013 .......... . 200.00 -5622.00 * 03.10. bf10,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Říjen 2013 .......... . 200.00 -5822.00 * 05.11. bf11,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Listopad 2013 .......... . 200.00 -6022.00 * 03.12. bf12,27 (22101 ).... . 200.00 inkaso zálohy na správu 311027 za Prosinec 2013 .......... . 200.00 -6222.00 * 311027 od poč. roku -5236.00 1414.00 2400.00 -6222.00 A ** 311028 0.00 Záloha na správu garáže - Kebza 01.01. P1 (31100 ).... 1722.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -309.00 . vyúčtování služeb 2012 311028 za Leden 2013 .......... 1413.00 . 1413.00 * 25.03. bf3,28 (22101 ).... . 1413.00 inkaso zálohy na správu 311028 za Březen 2013 .......... . 1413.00 . * 311028 od poč. roku 0.00 1413.00 1413.00 0.00 A ** 311029 0.00 Záloha na správu garáže - Doubek 01.01. P1 (31100 ).... 1828.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -327.00 . vyúčtování služeb 2012
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 15 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311029 za Leden 2013 .......... 1501.00 . 1501.00 * 19.03. bf3,29 (22101 ).... . 1501.00 inkaso zálohy na správu 311029 za Březen 2013 .......... . 1501.00 . * 311029 od poč. roku 0.00 1501.00 1501.00 0.00 A ** 311030 -7485.00 Záloha na správu garáže - Krystyn 01.01. P1 (31100 ).... 1823.00 . předpis záloh 1-12/13 04.01. bf1,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u2 (37900 ).... -340.00 . vyúčtování služeb 2012 311030 za Leden 2013 .......... 1483.00 240.00 -6242.00 * 04.02. bf2,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Únor 2013 .......... . 240.00 -6482.00 * 04.03. bf3,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Březen 2013 .......... . 240.00 -6722.00 * 04.04. bf4,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Duben 2013 .......... . 240.00 -6962.00 * 06.05. bf5,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Květen 2013 .......... . 240.00 -7202.00 * 04.06. bf6,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Červen 2013 .......... . 240.00 -7442.00 * 04.07. bf7,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Červenec 2013 .......... . 240.00 -7682.00 * 05.08. bf8,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Srpen 2013 .......... . 240.00 -7922.00 * 04.09. bf9,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Září 2013 .......... . 240.00 -8162.00 * 04.10. bf10,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Říjen 2013 .......... . 240.00 -8402.00 * 04.11. bf11,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311030 za Listopad 2013 .......... . 240.00 -8642.00 * 04.12. bf12,30 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311030 za Prosinec 2013 .......... 732.00 240.00 -8150.00 * 311030 od poč. roku -7485.00 2215.00 2880.00 -8150.00 A ** 311031 0.00 Záloha na správu garáže - Lechner 01.01. P1 (31100 ).... 1717.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -318.00 . vyúčtování služeb 2012 311031 za Leden 2013 .......... 1399.00 . 1399.00 * 20.03. bf3,31 (22101 ).... . 1399.00 inkaso zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 16 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311031 za Březen 2013 .......... . 1399.00 . * 311031 od poč. roku 0.00 1399.00 1399.00 0.00 A ** 311032 -732.00 Záloha na správu garáže - Husák 01.01. P1 (31100 ).... 1721.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -294.00 . vyúčtování služeb 2012 311032 za Leden 2013 .......... 1427.00 . 695.00 * 19.04. bf4,32 (22101 ).... . 1427.00 inkaso zálohy na správu 311032 za Duben 2013 .......... . 1427.00 -732.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311032 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . . * 311032 od poč. roku -732.00 2159.00 1427.00 0.00 A ** 311033 0.00 Záloha na správu garáže - Pitelka 01.01. P1 (31100 ).... 1733.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -316.00 . vyúčtování služeb 2012 311033 za Leden 2013 .......... 1417.00 . 1417.00 * 26.03. bf3,33 (22101 ).... . 1417.00 inkaso zálohy na správu 311033 za Březen 2013 .......... . 1417.00 . * 311033 od poč. roku 0.00 1417.00 1417.00 0.00 A ** 311034 0.00 Záloha na správu garáže - Doležal 01.01. P1 (31100 ).... 1745.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -321.00 . vyúčtování služeb 2012 311034 za Leden 2013 .......... 1424.00 . 1424.00 * 20.03. bf3,34 (22101 ).... . 1424.00 inkaso zálohy na správu 311034 za Březen 2013 .......... . 1424.00 . * 311034 od poč. roku 0.00 1424.00 1424.00 0.00 A ** 311035 0.00 Záloha na správu garáže - Mutafov 01.01. P1 (31100 ).... 1722.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -34.00 . vyúčtování služeb 2012 311035 za Leden 2013 .......... 1688.00 . 1688.00 * 02.05. bf5,35 (22101 ).... . 1688.00 inkaso zálohy na správu 311035 za Květen 2013 .......... . 1688.00 . * 311035 od poč. roku 0.00 1688.00 1688.00 0.00 A ** 311036 0.00 Záloha na správu garáže - Poprik 01.01. P1 (31100 ).... 2739.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -151.00 . vyúčtování služeb 2012 311036 za Leden 2013 .......... 2588.00 . 2588.00 * 09.04. bf4,36 (22101 ).... . 2588.00 inkaso zálohy na správu 311036 za Duben 2013 .......... . 2588.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 17 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311036 od poč. roku 0.00 2588.00 2588.00 0.00 A ** 311037 -921.00 Záloha na správu garáže - Starka 01.01. P1 (31100 ).... 1914.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -343.00 . vyúčtování služeb 2012 311037 za Leden 2013 .......... 1571.00 . 650.00 * 25.03. bf3,37 (22101 ).... . 650.00 inkaso zálohy na správu 311037 za Březen 2013 .......... . 650.00 . * 311037 od poč. roku -921.00 1571.00 650.00 0.00 A ** 311038 -317.00 Záloha na správu garáže - Bezděková 01.01. P1 (31100 ).... 1775.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -326.00 . vyúčtování služeb 2012 311038 za Leden 2013 .......... 1449.00 . 1132.00 * 30.04. bf4,38 (22101 ).... . 1132.00 inkaso zálohy na správu 311038 za Duben 2013 .......... . 1132.00 . * 311038 od poč. roku -317.00 1449.00 1132.00 0.00 A ** 311039 0.00 Záloha na správu garáže - Bublíková 01.01. P1 (31100 ).... 1781.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -327.00 . vyúčtování služeb 2012 311039 za Leden 2013 .......... 1454.00 . 1454.00 * 14.03. bf3,39 (22101 ).... . 1454.00 inkaso zálohy na správu 311039 za Březen 2013 .......... . 1454.00 . * 311039 od poč. roku 0.00 1454.00 1454.00 0.00 A ** 311040 0.00 Záloha na správu garáže - Calabová 01.01. P1 (31100 ).... 1762.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 235.00 . vyúčtování služeb 2012 311040 za Leden 2013 .......... 1997.00 . 1997.00 * 22.03. bf3,40 (22101 ).... . 1997.00 inkaso zálohy na správu 311040 za Březen 2013 .......... . 1997.00 . * 311040 od poč. roku 0.00 1997.00 1997.00 0.00 A ** 311041 0.00 Záloha na správu garáže - Hubrt 01.01. P1 (31100 ).... 1775.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -318.00 . vyúčtování služeb 2012 311041 za Leden 2013 .......... 1457.00 . 1457.00 * 02.04. bf4,41 (22101 ).... . 1457.00 inkaso zálohy na správu 311041 za Duben 2013 .......... . 1457.00 . * 311041 od poč. roku 0.00 1457.00 1457.00 0.00 A ** 311042 0.00 Záloha na správu garáže - Bušta 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -322.00 . vyúčtování služeb 2012
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 18 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311042 za Leden 2013 .......... 1447.00 . 1447.00 * 19.03. bf3,42 (22101 ).... . 1447.00 inkaso zálohy na správu 311042 za Březen 2013 .......... . 1447.00 . * 311042 od poč. roku 0.00 1447.00 1447.00 0.00 A ** 311043 0.00 Záloha na správu garáže - Čech 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -331.00 . vyúčtování služeb 2012 311043 za Leden 2013 .......... 1438.00 . 1438.00 * 13.05. bf5,43 (22101 ).... . 1438.00 inkaso zálohy na správu 311043 za Květen 2013 .......... . 1438.00 . * 311043 od poč. roku 0.00 1438.00 1438.00 0.00 A ** 311044 0.00 Záloha na správu garáže - Mik 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -322.00 . vyúčtování služeb 2012 311044 za Leden 2013 .......... 1447.00 . 1447.00 * 02.04. bf4,44 (22101 ).... . 1447.00 inkaso zálohy na správu 11.04. F13009,v130067 (32100 ).... 8165.00 . oprava vrat 311044 za Duben 2013 .......... 8165.00 1447.00 8165.00 * 31.05. u9 (37800 ).... . 7487.00 pojistné plnění 311044 za Květen 2013 .......... . 7487.00 678.00 * 05.09. bf9,44 (22101 ).... . 678.00 inkaso zálohy na správu 311044 za Září 2013 .......... . 678.00 . * 311044 od poč. roku 0.00 9612.00 9612.00 0.00 A ** 311045 0.00 Záloha na správu garáže - Koudelka 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -326.00 . vyúčtování služeb 2012 311045 za Leden 2013 .......... 1443.00 . 1443.00 * 23.05. bf5,45 (22101 ).... . 1443.00 inkaso zálohy na správu 311045 za Květen 2013 .......... . 1443.00 . * 311045 od poč. roku 0.00 1443.00 1443.00 0.00 A ** 311046 -5795.00 Záloha na správu garáže - Šimonek 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 14.01. bf1,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u2 (37900 ).... -318.00 . vyúčtování služeb 2012 311046 za Leden 2013 .......... 1451.00 240.00 -4584.00 * 14.02. bf2,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Únor 2013 .......... . 240.00 -4824.00 * 14.03. bf3,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Březen 2013 .......... . 240.00 -5064.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 19 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.04. bf4,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Duben 2013 .......... . 240.00 -5304.00 * 14.05. bf5,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Květen 2013 .......... . 240.00 -5544.00 * 14.06. bf6,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Červen 2013 .......... . 240.00 -5784.00 * 15.07. bf7,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Červenec 2013 .......... . 240.00 -6024.00 * 14.08. bf8,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Srpen 2013 .......... . 240.00 -6264.00 * 16.09. bf9,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Září 2013 .......... . 240.00 -6504.00 * 14.10. bf10,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Říjen 2013 .......... . 240.00 -6744.00 * 14.11. bf11,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Listopad 2013 .......... . 240.00 -6984.00 * 16.12. bf12,46 (22101 ).... . 240.00 inkaso zálohy na správu 311046 za Prosinec 2013 .......... . 240.00 -7224.00 * 311046 od poč. roku -5795.00 1451.00 2880.00 -7224.00 A ** 311047 0.00 Záloha na správu garáže - Kočvara 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 78.00 . vyúčtování služeb 2012 311047 za Leden 2013 .......... 1847.00 . 1847.00 * 18.03. bf3,47,s021113 (22101 ).... . 1847.00 inkaso zálohy na správu 311047 za Březen 2013 .......... . 1847.00 . * 311047 od poč. roku 0.00 1847.00 1847.00 0.00 A ** 311048 0.00 Záloha na správu garáže - Vodička 01.01. P1 (31100 ).... 1775.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -324.00 . vyúčtování služeb 2012 311048 za Leden 2013 .......... 1451.00 . 1451.00 * 21.03. bf3,48 (22101 ).... . 1451.00 inkaso zálohy na správu 311048 za Březen 2013 .......... . 1451.00 . * 311048 od poč. roku 0.00 1451.00 1451.00 0.00 A ** 311049 -1676.00 Záloha na správu garáže - Marek 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -306.00 . vyúčtování služeb 2012 311049 za Leden 2013 .......... 1463.00 . -213.00 * 311049 od poč. roku -1676.00 1463.00 . -213.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 20 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311050 0.00 Záloha na správu garáže - Roubal 01.01. P1 (31100 ).... 1687.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -316.00 . vyúčtování služeb 2012 311050 za Leden 2013 .......... 1371.00 . 1371.00 * 27.03. bf3,50 (22101 ).... . 1371.00 inkaso zálohy na správu 311050 za Březen 2013 .......... . 1371.00 . * 16.04. bf4,1050 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311050 za Duben 2013 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311050 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . . * 311050 od poč. roku 0.00 2103.00 2103.00 0.00 A ** 311051 0.00 Záloha na správu garáže - Budař 01.01. P1 (31100 ).... 1775.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -396.00 . vyúčtování služeb 2012 311051 za Leden 2013 .......... 1379.00 . 1379.00 * 21.03. bf3,51 (22101 ).... . 1379.00 inkaso zálohy na správu 311051 za Březen 2013 .......... . 1379.00 . * 311051 od poč. roku 0.00 1379.00 1379.00 0.00 A ** 311052 0.00 Záloha na správu garáže - Budař 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -324.00 . vyúčtování služeb 2012 311052 za Leden 2013 .......... 1445.00 . 1445.00 * 21.03. bf3,52 (22101 ).... . 1445.00 inkaso zálohy na správu 311052 za Březen 2013 .......... . 1445.00 . * 311052 od poč. roku 0.00 1445.00 1445.00 0.00 A ** 311053 0.00 Záloha na správu garáže - Marek 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -240.00 . vyúčtování služeb 2012 311053 za Leden 2013 .......... 1529.00 . 1529.00 * 19.04. bf4,53 (22101 ).... . 1529.00 inkaso zálohy na správu 311053 za Duben 2013 .......... . 1529.00 . * 311053 od poč. roku 0.00 1529.00 1529.00 0.00 A ** 311054 0.00 Záloha na správu garáže - Michálek 01.01. P1 (31100 ).... 1932.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -348.00 . vyúčtování služeb 2012 311054 za Leden 2013 .......... 1584.00 . 1584.00 * 19.03. bf3,54 (22101 ).... . 1584.00 inkaso zálohy na správu 311054 za Březen 2013 .......... . 1584.00 . * 311054 od poč. roku 0.00 1584.00 1584.00 0.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 21 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311055 0.00 Záloha na správu garáže - Vačkařová 01.01. P1 (31100 ).... 1923.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -17.00 . vyúčtování služeb 2012 311055 za Leden 2013 .......... 1906.00 . 1906.00 * 26.03. bf3,55 (22101 ).... . 1906.00 inkaso zálohy na správu 311055 za Březen 2013 .......... . 1906.00 . * 311055 od poč. roku 0.00 1906.00 1906.00 0.00 A ** 311056 0.00 Záloha na správu garáže - Řezníčková 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -333.00 . vyúčtování služeb 2012 311056 za Leden 2013 .......... 1445.00 . 1445.00 * 27.03. bf3,56 (22101 ).... . 1445.00 inkaso zálohy na správu 311056 za Březen 2013 .......... . 1445.00 . * 311056 od poč. roku 0.00 1445.00 1445.00 0.00 A ** 311057 0.00 Záloha na správu garáže - Bukovský 01.01. P1 (31100 ).... 1772.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -257.00 . vyúčtování služeb 2012 311057 za Leden 2013 .......... 1515.00 . 1515.00 * 29.03. bf3,57 (22101 ).... . 1515.00 inkaso zálohy na správu 311057 za Březen 2013 .......... . 1515.00 . * 311057 od poč. roku 0.00 1515.00 1515.00 0.00 A ** 311058 -2630.00 Záloha na správu garáže - Chodounský 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -273.00 . vyúčtování služeb 2012 311058 za Leden 2013 .......... 1505.00 . -1125.00 * 311058 od poč. roku -2630.00 1505.00 . -1125.00 A ** 311059 0.00 Záloha na správu garáže - Macháček 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -126.00 . vyúčtování služeb 2012 311059 za Leden 2013 .......... 1652.00 . 1652.00 * 18.03. bf3,59 (22101 ).... . 1652.00 inkaso zálohy na správu 311059 za Březen 2013 .......... . 1652.00 . * 311059 od poč. roku 0.00 1652.00 1652.00 0.00 A ** 311060 0.00 Záloha na správu garáže - Martaus 01.01. P1 (31100 ).... 1772.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -328.00 . vyúčtování služeb 2012 311060 za Leden 2013 .......... 1444.00 . 1444.00 * 08.04. bf4,60 (22101 ).... . 1444.00 inkaso zálohy na správu 311060 za Duben 2013 .......... . 1444.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 22 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311060 od poč. roku 0.00 1444.00 1444.00 0.00 A ** 311061 0.00 Záloha na správu garáže - Kozler 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -333.00 . vyúčtování služeb 2012 311061 za Leden 2013 .......... 1445.00 . 1445.00 * 19.03. bf3,61 (22101 ).... . 1445.00 inkaso zálohy na správu 311061 za Březen 2013 .......... . 1445.00 . * 24.04. bf4,1061 (22101 ).... . 800.00 inkaso zálohy na správu 311061 za Duben 2013 .......... . 800.00 -800.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311061 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . -68.00 * 311061 od poč. roku 0.00 2177.00 2245.00 -68.00 A ** 311062 0.00 Záloha na správu garáže - Kořínek 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -327.00 . vyúčtování služeb 2012 311062 za Leden 2013 .......... 1451.00 . 1451.00 * 19.03. bf3,62 (22101 ).... . 1451.00 inkaso zálohy na správu 311062 za Březen 2013 .......... . 1451.00 . * 311062 od poč. roku 0.00 1451.00 1451.00 0.00 A ** 311063 0.00 Záloha na správu garáže - Drašar 01.01. P1 (31100 ).... 1772.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -332.00 . vyúčtování služeb 2012 311063 za Leden 2013 .......... 1440.00 . 1440.00 * 20.03. bf3,63 (22101 ).... . 1440.00 inkaso zálohy na správu 311063 za Březen 2013 .......... . 1440.00 . * 311063 od poč. roku 0.00 1440.00 1440.00 0.00 A ** 311064 0.00 Záloha na správu garáže - Kraus 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -323.00 . vyúčtování služeb 2012 311064 za Leden 2013 .......... 1455.00 . 1455.00 * 12.04. bf4,64 (22101 ).... . 1455.00 inkaso zálohy na správu 311064 za Duben 2013 .......... . 1455.00 . * 311064 od poč. roku 0.00 1455.00 1455.00 0.00 A ** 311065 0.00 Záloha na správu garáže - Zemánek 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -330.00 . vyúčtování služeb 2012 311065 za Leden 2013 .......... 1448.00 . 1448.00 * 15.03. bf3,65 (22101 ).... . 1448.00 inkaso zálohy na správu 311065 za Březen 2013 .......... . 1448.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 23 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311065 od poč. roku 0.00 1448.00 1448.00 0.00 A ** 311066 0.00 Záloha na správu garáže - Zapletal 01.01. P1 (31100 ).... 1772.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -331.00 . vyúčtování služeb 2012 311066 za Leden 2013 .......... 1441.00 . 1441.00 * 15.03. bf3,66 (22101 ).... . 1441.00 inkaso zálohy na správu 311066 za Březen 2013 .......... . 1441.00 . * 311066 od poč. roku 0.00 1441.00 1441.00 0.00 A ** 311067 0.00 Záloha na správu garáže - St”hr 01.01. P1 (31100 ).... 1772.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -316.00 . vyúčtování služeb 2012 311067 za Leden 2013 .......... 1456.00 . 1456.00 * 28.03. bf3,67 (22101 ).... . 1456.00 inkaso zálohy na správu 311067 za Březen 2013 .......... . 1456.00 . * 311067 od poč. roku 0.00 1456.00 1456.00 0.00 A ** 311068 -70.00 Záloha na správu garáže - Ostrezí 01.01. P1 (31100 ).... 1772.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -326.00 . vyúčtování služeb 2012 311068 za Leden 2013 .......... 1446.00 . 1376.00 * 29.03. bf3,68 (22101 ).... . 1376.00 inkaso zálohy na správu 311068 za Březen 2013 .......... . 1376.00 . * 311068 od poč. roku -70.00 1446.00 1376.00 0.00 A ** 311069 0.00 Záloha na správu garáže - Dušek 01.01. P1 (31100 ).... 1772.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -303.00 . vyúčtování služeb 2012 311069 za Leden 2013 .......... 1469.00 . 1469.00 * 29.03. bf3,69 (22101 ).... . 1469.00 inkaso zálohy na správu 311069 za Březen 2013 .......... . 1469.00 . * 10.06. bf6,1069 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311069 za Červen 2013 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311069 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . . * 311069 od poč. roku 0.00 2201.00 2201.00 0.00 A ** 311070 0.00 Záloha na správu garáže - Řezníček 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -310.00 . vyúčtování služeb 2012 311070 za Leden 2013 .......... 1468.00 . 1468.00 * 15.03. bf3,70 (22101 ).... . 1468.00 inkaso zálohy na správu 311070 za Březen 2013 .......... . 1468.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 24 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311070 od poč. roku 0.00 1468.00 1468.00 0.00 A ** 311071 0.00 Záloha na správu garáže - Kvarda 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -324.00 . vyúčtování služeb 2012 311071 za Leden 2013 .......... 1454.00 . 1454.00 * 02.04. bf4,71 (22101 ).... . 1454.00 inkaso zálohy na správu 311071 za Duben 2013 .......... . 1454.00 . * 311071 od poč. roku 0.00 1454.00 1454.00 0.00 A ** 311072 0.00 Záloha na správu garáže - Richter 01.01. P1 (31100 ).... 1932.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -358.00 . vyúčtování služeb 2012 311072 za Leden 2013 .......... 1574.00 . 1574.00 * 26.03. bf3,72 (22101 ).... . 1574.00 inkaso zálohy na správu 311072 za Březen 2013 .......... . 1574.00 . * 311072 od poč. roku 0.00 1574.00 1574.00 0.00 A ** 311073 0.00 Záloha na správu garáže - Matěj/Volf 01.01. P1 (31100 ).... 1978.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -363.00 . vyúčtování služeb 2012 311073 za Leden 2013 .......... 1615.00 . 1615.00 * 18.03. bf3,73 (22101 ).... . 1615.00 inkaso zálohy na správu 311073 za Březen 2013 .......... . 1615.00 . * 311073 od poč. roku 0.00 1615.00 1615.00 0.00 A ** 311074 0.00 Záloha na správu garáže - Hibala 01.01. P1 (31100 ).... 1693.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -312.00 . vyúčtování služeb 2012 311074 za Leden 2013 .......... 1381.00 . 1381.00 * 27.03. bf3,74 (22101 ).... . 1381.00 inkaso zálohy na správu 311074 za Březen 2013 .......... . 1381.00 . * 311074 od poč. roku 0.00 1381.00 1381.00 0.00 A ** 311075 0.00 Záloha na správu garáže - Bělík 01.01. P1 (31100 ).... 1702.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -314.00 . vyúčtování služeb 2012 311075 za Leden 2013 .......... 1388.00 . 1388.00 * 02.04. bf4,75 (22101 ).... . 1388.00 inkaso zálohy na správu 311075 za Duben 2013 .......... . 1388.00 . * 311075 od poč. roku 0.00 1388.00 1388.00 0.00 A ** 311076 0.00 Záloha na správu garáže - Pláček 01.01. P1 (31100 ).... 1711.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -310.00 . vyúčtování služeb 2012
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 25 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311076 za Leden 2013 .......... 1401.00 . 1401.00 * 15.03. bf3,76 (22101 ).... . 1401.00 inkaso zálohy na správu 311076 za Březen 2013 .......... . 1401.00 . * 311076 od poč. roku 0.00 1401.00 1401.00 0.00 A ** 311077 0.00 Záloha na správu garáže - Metlička 01.01. P1 (31100 ).... 1706.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -313.00 . vyúčtování služeb 2012 311077 za Leden 2013 .......... 1393.00 . 1393.00 * 29.03. bf3,77 (22101 ).... . 1393.00 inkaso zálohy na správu 311077 za Březen 2013 .......... . 1393.00 . * 311077 od poč. roku 0.00 1393.00 1393.00 0.00 A ** 311078 -1254.00 Záloha na správu garáže - Procházka 01.01. P1 (31100 ).... 1716.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 73.00 . vyúčtování služeb 2012 311078 za Leden 2013 .......... 1789.00 . 535.00 * 26.03. bf3,78 (22101 ).... . 535.00 inkaso zálohy na správu 311078 za Březen 2013 .......... . 535.00 . * 311078 od poč. roku -1254.00 1789.00 535.00 0.00 A ** 311079 0.00 Záloha na správu garáže - Labounek 01.01. P1 (31100 ).... 1785.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -333.00 . vyúčtování služeb 2012 311079 za Leden 2013 .......... 1452.00 . 1452.00 * 20.03. bf3,79 (22101 ).... . 1452.00 inkaso zálohy na správu 311079 za Březen 2013 .......... . 1452.00 . * 311079 od poč. roku 0.00 1452.00 1452.00 0.00 A ** 311080 0.00 Záloha na správu garáže - Mareš 01.01. P1 (31100 ).... 1816.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -336.00 . vyúčtování služeb 2012 311080 za Leden 2013 .......... 1480.00 . 1480.00 * 26.03. bf3,80 (22101 ).... . 1480.00 inkaso zálohy na správu 311080 za Březen 2013 .......... . 1480.00 . * 311080 od poč. roku 0.00 1480.00 1480.00 0.00 A ** 311081 -707.00 Záloha na správu garáže - Vašíček 01.01. P1 (31100 ).... 1674.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -309.00 . vyúčtování služeb 2012 311081 za Leden 2013 .......... 1365.00 . 658.00 * 18.03. bf3,81 (22101 ).... . 658.00 inkaso zálohy na správu 311081 za Březen 2013 .......... . 658.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 26 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311081 od poč. roku -707.00 1365.00 658.00 0.00 A ** 311082 0.00 Záloha na správu garáže - Pikart 01.01. P1 (31100 ).... 1708.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -317.00 . vyúčtování služeb 2012 311082 za Leden 2013 .......... 1391.00 . 1391.00 * 10.05. bf5,82 (22101 ).... . 1391.00 inkaso zálohy na správu 311082 za Květen 2013 .......... . 1391.00 . * 311082 od poč. roku 0.00 1391.00 1391.00 0.00 A ** 311083 0.00 Záloha na správu garáže - Ižovský 01.01. P1 (31100 ).... 1834.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -342.00 . vyúčtování služeb 2012 311083 za Leden 2013 .......... 1492.00 . 1492.00 * 18.04. bf4,83 (22101 ).... . 1492.00 inkaso zálohy na správu 311083 za Duben 2013 .......... . 1492.00 . * 311083 od poč. roku 0.00 1492.00 1492.00 0.00 A ** 311084 0.00 Záloha na správu garáže - Pondělíček 01.01. P1 (31100 ).... 2001.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -364.00 . vyúčtování služeb 2012 311084 za Leden 2013 .......... 1637.00 . 1637.00 * 18.03. bf3,84 (22101 ).... . 1637.00 inkaso zálohy na správu 311084 za Březen 2013 .......... . 1637.00 . * 311084 od poč. roku 0.00 1637.00 1637.00 0.00 A ** 311085 0.00 Záloha na správu garáže - Kovář 01.01. P1 (31100 ).... 2904.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -243.00 . vyúčtování služeb 2012 311085 za Leden 2013 .......... 2661.00 . 2661.00 * 12.04. bf4,85 (22101 ).... . 2661.00 inkaso zálohy na správu 311085 za Duben 2013 .......... . 2661.00 . * 311085 od poč. roku 0.00 2661.00 2661.00 0.00 A ** 311086 0.00 Záloha na správu garáže - Prajer 01.01. P1 (31100 ).... 1821.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -336.00 . vyúčtování služeb 2012 311086 za Leden 2013 .......... 1485.00 . 1485.00 * 27.03. bf3,86 (22101 ).... . 1485.00 inkaso zálohy na správu 311086 za Březen 2013 .......... . 1485.00 . * 311086 od poč. roku 0.00 1485.00 1485.00 0.00 A ** 311087 0.00 Záloha na správu garáže - Večeřa 01.01. P1 (31100 ).... 1691.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -310.00 . vyúčtování služeb 2012
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 27 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311087 za Leden 2013 .......... 1381.00 . 1381.00 * 20.03. bf3,87 (22101 ).... . 1381.00 inkaso zálohy na správu 311087 za Březen 2013 .......... . 1381.00 . * 311087 od poč. roku 0.00 1381.00 1381.00 0.00 A ** 311088 0.00 Záloha na správu garáže - Kolář 01.01. P1 (31100 ).... 1700.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 26.00 . vyúčtování služeb 2012 311088 za Leden 2013 .......... 1726.00 . 1726.00 * 15.04. bf4,88 (22101 ).... . 1726.00 inkaso zálohy na správu 311088 za Duben 2013 .......... . 1726.00 . * 311088 od poč. roku 0.00 1726.00 1726.00 0.00 A ** 311089 0.00 Záloha na správu garáže - Hrubeš 01.01. P1 (31100 ).... 1828.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -329.00 . vyúčtování služeb 2012 311089 za Leden 2013 .......... 1499.00 . 1499.00 * 03.04. bf4,89 (22101 ).... . 1499.00 inkaso zálohy na správu 311089 za Duben 2013 .......... . 1499.00 . * 311089 od poč. roku 0.00 1499.00 1499.00 0.00 A ** 311090 0.00 Záloha na správu garáže - Plavjanik 01.01. P1 (31100 ).... 1816.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -333.00 . vyúčtování služeb 2012 311090 za Leden 2013 .......... 1483.00 . 1483.00 * 18.03. bf3,90 (22101 ).... . 1483.00 inkaso zálohy na správu 311090 za Březen 2013 .......... . 1483.00 . * 311090 od poč. roku 0.00 1483.00 1483.00 0.00 A ** 311091 0.00 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. 01.01. P1 (31100 ).... 1677.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -306.00 . vyúčtování služeb 2012 311091 za Leden 2013 .......... 1371.00 . 1371.00 * 26.03. bf3,91 (22101 ).... . 1371.00 inkaso zálohy na správu 311091 za Březen 2013 .......... . 1371.00 . * 311091 od poč. roku 0.00 1371.00 1371.00 0.00 A ** 311092 0.00 Záloha na správu garáže - HM HARMONIE s. 01.01. P1 (31100 ).... 1696.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -265.00 . vyúčtování služeb 2012 311092 za Leden 2013 .......... 1431.00 . 1431.00 * 26.03. bf3,92 (22101 ).... . 1431.00 inkaso zálohy na správu 311092 za Březen 2013 .......... . 1431.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 28 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311092 od poč. roku 0.00 1431.00 1431.00 0.00 A ** 311093 0.00 Záloha na správu garáže - Sedláčková 01.01. P1 (31100 ).... 1700.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -312.00 . vyúčtování služeb 2012 311093 za Leden 2013 .......... 1388.00 . 1388.00 * 26.03. bf3,93 (22101 ).... . 1388.00 inkaso zálohy na správu 311093 za Březen 2013 .......... . 1388.00 . * 311093 od poč. roku 0.00 1388.00 1388.00 0.00 A ** 311094 0.00 Záloha na správu garáže - Seidl 01.01. P1 (31100 ).... 1699.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -310.00 . vyúčtování služeb 2012 311094 za Leden 2013 .......... 1389.00 . 1389.00 * 29.03. bf3,94 (22101 ).... . 1389.00 inkaso zálohy na správu 311094 za Březen 2013 .......... . 1389.00 . * 311094 od poč. roku 0.00 1389.00 1389.00 0.00 A ** 311095 0.00 Záloha na správu garáže - Oberstein 01.01. P1 (31100 ).... 1711.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 117.00 . vyúčtování služeb 2012 311095 za Leden 2013 .......... 1828.00 . 1828.00 * 27.03. bf3,95 (22101 ).... . 1828.00 inkaso zálohy na správu 311095 za Březen 2013 .......... . 1828.00 . * 311095 od poč. roku 0.00 1828.00 1828.00 0.00 A ** 311096 0.00 Záloha na správu garáže - ORDINEM s.r.o. 01.01. P1 (31100 ).... 2841.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -193.00 . vyúčtování služeb 2012 311096 za Leden 2013 .......... 2648.00 . 2648.00 * 14.03. bf3,96 (22101 ).... . 2648.00 inkaso zálohy na správu 311096 za Březen 2013 .......... . 2648.00 . * 311096 od poč. roku 0.00 2648.00 2648.00 0.00 A ** 311097 0.00 Záloha na správu garáže - Soviš 01.01. P1 (31100 ).... 1914.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -24.00 . vyúčtování služeb 2012 311097 za Leden 2013 .......... 1890.00 . 1890.00 * 19.03. bf3,97 (22101 ).... . 1890.00 inkaso zálohy na správu 19.03. bf3,1097 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311097 za Březen 2013 .......... . 2622.00 -732.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311097 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . . * 311097 od poč. roku 0.00 2622.00 2622.00 0.00 A **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 29 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311098 0.00 Záloha na správu garáže - Náchodská 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -327.00 . vyúčtování služeb 2012 311098 za Leden 2013 .......... 1442.00 . 1442.00 * 14.03. bf3,98 (22101 ).... . 1442.00 inkaso zálohy na správu 311098 za Březen 2013 .......... . 1442.00 . * 311098 od poč. roku 0.00 1442.00 1442.00 0.00 A ** 311099 0.00 Záloha na správu garáže - Schovanec 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -331.00 . vyúčtování služeb 2012 311099 za Leden 2013 .......... 1438.00 . 1438.00 * 27.03. bf3,99 (22101 ).... . 1438.00 inkaso zálohy na správu 311099 za Březen 2013 .......... . 1438.00 . * 311099 od poč. roku 0.00 1438.00 1438.00 0.00 A ** 311100 0.00 Záloha na správu garáže - Buštík 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -274.00 . vyúčtování služeb 2012 311100 za Leden 2013 .......... 1495.00 . 1495.00 * 28.03. bf3,100 (22101 ).... . 1495.00 inkaso zálohy na správu 311100 za Březen 2013 .......... . 1495.00 . * 311100 od poč. roku 0.00 1495.00 1495.00 0.00 A ** 311101 -47.00 Záloha na správu garáže - Kociánová 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -319.00 . vyúčtování služeb 2012 311101 za Leden 2013 .......... 1450.00 . 1403.00 * 19.03. bf3,101 (22101 ).... . 1403.00 inkaso zálohy na správu 311101 za Březen 2013 .......... . 1403.00 . * 311101 od poč. roku -47.00 1450.00 1403.00 0.00 A ** 311102 0.00 Záloha na správu garáže - Benda 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -328.00 . vyúčtování služeb 2012 311102 za Leden 2013 .......... 1441.00 . 1441.00 * 25.03. bf3,102 (22101 ).... . 1441.00 inkaso zálohy na správu 311102 za Březen 2013 .......... . 1441.00 . * 311102 od poč. roku 0.00 1441.00 1441.00 0.00 A ** 311103 0.00 Záloha na správu garáže - Lešenárová 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -309.00 . vyúčtování služeb 2012 311103 za Leden 2013 .......... 1460.00 . 1460.00 * 27.03. bf3,103 (22101 ).... . 1460.00 inkaso zálohy na správu
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 30 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311103 za Březen 2013 .......... . 1460.00 . * 311103 od poč. roku 0.00 1460.00 1460.00 0.00 A ** 311104 0.00 Záloha na správu garáže - Sss, Marková 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -326.00 . vyúčtování služeb 2012 311104 za Leden 2013 .......... 1443.00 . 1443.00 * 09.05. bf5,104 (22101 ).... . 1443.00 inkaso zálohy na správu 311104 za Květen 2013 .......... . 1443.00 . * 311104 od poč. roku 0.00 1443.00 1443.00 0.00 A ** 311105 0.00 Záloha na správu garáže - Jandová 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -90.00 . vyúčtování služeb 2012 311105 za Leden 2013 .......... 1679.00 . 1679.00 * 16.04. bf4,105 (22101 ).... . 1679.00 inkaso zálohy na správu 311105 za Duben 2013 .......... . 1679.00 . * 311105 od poč. roku 0.00 1679.00 1679.00 0.00 A ** 311106 0.00 Záloha na správu garáže - Houska 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -327.00 . vyúčtování služeb 2012 311106 za Leden 2013 .......... 1442.00 . 1442.00 * 18.03. bf3,106 (22101 ).... . 1442.00 inkaso zálohy na správu 311106 za Březen 2013 .......... . 1442.00 . * 311106 od poč. roku 0.00 1442.00 1442.00 0.00 A ** 311107 0.00 Záloha na správu garáže - Bečvář 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -324.00 . vyúčtování služeb 2012 311107 za Leden 2013 .......... 1445.00 . 1445.00 * 18.03. bf3,107 (22101 ).... . 1445.00 inkaso zálohy na správu 311107 za Březen 2013 .......... . 1445.00 . * 311107 od poč. roku 0.00 1445.00 1445.00 0.00 A ** 311108 0.00 Záloha na správu garáže - Hodouš 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -329.00 . vyúčtování služeb 2012 311108 za Leden 2013 .......... 1440.00 . 1440.00 * 16.05. bf5,108 (22101 ).... . 1440.00 inkaso zálohy na správu 311108 za Květen 2013 .......... . 1440.00 . * 311108 od poč. roku 0.00 1440.00 1440.00 0.00 A ** 311109 0.00 Záloha na správu garáže - Říha 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 31 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01. u2 (37900 ).... -317.00 . vyúčtování služeb 2012 311109 za Leden 2013 .......... 1452.00 . 1452.00 * 19.03. bf3,109 (22101 ).... . 1452.00 inkaso zálohy na správu 311109 za Březen 2013 .......... . 1452.00 . * 311109 od poč. roku 0.00 1452.00 1452.00 0.00 A ** 311110 0.00 Záloha na správu garáže - Svobodová 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -328.00 . vyúčtování služeb 2012 311110 za Leden 2013 .......... 1441.00 . 1441.00 * 18.03. bf3,110 (22101 ).... . 1441.00 inkaso zálohy na správu 311110 za Březen 2013 .......... . 1441.00 . * 311110 od poč. roku 0.00 1441.00 1441.00 0.00 A ** 311111 0.00 Záloha na správu garáže - Bufka 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -328.00 . vyúčtování služeb 2012 311111 za Leden 2013 .......... 1441.00 . 1441.00 * 28.03. bf3,111 (22101 ).... . 1441.00 inkaso zálohy na správu 311111 za Březen 2013 .......... . 1441.00 . * 311111 od poč. roku 0.00 1441.00 1441.00 0.00 A ** 311112 0.00 Záloha na správu garáže - Pospíšilová 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -275.00 . vyúčtování služeb 2012 311112 za Leden 2013 .......... 1494.00 . 1494.00 * 19.03. bf3,112 (22101 ).... . 1494.00 inkaso zálohy na správu 311112 za Březen 2013 .......... . 1494.00 . * 311112 od poč. roku 0.00 1494.00 1494.00 0.00 A ** 311113 0.00 Záloha na správu garáže - Havelka 01.01. P1 (31100 ).... 1769.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -331.00 . vyúčtování služeb 2012 311113 za Leden 2013 .......... 1438.00 . 1438.00 * 27.03. bf3,113 (22101 ).... . 1438.00 inkaso zálohy na správu 311113 za Březen 2013 .......... . 1438.00 . * 311113 od poč. roku 0.00 1438.00 1438.00 0.00 A ** 311114 0.00 Záloha na správu garáže - Žďárský 01.01. P1 (31100 ).... 1914.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -337.00 . vyúčtování služeb 2012 311114 za Leden 2013 .......... 1577.00 . 1577.00 * 18.03. bf3,114 (22101 ).... . 1577.00 inkaso zálohy na správu 311114 za Březen 2013 .......... . 1577.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 32 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311114 od poč. roku 0.00 1577.00 1577.00 0.00 A ** 311115 0.00 Záloha na správu garáže - Bína 01.01. P1 (31100 ).... 1910.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -354.00 . vyúčtování služeb 2012 311115 za Leden 2013 .......... 1556.00 . 1556.00 * 27.03. bf3,115 (22101 ).... . 1556.00 inkaso zálohy na správu 311115 za Březen 2013 .......... . 1556.00 . * 311115 od poč. roku 0.00 1556.00 1556.00 0.00 A ** 311116 0.00 Záloha na správu garáže - Wolfschtz 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -330.00 . vyúčtování služeb 2012 311116 za Leden 2013 .......... 1436.00 . 1436.00 * 03.04. bf4,116 (22101 ).... . 1436.00 inkaso zálohy na správu 311116 za Duben 2013 .......... . 1436.00 . * 311116 od poč. roku 0.00 1436.00 1436.00 0.00 A ** 311117 0.00 Záloha na správu garáže - Lapka 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -314.00 . vyúčtování služeb 2012 311117 za Leden 2013 .......... 1452.00 . 1452.00 * 09.04. bf4,117 (22101 ).... . 1918.00 inkaso zálohy na správu 311117 za Duben 2013 .......... . 1918.00 -466.00 * 311117 od poč. roku 0.00 1452.00 1918.00 -466.00 A ** 311118 0.00 Záloha na správu garáže - Janeček 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -331.00 . vyúčtování služeb 2012 311118 za Leden 2013 .......... 1435.00 . 1435.00 * 25.03. bf3,118 (22101 ).... . 1435.00 inkaso zálohy na správu 311118 za Březen 2013 .......... . 1435.00 . * 311118 od poč. roku 0.00 1435.00 1435.00 0.00 A ** 311119 0.00 Záloha na správu garáže - Beránek 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -325.00 . vyúčtování služeb 2012 311119 za Leden 2013 .......... 1441.00 . 1441.00 * 02.04. bf4,119 (22101 ).... . 1441.00 inkaso zálohy na správu 311119 za Duben 2013 .......... . 1441.00 . * 311119 od poč. roku 0.00 1441.00 1441.00 0.00 A ** 311120 0.00 Záloha na správu garáže - Beránek 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -312.00 . vyúčtování služeb 2012
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 33 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311120 za Leden 2013 .......... 1454.00 . 1454.00 * 02.04. bf4,120 (22101 ).... . 1454.00 inkaso zálohy na správu 311120 za Duben 2013 .......... . 1454.00 . * 311120 od poč. roku 0.00 1454.00 1454.00 0.00 A ** 311121 0.00 Záloha na správu garáže - Savický 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -318.00 . vyúčtování služeb 2012 311121 za Leden 2013 .......... 1448.00 . 1448.00 * 15.03. bf3,121 (22101 ).... . 1448.00 inkaso zálohy na správu 311121 za Březen 2013 .......... . 1448.00 . * 311121 od poč. roku 0.00 1448.00 1448.00 0.00 A ** 311122 0.00 Záloha na správu garáže - Zeman 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -328.00 . vyúčtování služeb 2012 311122 za Leden 2013 .......... 1438.00 . 1438.00 * 13.05. bf5,122 (22101 ).... . 1438.00 inkaso zálohy na správu 311122 za Květen 2013 .......... . 1438.00 . * 22.10. bf10,1122 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311122 za Říjen 2013 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311122 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . . * 311122 od poč. roku 0.00 2170.00 2170.00 0.00 A ** 311123 0.00 Záloha na správu garáže - Holan 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -330.00 . vyúčtování služeb 2012 311123 za Leden 2013 .......... 1436.00 . 1436.00 * 30.05. bf5,123 (22101 ).... . 1436.00 inkaso zálohy na správu 311123 za Květen 2013 .......... . 1436.00 . * 311123 od poč. roku 0.00 1436.00 1436.00 0.00 A ** 311124 -1740.00 Záloha na správu garáže - Marvan 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 02.01. bf1,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u2 (37900 ).... 1285.00 . vyúčtování služeb 2012 311124 za Leden 2013 .......... 3051.00 145.00 1166.00 * 04.02. bf2,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Únor 2013 .......... . 145.00 1021.00 * 04.03. bf3,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 29.03. bf3,124 (22101 ).... . 1311.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Březen 2013 .......... . 1456.00 -435.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 34 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.04. bf4,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Duben 2013 .......... . 145.00 -580.00 * 02.05. bf5,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Květen 2013 .......... . 145.00 -725.00 * 03.06. bf6,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Červen 2013 .......... . 145.00 -870.00 * 02.07. bf7,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Červenec 2013 .......... . 145.00 -1015.00 * 02.08. bf8,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Srpen 2013 .......... . 145.00 -1160.00 * 02.09. bf9,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Září 2013 .......... . 145.00 -1305.00 * 02.10. bf10,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Říjen 2013 .......... . 145.00 -1450.00 * 04.11. bf11,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Listopad 2013 .......... . 145.00 -1595.00 * 02.12. bf12,124 (22101 ).... . 145.00 inkaso zálohy na správu 311124 za Prosinec 2013 .......... . 145.00 -1740.00 * 311124 od poč. roku -1740.00 3051.00 3051.00 -1740.00 A ** 311125 0.00 Záloha na správu garáže - Mišovič 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -321.00 . vyúčtování služeb 2012 311125 za Leden 2013 .......... 1445.00 . 1445.00 * 02.04. bf4,125 (22101 ).... . 1445.00 inkaso zálohy na správu 311125 za Duben 2013 .......... . 1445.00 . * 26.11. bf11,1125 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311125 za Listopad 2013 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311125 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . . * 311125 od poč. roku 0.00 2177.00 2177.00 0.00 A ** 311126 0.00 Záloha na správu garáže - Kalaš 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -5.00 . vyúčtování služeb 2012 311126 za Leden 2013 .......... 1761.00 . 1761.00 * 28.03. bf3,126 (22101 ).... . 1761.00 inkaso zálohy na správu 311126 za Březen 2013 .......... . 1761.00 . * 311126 od poč. roku 0.00 1761.00 1761.00 0.00 A ** 311127 -2825.00 Záloha na správu garáže - Větrovský
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 35 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 04.01. bf1,1999127 (22101 ).... . 1200.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u2 (37900 ).... -309.00 . vyúčtování služeb 2012 311127 za Leden 2013 .......... 1457.00 1200.00 -2568.00 * 04.07. bf7,1999127 (22101 ).... . 1200.00 inkaso zálohy na správu 311127 za Červenec 2013 .......... . 1200.00 -3768.00 * 311127 od poč. roku -2825.00 1457.00 2400.00 -3768.00 A ** 311128 0.00 Záloha na správu garáže - Procházka 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -327.00 . vyúčtování služeb 2012 311128 za Leden 2013 .......... 1439.00 . 1439.00 * 15.03. bf3,128 (22101 ).... . 1439.00 inkaso zálohy na správu 311128 za Březen 2013 .......... . 1439.00 . * 311128 od poč. roku 0.00 1439.00 1439.00 0.00 A ** 311129 0.00 Záloha na správu garáže - Marek 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -325.00 . vyúčtování služeb 2012 311129 za Leden 2013 .......... 1441.00 . 1441.00 * 19.04. bf4,53 (22101 ).... . 1441.00 inkaso zálohy na správu 311129 za Duben 2013 .......... . 1441.00 . * 311129 od poč. roku 0.00 1441.00 1441.00 0.00 A ** 311130 -1822.00 Záloha na správu garáže - Klimeš 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 24.01. bf1,130 (22101 ).... . 1822.00 inkaso zálohy na správu 31.01. u2 (37900 ).... -331.00 . vyúčtování služeb 2012 311130 za Leden 2013 .......... 1435.00 1822.00 -2209.00 * 311130 od poč. roku -1822.00 1435.00 1822.00 -2209.00 A ** 311131 0.00 Záloha na správu garáže - Nimeřický 01.01. P1 (31100 ).... 1766.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -329.00 . vyúčtování služeb 2012 311131 za Leden 2013 .......... 1437.00 . 1437.00 * 26.03. bf3,131 (22101 ).... . 1437.00 inkaso zálohy na správu 311131 za Březen 2013 .......... . 1437.00 . * 311131 od poč. roku 0.00 1437.00 1437.00 0.00 A ** 311132 0.00 Záloha na správu garáže - Louda 01.01. P1 (31100 ).... 1910.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -280.00 . vyúčtování služeb 2012 311132 za Leden 2013 .......... 1630.00 . 1630.00 * 29.03. bf3,132 (22101 ).... . 1630.00 inkaso zálohy na správu 311132 za Březen 2013 .......... . 1630.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 36 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311132 od poč. roku 0.00 1630.00 1630.00 0.00 A ** 311133 0.00 Záloha na správu garáže - Červenka 01.01. P1 (31100 ).... 1869.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 118.00 . vyúčtování služeb 2012 311133 za Leden 2013 .......... 1987.00 . 1987.00 * 20.03. bf3,133 (22101 ).... . 1987.00 inkaso zálohy na správu 311133 za Březen 2013 .......... . 1987.00 . * 311133 od poč. roku 0.00 1987.00 1987.00 0.00 A ** 311134 0.00 Záloha na správu garáže - Elterlein 01.01. P1 (31100 ).... 1611.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -302.00 . vyúčtování služeb 2012 311134 za Leden 2013 .......... 1309.00 . 1309.00 * 22.03. bf3,134 (22101 ).... . 1309.00 inkaso zálohy na správu 311134 za Březen 2013 .......... . 1309.00 . * 23.04. bf4,1134 (22101 ).... . 108.00 inkaso zálohy na správu 311134 za Duben 2013 .......... . 108.00 -108.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 108.00 . výdej ovladačů 311134 za Prosinec 2013 .......... 108.00 . . * 311134 od poč. roku 0.00 1417.00 1417.00 0.00 A ** 311135 -57.00 Záloha na správu garáže - Lelková 01.01. P1 (31100 ).... 1629.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -295.00 . vyúčtování služeb 2012 311135 za Leden 2013 .......... 1334.00 . 1277.00 * 27.03. bf3,135 (22101 ).... . 1277.00 inkaso zálohy na správu 311135 za Březen 2013 .......... . 1277.00 . * 311135 od poč. roku -57.00 1334.00 1277.00 0.00 A ** 311136 0.00 Záloha na správu garáže - Bezděk 01.01. P1 (31100 ).... 1634.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -303.00 . vyúčtování služeb 2012 311136 za Leden 2013 .......... 1331.00 . 1331.00 * 26.03. bf3,136 (22101 ).... . 1331.00 inkaso zálohy na správu 311136 za Březen 2013 .......... . 1331.00 . * 311136 od poč. roku 0.00 1331.00 1331.00 0.00 A ** 311137 0.00 Záloha na správu garáže - Gregor 01.01. P1 (31100 ).... 1629.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -296.00 . vyúčtování služeb 2012 311137 za Leden 2013 .......... 1333.00 . 1333.00 * 20.03. bf3,137 (22101 ).... . 1333.00 inkaso zálohy na správu 311137 za Březen 2013 .......... . 1333.00 . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 37 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311137 od poč. roku 0.00 1333.00 1333.00 0.00 A ** 311138 -2710.00 Záloha na správu garáže - Václavík 01.01. P1 (31100 ).... 1628.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -305.00 . vyúčtování služeb 2012 311138 za Leden 2013 .......... 1323.00 . -1387.00 * 29.08. bf8,1138 (22101 ).... . 732.00 Vaclavik Stepan 311138 za Srpen 2013 .......... . 732.00 -2119.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311138 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . -1387.00 * 311138 od poč. roku -2710.00 2055.00 732.00 -1387.00 A ** 311139 -771.00 Záloha na správu garáže - Krofta 01.01. P1 (31100 ).... 1729.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -314.00 . vyúčtování služeb 2012 311139 za Leden 2013 .......... 1415.00 . 644.00 * 15.02. bf2,139 (22101 ).... . 1600.00 inkaso zálohy na správu 311139 za Únor 2013 .......... . 1600.00 -956.00 * 05.04. bf4,139 (22101 ).... . 644.00 inkaso zálohy na správu 311139 za Duben 2013 .......... . 644.00 -1600.00 * 311139 od poč. roku -771.00 1415.00 2244.00 -1600.00 A ** 311140 0.00 Záloha na správu garáže - Eliᚠ01.01. P1 (31100 ).... 1735.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -318.00 . vyúčtování služeb 2012 311140 za Leden 2013 .......... 1417.00 . 1417.00 * 06.02. bf2,140 (22101 ).... . 690.00 inkaso zálohy na správu 311140 za Únor 2013 .......... . 690.00 727.00 * 28.03. bf3,140 (22101 ).... . 1417.00 inkaso zálohy na správu 311140 za Březen 2013 .......... . 1417.00 -690.00 * 311140 od poč. roku 0.00 1417.00 2107.00 -690.00 A ** 311141 0.00 Záloha na správu garáže - Petřík 01.01. P1 (31100 ).... 1633.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -300.00 . vyúčtování služeb 2012 311141 za Leden 2013 .......... 1333.00 . 1333.00 * 02.04. bf4,141 (22101 ).... . 1333.00 inkaso zálohy na správu 311141 za Duben 2013 .......... . 1333.00 . * 311141 od poč. roku 0.00 1333.00 1333.00 0.00 A ** 311142 0.00 Záloha na správu garáže - Noi Vu Van 01.01. P1 (31100 ).... 1636.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -288.00 . vyúčtování služeb 2012 311142 za Leden 2013 .......... 1348.00 . 1348.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 38 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.04. bf4,142 (22101 ).... . 1348.00 inkaso zálohy na správu 311142 za Duben 2013 .......... . 1348.00 . * 311142 od poč. roku 0.00 1348.00 1348.00 0.00 A ** 311143 0.00 Záloha na správu garáže - Hnilička 01.01. P1 (31100 ).... 1749.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -317.00 . vyúčtování služeb 2012 311143 za Leden 2013 .......... 1432.00 . 1432.00 * 03.04. bf4,143 (22101 ).... . 1432.00 inkaso zálohy na správu 311143 za Duben 2013 .......... . 1432.00 . * 311143 od poč. roku 0.00 1432.00 1432.00 0.00 A ** 311144 0.00 Záloha na správu garáže - Šastný 01.01. P1 (31100 ).... 1930.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -352.00 . vyúčtování služeb 2012 311144 za Leden 2013 .......... 1578.00 . 1578.00 * 15.03. bf3,144 (22101 ).... . 1578.00 inkaso zálohy na správu 311144 za Březen 2013 .......... . 1578.00 . * 311144 od poč. roku 0.00 1578.00 1578.00 0.00 A ** 311145 0.00 Záloha na správu garáže - Blažková,Proch 01.01. P1 (31100 ).... 2876.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -427.00 . vyúčtování služeb 2012 311145 za Leden 2013 .......... 2449.00 . 2449.00 * 02.04. bf4,145 (22101 ).... . 2449.00 inkaso zálohy na správu 311145 za Duben 2013 .......... . 2449.00 . * 311145 od poč. roku 0.00 2449.00 2449.00 0.00 A ** 311146 0.00 Záloha na správu garáže - Komárek 01.01. P1 (31100 ).... 1720.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -316.00 . vyúčtování služeb 2012 311146 za Leden 2013 .......... 1404.00 . 1404.00 * 19.03. bf3,146 (22101 ).... . 1404.00 inkaso zálohy na správu 311146 za Březen 2013 .......... . 1404.00 . * 311146 od poč. roku 0.00 1404.00 1404.00 0.00 A ** 311147 -0.20 Záloha na správu garáže - Miškovská 01.01. P1 (31100 ).... 1708.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -319.00 . vyúčtování služeb 2012 311147 za Leden 2013 .......... 1389.00 . 1388.80 * 26.03. bf3,147 (22101 ).... . 1389.00 inkaso zálohy na správu 311147 za Březen 2013 .......... . 1389.00 -0.20 * 31.12. u21 (64920 ).... 0.20 . zaokrouhlení 311147 za Prosinec 2013 .......... 0.20 . . *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 39 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311147 od poč. roku -0.20 1389.20 1389.00 0.00 A ** 311148 0.00 Záloha na správu garáže - Drášil 01.01. P1 (31100 ).... 1855.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -116.00 . vyúčtování služeb 2012 311148 za Leden 2013 .......... 1739.00 . 1739.00 * 20.03. bf3,148 (22101 ).... . 1739.00 inkaso zálohy na správu 311148 za Březen 2013 .......... . 1739.00 . * 311148 od poč. roku 0.00 1739.00 1739.00 0.00 A ** 311149 0.00 Záloha na správu garáže - Bezděk 01.01. P1 (31100 ).... 1690.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -310.00 . vyúčtování služeb 2012 311149 za Leden 2013 .......... 1380.00 . 1380.00 * 25.03. bf3,149 (22101 ).... . 1380.00 inkaso zálohy na správu 311149 za Březen 2013 .......... . 1380.00 . * 311149 od poč. roku 0.00 1380.00 1380.00 0.00 A ** 311150 0.00 Záloha na správu garáže - Dršák 01.01. P1 (31100 ).... 1684.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -313.00 . vyúčtování služeb 2012 311150 za Leden 2013 .......... 1371.00 . 1371.00 * 10.05. bf5,150 (22101 ).... . 1371.00 inkaso zálohy na správu 311150 za Květen 2013 .......... . 1371.00 . * 311150 od poč. roku 0.00 1371.00 1371.00 0.00 A ** 311151 0.00 Záloha na správu garáže - Průša 01.01. P1 (31100 ).... 1861.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -277.00 . vyúčtování služeb 2012 311151 za Leden 2013 .......... 1584.00 . 1584.00 * 19.03. bf3,151 (22101 ).... . 1584.00 inkaso zálohy na správu 311151 za Březen 2013 .......... . 1584.00 . * 311151 od poč. roku 0.00 1584.00 1584.00 0.00 A ** 311152 0.00 Záloha na správu garáže - Thraumb 01.01. P1 (31100 ).... 1861.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -328.00 . vyúčtování služeb 2012 311152 za Leden 2013 .......... 1533.00 . 1533.00 * 14.05. bf5,152 (22101 ).... . 1533.00 inkaso zálohy na správu 311152 za Květen 2013 .......... . 1533.00 . * 311152 od poč. roku 0.00 1533.00 1533.00 0.00 A ** 311153 0.00 Záloha na správu garáže - Taino 01.01. P1 (31100 ).... 1686.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 145.00 . vyúčtování služeb 2012
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 40 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 311153 za Leden 2013 .......... 1831.00 . 1831.00 * 14.03. bf3,153 (22101 ).... . 1831.00 inkaso zálohy na správu 311153 za Březen 2013 .......... . 1831.00 . * 311153 od poč. roku 0.00 1831.00 1831.00 0.00 A ** 311154 0.00 Záloha na správu garáže - Pejchal 01.01. P1 (31100 ).... 1708.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -309.00 . vyúčtování služeb 2012 311154 za Leden 2013 .......... 1399.00 . 1399.00 * 13.03. bf3,154 (22101 ).... . 1399.00 inkaso zálohy na správu 311154 za Březen 2013 .......... . 1399.00 . * 311154 od poč. roku 0.00 1399.00 1399.00 0.00 A ** 311155 0.00 Záloha na správu garáže - Mikulecký 01.01. P1 (31100 ).... 1696.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -308.00 . vyúčtování služeb 2012 311155 za Leden 2013 .......... 1388.00 . 1388.00 * 15.03. bf3,155 (22101 ).... . 1388.00 inkaso zálohy na správu 311155 za Březen 2013 .......... . 1388.00 . * 311155 od poč. roku 0.00 1388.00 1388.00 0.00 A ** 311156 0.00 Záloha na správu garáže - Randová 01.01. P1 (31100 ).... 1702.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -317.00 . vyúčtování služeb 2012 311156 za Leden 2013 .......... 1385.00 . 1385.00 * 19.03. bf3,156 (22101 ).... . 1385.00 inkaso zálohy na správu 311156 za Březen 2013 .......... . 1385.00 . * 311156 od poč. roku 0.00 1385.00 1385.00 0.00 A ** 311157 0.00 Záloha na správu garáže - Šimek 01.01. P1 (31100 ).... 1696.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -174.00 . vyúčtování služeb 2012 311157 za Leden 2013 .......... 1522.00 . 1522.00 * 19.03. bf3,157 (22101 ).... . 1522.00 inkaso zálohy na správu 311157 za Březen 2013 .......... . 1522.00 . * 311157 od poč. roku 0.00 1522.00 1522.00 0.00 A ** 311158 0.00 Záloha na správu garáže - Šír 01.01. P1 (31100 ).... 2891.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -361.00 . vyúčtování služeb 2012 311158 za Leden 2013 .......... 2530.00 . 2530.00 * 22.03. bf3,158 (22101 ).... . 2530.00 inkaso zálohy na správu 22.03. bf3,1158 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311158 za Březen 2013 .......... . 3262.00 -732.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 41 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311158 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . . * 311158 od poč. roku 0.00 3262.00 3262.00 0.00 A ** 311159 0.00 Záloha na správu garáže - Kožíšek 01.01. P1 (31100 ).... 1918.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -351.00 . vyúčtování služeb 2012 311159 za Leden 2013 .......... 1567.00 . 1567.00 * 02.04. bf4,159 (22101 ).... . 1567.00 inkaso zálohy na správu 311159 za Duben 2013 .......... . 1567.00 . * 20.05. bf5,1159 (22101 ).... . 192.00 inkaso zálohy na správu 311159 za Květen 2013 .......... . 192.00 -192.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 192.00 . výdej ovladačů 311159 za Prosinec 2013 .......... 192.00 . . * 311159 od poč. roku 0.00 1759.00 1759.00 0.00 A ** 311160 0.00 Záloha na správu garáže - Fráz 01.01. P1 (31100 ).... 1784.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -330.00 . vyúčtování služeb 2012 311160 za Leden 2013 .......... 1454.00 . 1454.00 * 15.04. bf4,160 (22101 ).... . 1454.00 inkaso zálohy na správu 311160 za Duben 2013 .......... . 1454.00 . * 311160 od poč. roku 0.00 1454.00 1454.00 0.00 A ** 311161 0.00 Záloha na správu garáže - Novotný 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -279.00 . vyúčtování služeb 2012 311161 za Leden 2013 .......... 1499.00 . 1499.00 * 19.03. bf3,161 (22101 ).... . 1499.00 inkaso zálohy na správu 311161 za Březen 2013 .......... . 1499.00 . * 311161 od poč. roku 0.00 1499.00 1499.00 0.00 A ** 311162 0.00 Záloha na správu garáže - Bušta 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -328.00 . vyúčtování služeb 2012 311162 za Leden 2013 .......... 1450.00 . 1450.00 * 10.04. bf4,162 (22101 ).... . 1450.00 inkaso zálohy na správu 311162 za Duben 2013 .......... . 1450.00 . * 311162 od poč. roku 0.00 1450.00 1450.00 0.00 A ** 311163 -374.00 Záloha na správu garáže - Čejka 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -314.00 . vyúčtování služeb 2012 311163 za Leden 2013 .......... 1464.00 . 1090.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 42 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.03. bf3,163 (22101 ).... . 1090.00 inkaso zálohy na správu 311163 za Březen 2013 .......... . 1090.00 . * 311163 od poč. roku -374.00 1464.00 1090.00 0.00 A ** 311164 -3271.00 Záloha na správu garáže - Kollár 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -332.00 . vyúčtování služeb 2012 311164 za Leden 2013 .......... 1446.00 . -1825.00 * 02.08. bf8,164 (22101 ).... . 2000.00 inkaso zálohy na správu 311164 za Srpen 2013 .......... . 2000.00 -3825.00 * 311164 od poč. roku -3271.00 1446.00 2000.00 -3825.00 A ** 311165 0.00 Záloha na správu garáže - Řezáč 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -329.00 . vyúčtování služeb 2012 311165 za Leden 2013 .......... 1449.00 . 1449.00 * 01.04. bf4,165 (22101 ).... . 1449.00 inkaso zálohy na správu 311165 za Duben 2013 .......... . 1449.00 . * 311165 od poč. roku 0.00 1449.00 1449.00 0.00 A ** 311166 0.00 Záloha na správu garáže - Langmaier 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -316.00 . vyúčtování služeb 2012 311166 za Leden 2013 .......... 1462.00 . 1462.00 * 02.04. bf4,166 (22101 ).... . 1462.00 inkaso zálohy na správu 311166 za Duben 2013 .......... . 1462.00 . * 311166 od poč. roku 0.00 1462.00 1462.00 0.00 A ** 311167 0.00 Záloha na správu garáže - Zeman 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -326.00 . vyúčtování služeb 2012 311167 za Leden 2013 .......... 1452.00 . 1452.00 * 11.04. bf4,167 (22101 ).... . 1452.00 inkaso zálohy na správu 311167 za Duben 2013 .......... . 1452.00 . * 22.10. bf10,1167 (22101 ).... . 732.00 inkaso zálohy na správu 311167 za Říjen 2013 .......... . 732.00 -732.00 * 31.12. u20 (11200 ).... 732.00 . výdej ovladačů 311167 za Prosinec 2013 .......... 732.00 . . * 311167 od poč. roku 0.00 2184.00 2184.00 0.00 A ** 311168 0.00 Záloha na správu garáže - Ryšánek 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -333.00 . vyúčtování služeb 2012 311168 za Leden 2013 .......... 1445.00 . 1445.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 43 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.03. bf3,168 (22101 ).... . 1445.00 inkaso zálohy na správu 311168 za Březen 2013 .......... . 1445.00 . * 311168 od poč. roku 0.00 1445.00 1445.00 0.00 A ** 311169 0.00 Záloha na správu garáže - Matějčková 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -326.00 . vyúčtování služeb 2012 311169 za Leden 2013 .......... 1452.00 . 1452.00 * 04.04. bf4,169 (22101 ).... . 1452.00 inkaso zálohy na správu 311169 za Duben 2013 .......... . 1452.00 . * 311169 od poč. roku 0.00 1452.00 1452.00 0.00 A ** 311170 0.00 Záloha na správu garáže - Slavíková 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -312.00 . vyúčtování služeb 2012 311170 za Leden 2013 .......... 1466.00 . 1466.00 * 22.03. bf3,170 (22101 ).... . 1466.00 inkaso zálohy na správu 311170 za Březen 2013 .......... . 1466.00 . * 311170 od poč. roku 0.00 1466.00 1466.00 0.00 A ** 311171 0.00 Záloha na správu garáže - Vorel 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -318.00 . vyúčtování služeb 2012 311171 za Leden 2013 .......... 1460.00 . 1460.00 * 15.04. bf4,171 (22101 ).... . 1460.00 inkaso zálohy na správu 311171 za Duben 2013 .......... . 1460.00 . * 311171 od poč. roku 0.00 1460.00 1460.00 0.00 A ** 311172 0.00 Záloha na správu garáže - Vorel 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -322.00 . vyúčtování služeb 2012 311172 za Leden 2013 .......... 1456.00 . 1456.00 * 15.04. bf4,172 (22101 ).... . 1456.00 inkaso zálohy na správu 311172 za Duben 2013 .......... . 1456.00 . * 311172 od poč. roku 0.00 1456.00 1456.00 0.00 A ** 311173 0.00 Záloha na správu garáže - Vorel 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -314.00 . vyúčtování služeb 2012 311173 za Leden 2013 .......... 1464.00 . 1464.00 * 15.04. bf4,173 (22101 ).... . 1464.00 inkaso zálohy na správu 311173 za Duben 2013 .......... . 1464.00 . * 311173 od poč. roku 0.00 1464.00 1464.00 0.00 A ** 311174 0.00 Záloha na správu garáže - Bezděk
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 44 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -328.00 . vyúčtování služeb 2012 311174 za Leden 2013 .......... 1450.00 . 1450.00 * 25.03. bf3,174 (22101 ).... . 1450.00 inkaso zálohy na správu 311174 za Březen 2013 .......... . 1450.00 . * 311174 od poč. roku 0.00 1450.00 1450.00 0.00 A ** 311175 0.00 Záloha na správu garáže - Matějíčková 01.01. P1 (31100 ).... 1778.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -327.00 . vyúčtování služeb 2012 311175 za Leden 2013 .......... 1451.00 . 1451.00 * 26.03. bf3,175 (22101 ).... . 1451.00 inkaso zálohy na správu 311175 za Březen 2013 .......... . 1451.00 . * 311175 od poč. roku 0.00 1451.00 1451.00 0.00 A ** 311176 0.00 Záloha na správu garáže - Mikuš 01.01. P1 (31100 ).... 1918.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -163.00 . vyúčtování služeb 2012 311176 za Leden 2013 .......... 1755.00 . 1755.00 * 27.03. bf3,176 (22101 ).... . 1755.00 inkaso zálohy na správu 311176 za Březen 2013 .......... . 1755.00 . * 311176 od poč. roku 0.00 1755.00 1755.00 0.00 A ** 311177 0.00 Záloha na správu garáže - STEGO INVEST 01.01. P1 (31100 ).... 157373.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... -20744.00 . vyúčtování služeb 2012 311177 za Leden 2013 .......... 136629.00 . 136629.00 * 24.07. bf7,177 (22101 ).... . 136629.00 inkaso zálohy na správu 311177 za Červenec 2013 .......... . 136629.00 . * 311177 od poč. roku 0.00 136629.00 136629.00 0.00 A ** 311178 17962.70 Záloha na správu garáže - 10 vlastníků 01.01. P1 (31100 ).... 61960.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 2228.00 . vyúčtování služeb 2012 311178 za Leden 2013 .......... 64188.00 . 82150.70 * 26.07. bf7,1188 (22101 ).... . 192.00 inkaso zálohy na správu 311178 za Červenec 2013 .......... . 192.00 81958.70 * 26.11. bf11,178 (22101 ).... . 40000.00 inkaso zálohy na správu 311178 za Listopad 2013 .......... . 40000.00 41958.70 * 31.12. u20 (11200 ).... 192.00 . výdej ovladačů 311178 za Prosinec 2013 .......... 192.00 . 42150.70 * 311178 od poč. roku 17962.70 64380.00 40192.00 42150.70 A ** 311179 0.00 Záloha na správu garáže - 10 vlastníků
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 45 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.01. P1 (31100 ).... 2409.00 . předpis záloh 1-12/13 31.01. u2 (37900 ).... 3556.00 . vyúčtování služeb 2012 311179 za Leden 2013 .......... 5965.00 . 5965.00 * 04.06. bf6,179 (22101 ).... . 5965.00 inkaso zálohy na správu 311179 za Červen 2013 .......... . 5965.00 . * 311179 od poč. roku 0.00 5965.00 5965.00 0.00 A ** 31150 0.00 Odběratelé 15.01. f13001,v201301 (37920 ).... 132263.00 . nájem plochy 31150 za Leden 2013 .......... 132263.00 . 132263.00 * 22.02. bf2,f13001,v20 (22101 ).... . 132263.00 nájem plochy 31150 za Únor 2013 .......... . 132263.00 . * 31150 od poč. roku 0.00 132263.00 132263.00 0.00 A ** 311 SU 311 celkem -24558.50 1165486.20 1138265.00 2662.70 A *** 31420 0.00 Placené zálohy elektrická energie 01.01. u3,F12022,v301 (32100 ).... . 2285.00 Úhrada:spotřeba el. energie 02.01. bf1,30103270 (22101 ).... 7270.00 . záloha na el. energii 31420 za Leden 2013 .......... 7270.00 2285.00 4985.00 * 26.02. bf2,30103270 (22101 ).... 17285.00 . záloha na el. energii 31420 za Únor 2013 .......... 17285.00 . 22270.00 * 03.05. bf5,30103270 (22101 ).... 22270.00 . záloha na el. energii 31420 za Květen 2013 .......... 22270.00 . 44540.00 * 01.08. bf8,30103270 (22101 ).... 22270.00 . záloha na el. energii 31420 za Srpen 2013 .......... 22270.00 . 66810.00 * 08.11. F13019,v301032 (32100 ).... -66810.00 . spotřeba el. energie 31420 za Listopad 2013 .......... -66810.00 . . * 31420 od poč. roku 0.00 2285.00 2285.00 0.00 A ** 25.04. bf4,F13007,v13 (22101 ).... 5099.00 . záloha na automat 30.04. bf4,F13008,v13 (22101 ).... 1504.00 . záloha na nouzové světlo 31430 za Duben 2013 .......... 6603.00 . 6603.00 * 14.05. F13010,v130280 (32100 ).... -1504.00 . nouzové osvětlení, žárovky 14.05. F13011,v130280 (32100 ).... -5099.00 . schodišový automat 31430 za Květen 2013 .......... -6603.00 . . * 24.09. F13015,v101323 (32100 ).... -891.00 . kabel, RAM 26.09. bf9 (22101 ).... 891.00 . záloha na svítidla 31430 za Září 2013 .......... . . . * 31.10. bf10,F13018,v1 (22101 ).... 1741.00 . záloha na svítidla 31430 za Říjen 2013 .......... 1741.00 . 1741.00 * 13.11. F13020,v130282 (32100 ).... -713.00 . svítidla
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 46 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31430 za Listopad 2013 .......... -713.00 . 1028.00 * 02.12. F13025,v130282 (32100 ).... -1028.00 . svítidlo 31430 za Prosinec 2013 .......... -1028.00 . . * 31430 od poč. roku 0.00 . . 0.00 A ** 314 SU 314 celkem 0.00 2285.00 2285.00 0.00 A *** 31501 0.00 Revize hasící přístroje - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 5249.00 . náklady k vyúčtování 2013 31501 za Prosinec 2013 .......... 5249.00 . 5249.00 * 31501 od poč. roku 0.00 5249.00 . 5249.00 A ** 31502 4331.00 Revize hasící přístroje - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 4331.00 vyúčtování služeb 2012 31502 za Leden 2013 .......... . 4331.00 . * 31502 od poč. roku 4331.00 . 4331.00 0.00 A ** 31504 9871.00 Revize elektro + hromosvody - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 9871.00 vyúčtování služeb 2012 31504 za Leden 2013 .......... . 9871.00 . * 31504 od poč. roku 9871.00 . 9871.00 0.00 A ** 31505 0.00 Účetnictví - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 30855.00 . náklady k vyúčtování 2013 31505 za Prosinec 2013 .......... 30855.00 . 30855.00 * 31505 od poč. roku 0.00 30855.00 . 30855.00 A ** 31506 30600.00 Účetnictví - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 30600.00 vyúčtování služeb 2012 31506 za Leden 2013 .......... . 30600.00 . * 31506 od poč. roku 30600.00 . 30600.00 0.00 A ** 31507 0.00 Opravy a údržba - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 98286.25 . náklady k vyúčtování 2013 31507 za Prosinec 2013 .......... 98286.25 . 98286.25 * 31507 od poč. roku 0.00 98286.25 . 98286.25 A ** 31508 26922.30 Opravy a údržba - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 26922.30 vyúčtování služeb 2012 31508 za Leden 2013 .......... . 26922.30 . * 31508 od poč. roku 26922.30 . 26922.30 0.00 A ** 31509 0.00 Pojištění objektu - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 17395.00 . náklady k vyúčtování 2013 31509 za Prosinec 2013 .......... 17395.00 . 17395.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 47 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31509 od poč. roku 0.00 17395.00 . 17395.00 A ** 31510 17395.00 Pojištění objektu - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 17395.00 vyúčtování služeb 2012 31510 za Leden 2013 .......... . 17395.00 . * 31510 od poč. roku 17395.00 . 17395.00 0.00 A ** 31521 0.00 El. energie - běžný rok 08.11. F13019,v301032 (32100 ).... 79377.00 . spotřeba el. energie 31521 za Listopad 2013 .......... 79377.00 . 79377.00 * 31.12. F13029,v301032 (32100 ).... 17773.00 . spotřeba el. energie 31521 za Prosinec 2013 .......... 17773.00 . 97150.00 * 31521 od poč. roku 0.00 97150.00 . 97150.00 A ** 31522 91703.00 El. energie - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 91703.00 vyúčtování služeb 2012 31522 za Leden 2013 .......... . 91703.00 . * 31522 od poč. roku 91703.00 . 91703.00 0.00 A ** 31531 0.00 Likvidace odpadů - běžný rok 06.02. F13004,v131100 (32100 ).... 2349.00 . odvoz odpadu 31531 za Únor 2013 .......... 2349.00 . 2349.00 * 31531 od poč. roku 0.00 2349.00 . 2349.00 A ** 31532 2330.00 Likvidace odpadů - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 2330.00 vyúčtování služeb 2012 31532 za Leden 2013 .......... . 2330.00 . * 31532 od poč. roku 2330.00 . 2330.00 0.00 A ** 31541 0.00 Úklid objektu - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 19920.00 . náklady k vyúčtování 2013 31541 za Prosinec 2013 .......... 19920.00 . 19920.00 * 31541 od poč. roku 0.00 19920.00 . 19920.00 A ** 31542 21120.00 Úklid objektu - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 21120.00 vyúčtování služeb 2012 31542 za Leden 2013 .......... . 21120.00 . * 31542 od poč. roku 21120.00 . 21120.00 0.00 A ** 31551 0.00 Odměna statutárním orgánům - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 119964.00 . náklady k vyúčtování 2013 31551 za Prosinec 2013 .......... 119964.00 . 119964.00 * 31551 od poč. roku 0.00 119964.00 . 119964.00 A ** 31552 89964.00 Odměna statutárním orgánům - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 89964.00 vyúčtování služeb 2012
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 48 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31552 za Leden 2013 .......... . 89964.00 . * 31552 od poč. roku 89964.00 . 89964.00 0.00 A ** 31561 0.00 Právní pomoc - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 30250.00 . náklady k vyúčtování 2013 31561 za Prosinec 2013 .......... 30250.00 . 30250.00 * 31561 od poč. roku 0.00 30250.00 . 30250.00 A ** 31562 58268.00 Právní pomoc - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 58268.00 vyúčtování služeb 2012 31562 za Leden 2013 .......... . 58268.00 . * 31562 od poč. roku 58268.00 . 58268.00 0.00 A ** 31571 0.00 Odvody na pojištění a daně - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 8100.00 . náklady k vyúčtování 2013 31571 za Prosinec 2013 .......... 8100.00 . 8100.00 * 31571 od poč. roku 0.00 8100.00 . 8100.00 A ** 31572 8100.00 Odvody na pojištění a daně - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 8100.00 vyúčtování služeb 2012 31572 za Leden 2013 .......... . 8100.00 . * 31572 od poč. roku 8100.00 . 8100.00 0.00 A ** 31581 0.00 Poštovné a kancl. potřeby - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 2455.00 . náklady k vyúčtování 2013 31581 za Prosinec 2013 .......... 2455.00 . 2455.00 * 31581 od poč. roku 0.00 2455.00 . 2455.00 A ** 31582 4082.00 Poštovné a kancl. potřeby - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . 4082.00 vyúčtování služeb 2012 31582 za Leden 2013 .......... . 4082.00 . * 31582 od poč. roku 4082.00 . 4082.00 0.00 A ** 31591 0.00 Bankovní poplatky - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... -1225.82 . náklady k vyúčtování 2013 31591 za Prosinec 2013 .......... -1225.82 . -1225.82 * 31591 od poč. roku 0.00 -1225.82 . -1225.82 A ** 31592 -6332.55 Bankovní poplatky - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... . -6332.55 vyúčtování služeb 2012 31592 za Leden 2013 .......... . -6332.55 . * 31592 od poč. roku -6332.55 . -6332.55 0.00 A ** 31593 0.00 Posudky - běžný rok 31.12. u24 (60210 ).... 8712.00 . náklady k vyúčtování 2013 31593 za Prosinec 2013 .......... 8712.00 . 8712.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 49 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31593 od poč. roku 0.00 8712.00 . 8712.00 A ** 315 SU 315 celkem 358353.75 439459.43 358353.75 439459.43 A *** 32100 -26117.00 Dodavatelé 01.01. u3,F12022,v301 (31420 ).... 2285.00 . Úhrada:spotřeba el. energie 03.01. F13001,v120130 (51130 ).... . 32591.00 oprava vrat 07.01. bf1,F12021,v12 (22101 ).... 7200.00 . vedení účetnictví 18.01. F13003,v130008 (51130 ).... . 1283.00 nastavení vrat 22.01. bf1,F13001,v12 (22101 ).... 32591.00 . oprava vrat 23.01. F13002,v131001 (11200 ).... . 7139.00 bezdrátové vysílače 26.01. bf1,F13003,130 (22101 ).... 1283.00 . nastavení vrat 32100 za Leden 2013 .......... 43359.00 41013.00 -23771.00 * 04.02. bf2,F13002,v13 (22101 ).... 7139.00 . bezdrátové vysílače 06.02. F13004,v131100 (31531 ).... . 2349.00 odvoz odpadu 27.02. bf2,F13004,131 (22101 ).... 2349.00 . odvoz odpadu 32100 za Únor 2013 .......... 9488.00 2349.00 -16632.00 * 25.03. F13005,v13027 (51820 ).... . 9075.00 vedení účetnictví 31.03. bf3,F13005,130 (22101 ).... 9075.00 . vedení účetnictví 32100 za Březen 2013 .......... 9075.00 9075.00 -16632.00 * 11.04. F13009,v130067 (311044).... . 8165.00 oprava vrat 22.04. F13006,v303613 (51810 ).... . 30250.00 právní služby 29.04. bf4,F13006,v30 (22101 ).... 30250.00 . právní služby 30.04. bf4,F13009,v13 (22101 ).... 8165.00 . oprava vrat 32100 za Duben 2013 .......... 38415.00 38415.00 -16632.00 * 14.05. F13010,v130280 (50160 ).... . . nouzové osvětlení, žárovky 14.05. F13011,v130280 (50160 ).... . . schodišový automat 32100 za Květen 2013 .......... . . -16632.00 * 24.06. F13012,v13053 (51820 ).... . 7260.00 vedení účetnictví 24.06. bf6,F13012,v13 (22101 ).... 7260.00 . vedení účetnictví 32100 za Červen 2013 .......... 7260.00 7260.00 -16632.00 * 12.08. F13013,v1382 (51130 ).... . 4235.00 oprava elektro 32100 za Srpen 2013 .......... . 4235.00 -20867.00 * 09.09. F13014,v131019 (11200 ).... . 9764.50 ovladače 24.09. F13015,v101323 (50150 ).... . . kabel, RAM 25.09. F13016,v13080 (51820 ).... . 7260.00 vedení účetnictví 26.09. bf9,F13016,v13 (22101 ).... 7260.00 . vedení účetnictví 32100 za Září 2013 .......... 7260.00 17024.50 -30631.50 * 01.10. bf10,F13014,v1 (22101 ).... 9764.50 . ovladače 25.10. F13017,v13001 (51810 ).... . 8712.00 studie - provoz osvětlení 29.10. bf10,F13017,v1 (22101 ).... 8712.00 . studie - provoz osvětlení 32100 za Říjen 2013 .......... 18476.50 8712.00 -20867.00 * 08.11. F13019,v301032 (31521 ).... . 12567.00 spotřeba el. energie 11.11. bf11,F13019,v3 (22101 ).... 12567.00 . spotřeba el. energie 13.11. F13020,v130282 (50150 ).... . . svítidla 20.11. F13021,v1391 (51130 ).... . 19965.00 oprava osvětlení 20.11. F13022,v130247 (51130 ).... . 16826.00 oprava vrat
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 50 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.11. bf11,F13013,v1 (22101 ).... 4235.00 . oprava elektro 21.11. bf11,F13021,v1 (22101 ).... 19965.00 . oprava osvětlení 27.11. F13023,v131026 (50150 ).... . 2292.50 světlo pro kamery 32100 za Listopad 2013 .......... 36767.00 51650.50 -35750.50 * 01.12. bf12,F13022,v1 (22101 ).... 16826.00 . oprava vrat 02.12. F13024,v130206 (50150 ).... . 1240.00 elektro materiál 02.12. F13025,v130282 (50150 ).... . 1.00 svítidlo 02.12. bf12,F13024,v1 (22101 ).... 1240.00 . elektro materiál 05.12. F13026,v201347 (51835 ).... . 5249.00 revize - požární 09.12. bf12,F13026,v2 (22101 ).... 5249.00 . revize - požární 10.12. bf12,F13023,v1 (22101 ).... 2292.50 . světlo pro kamery 20.12. F13027,v1394 (11200 ).... . 736.00 ovladače 20.12. bf12,F13027,v1 (22101 ).... 736.00 . ovladače 23.12. F13028,v13105 (51820 ).... . 7260.00 vedení účetnictví 26.12. bf12,F13028,v1 (22101 ).... 7260.00 . vedení účetnictví 31.12. F13029,v301032 (31521 ).... . 17773.00 spotřeba el. energie 31.12. u19,F13025,v13 (39500 ).... 1.00 . Úhrada:svítidlo 32100 za Prosinec 2013 .......... 33604.50 32259.00 -34405.00 * 32100 od poč. roku -26117.00 203705.00 211993.00 -34405.00 P ** 32410 0.00 Zálohy na služby a správu - běžný rok 01.01. P1 (31100 ).... . 420395.00 předpis záloh 1-12/13 32410 za Leden 2013 .......... . 420395.00 -420395.00 * 32410 od poč. roku 0.00 . 420395.00 -420395.00 P ** 32411 -421213.00 Zálohy na služby a správu - minulý rok 31.01. u2 (37900 ).... 421213.00 . vyúčtování služeb 2012 32411 za Leden 2013 .......... 421213.00 . . * 32411 od poč. roku -421213.00 421213.00 . 0.00 P ** 32490 -20000.00 Kauce - Penny Market s.r.o. 32490 od poč. roku -20000.00 . . -20000.00 P ** 324 SU 324 celkem -441213.00 421213.00 420395.00 -440395.00 P *** 32500 0.00 Ostatní závazky - pojistné domu 01.01. u1 (54920 ).... . 17395.00 pojistné objektu 2013 31.01. bf1,8602682741 (22101 ).... 17395.00 . pojistné budovy 32500 za Leden 2013 .......... 17395.00 17395.00 . * 32500 od poč. roku 0.00 17395.00 17395.00 0.00 P ** 33100 -7309.00 Zaměstnanci 10.01. bf1,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.01. bf1,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.01. bf1,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.01. bf1,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 31.01. u4 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 1/13 31.01. u4 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 1/13 33100 za Leden 2013 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.02. bf2,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 51 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 28.02. u5 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 2/13 28.02. u5 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 2/13 33100 za Únor 2013 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.03. bf3,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 31.03. u6 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 3/13 31.03. u6 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 3/13 33100 za Březen 2013 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.04. bf4,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 30.04. u7 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 4/13 30.04. u7 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 4/13 33100 za Duben 2013 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.05. bf5,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 31.05. u8 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 5/13 31.05. u8 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 5/13 33100 za Květen 2013 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.06. bf6,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 30.06. u10 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 6/13 30.06. u10 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 6/13 33100 za Červen 2013 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 10.07. bf7,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 31.07. u11 (52110 ).... . 19157.00 mzdy+odměny 7/13 31.07. u11 (34200 ).... 3348.00 . mzdy+odměny 7/13 33100 za Červenec 2013 .......... 10657.00 19157.00 -15809.00 * 10.08. bf8,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 16.08. bf8,72013 (22101 ).... 8500.00 . výplata dobírky 31.08. u13 (52110 ).... . 19157.00 mzdy+odměny 8/13 31.08. u13 (34200 ).... 3348.00 . mzdy+odměny 8/13 33100 za Srpen 2013 .......... 19157.00 19157.00 -15809.00 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 52 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.09. bf9,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 30.09. u14 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 9/13 30.09. u14 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 9/13 33100 za Září 2013 .......... 9157.00 9157.00 -15809.00 * 10.10. bf10,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 11.10. bf10,72013 (22101 ).... 8500.00 . výplata dobírky 15.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 31.10. u15 (52110 ).... . 19157.00 mzdy+odměny 10/13 31.10. u15 (34200 ).... 3348.00 . mzdy+odměny 10/13 33100 za Říjen 2013 .......... 19157.00 19157.00 -15809.00 * 10.11. bf11,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 11.11. bf11,72013 (22101 ).... 8500.00 . výplata dobírky 15.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 15.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata odměny 30.11. u16 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 11/13 30.11. u16 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 11/13 33100 za Listopad 2013 .......... 17657.00 9157.00 -7309.00 * 10.12. bf12,9 (22101 ).... 1411.00 . výplata dobírky 15.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata dobírky 15.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata dobírky 15.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1966.00 . výplata dobírky 31.12. u22 (52110 ).... . 9157.00 mzdy+odměny 12/13 31.12. u22 (34200 ).... 1848.00 . mzdy+odměny 12/13 33100 za Prosinec 2013 .......... 9157.00 9157.00 -7309.00 * 33100 od poč. roku -7309.00 139884.00 139884.00 -7309.00 P ** 33600 -1014.00 Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p 19.01. bf1,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.01. bf1,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.01. u4 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 1/13 33600 za Leden 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.02. bf2,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.02. bf2,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 28.02. u5 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 2/13 33600 za Únor 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.03. bf3,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.03. bf3,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.03. u6 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 3/13 33600 za Březen 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.04. bf4,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.04. bf4,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 30.04. u7 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 4/13
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 53 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33600 za Duben 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.05. bf5,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.05. bf5,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.05. u8 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 5/13 33600 za Květen 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.06. bf6,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.06. bf6,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 30.06. u10 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 6/13 33600 za Červen 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.07. bf7,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.07. bf7,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.07. u11 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 7/13 33600 za Červenec 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.08. bf8,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.08. bf8,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.08. u13 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 8/13 33600 za Srpen 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.09. bf9,2706094200 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.09. bf9,2706094200 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 30.09. u14 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 9/13 33600 za Září 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.10. bf10,270609420 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.10. bf10,270609420 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.10. u15 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 10/13 33600 za Říjen 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.11. bf11,270609420 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.11. bf11,270609420 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 30.11. u16 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 11/13 33600 za Listopad 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 19.12. bf12,270609420 (22101 ).... 676.00 . zdravotní pojištění 19.12. bf12,270609420 (22101 ).... 338.00 . zdravotní pojištění 31.12. u22 (52420 ).... . 1014.00 mzdy+odměny 12/13 33600 za Prosinec 2013 .......... 1014.00 1014.00 -1014.00 * 33600 od poč. roku -1014.00 12168.00 12168.00 -1014.00 P ** 34200 -1509.00 Ostatní přímé daně 10.01. bf1,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.01. bf1,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.01. u4 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 1/13 34200 za Leden 2013 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.02. bf2,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.02. bf2,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 28.02. u5 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 2/13 34200 za Únor 2013 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.03. bf3,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 54 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.03. bf3,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.03. u6 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 3/13 34200 za Březen 2013 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.04. bf4,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.04. bf4,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 30.04. u7 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 4/13 34200 za Duben 2013 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.05. bf5,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.05. bf5,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.05. u8 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 5/13 34200 za Květen 2013 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.06. bf6,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.06. bf6,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 30.06. u10 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 6/13 34200 za Červen 2013 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 10.07. bf7,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.07. bf7,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.07. u11 (33100 ).... . 3009.00 mzdy+odměny 7/13 34200 za Červenec 2013 .......... 1509.00 3009.00 -3009.00 * 10.08. bf8,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 16.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1500.00 . zálohová daň 19.08. bf8,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.08. u13 (33100 ).... . 3009.00 mzdy+odměny 8/13 34200 za Srpen 2013 .......... 3009.00 3009.00 -3009.00 * 10.09. bf9,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.09. bf9,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 30.09. u14 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 9/13 34200 za Září 2013 .......... 1509.00 1509.00 -3009.00 * 10.10. bf10,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 11.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1500.00 . zálohová daň 19.10. bf10,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.10. u15 (33100 ).... . 3009.00 mzdy+odměny 10/13 34200 za Říjen 2013 .......... 3009.00 3009.00 -3009.00 * 10.11. bf11,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 11.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1500.00 . zálohová daň 19.11. bf11,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 30.11. u16 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 11/13 34200 za Listopad 2013 .......... 3009.00 1509.00 -1509.00 * 10.12. bf12,27060942 (22101 ).... 249.00 . srážková daň 19.12. bf12,27060942 (22101 ).... 1260.00 . zálohová daň 31.12. u22 (33100 ).... . 1509.00 mzdy+odměny 12/13 34200 za Prosinec 2013 .......... 1509.00 1509.00 -1509.00 * 34200 od poč. roku -1509.00 22608.00 22608.00 -1509.00 P ** 37800 0.00 Jiné pohledávky 31.05. bf5,1300676 (22101 ).... . 7487.00 pojistné plnění
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 55 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.05. u9 (311044).... 7487.00 . pojistné plnění 37800 za Květen 2013 .......... 7487.00 7487.00 . * 37800 od poč. roku 0.00 7487.00 7487.00 0.00 A ** 37900 0.00 Jiné závazky 31.01. u2 (54930 ).... . 0.75 vyúčtování služeb 2012 31.01. u2 (31502 ).... 358353.75 . vyúčtování služeb 2012 31.01. u2 (32411 ).... . 421213.00 vyúčtování služeb 2012 31.01. u2 (311001).... . -62860.00 vyúčtování služeb 2012 37900 za Leden 2013 .......... 358353.75 358353.75 . * 31.07. u12 (50150 ).... . 11298.00 drobný materiál, poštovné 37900 za Červenec 2013 .......... . 11298.00 -11298.00 * 16.08. bf8 (22101 ).... 11298.00 . drobné vydání 37900 za Srpen 2013 .......... 11298.00 . . * 18.12. bf12,1999 (22101 ).... 542.00 . drobné vydání 31.12. u17 (50150 ).... . 1233.00 materiál na údržbu 31.12. u18 (50150 ).... . 542.00 materiál na údržbu 37900 za Prosinec 2013 .......... 542.00 1775.00 -1233.00 * 37900 od poč. roku 0.00 370193.75 371426.75 -1233.00 P ** 37920 0.00 Jiné závazky - nájemné z NP 15.01. f13001,v201301 (31150 ).... . 132263.00 nájem plochy 37920 za Leden 2013 .......... . 132263.00 -132263.00 * 31.12. u23 (95500 ).... 132263.00 . nájemné ze SP do DZ 37920 za Prosinec 2013 .......... 132263.00 . . * 37920 od poč. roku 0.00 132263.00 132263.00 0.00 P ** 379 SU 379 celkem 0.00 502456.75 503689.75 -1233.00 P *** 39500 0.00 Vnitřní zúčtování 31.12. u18 (37900 ).... 1.00 . materiál na údržbu 31.12. u19,F13025,v13 (32100 ).... . 1.00 Úhrada:svítidlo 39500 za Prosinec 2013 .......... 1.00 1.00 . * 39500 od poč. roku 0.00 1.00 1.00 0.00 A ** 3 Třída 3 - Zúčtovací vztahy celkem -143366.75 2934148.38 2834524.50 -43742.87 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 93210 -595.10 Nerozdělený zisk minulých let 93210 od poč. roku -595.10 . . -595.10 P ** 95500 -1232647.30 Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu 01.01. P1 (31100 ).... . 118926.00 předpis záloh 1-12/13 95500 za Leden 2013 .......... . 118926.00 -1351573.30 * 31.12. u23 (37920 ).... . 132263.00 nájemné ze SP do DZ 95500 za Prosinec 2013 .......... . 132263.00 -1483836.30 *
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 56 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 95500 od poč. roku -1232647.30 . 251189.00 -1483836.30 P ** 9 Třída 9 - Vl.jmění,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv.... celkem -1233242.40 . 251189.00 -1484431.40 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R rozvahové úč. 0.00 3551957.50 3551957.50 . ***** ======================================================================================================================= 50150 0.00 Drobný materiál 31.07. u12 (37900 ).... 8843.00 . drobný materiál, poštovné 50150 za Červenec 2013 .......... 8843.00 . -8843.00 * 24.09. F13015,v101323 (32100 ).... 891.00 . kabel, RAM 50150 za Září 2013 .......... 891.00 . -9734.00 * 13.11. F13020,v130282 (32100 ).... 713.00 . svítidla 27.11. F13023,v131026 (32100 ).... 2292.50 . světlo pro kamery 50150 za Listopad 2013 .......... 3005.50 . -12739.50 * 02.12. F13024,v130206 (32100 ).... 1240.00 . elektro materiál 02.12. F13025,v130282 (32100 ).... 1029.00 . svítidlo 31.12. u17 (37900 ).... 1233.00 . materiál na údržbu 31.12. u18 (37900 ).... 541.00 . materiál na údržbu 50150 za Prosinec 2013 .......... 4043.00 . -16782.50 * 50150 od poč. roku 0.00 16782.50 . -16782.50 N ** 50160 0.00 Drobný materiál na opravy objektu 14.05. F13010,v130280 (32100 ).... 1504.00 . nouzové osvětlení, žárovky 14.05. F13011,v130280 (32100 ).... 5099.00 . schodišový automat 50160 za Květen 2013 .......... 6603.00 . -6603.00 * 50160 od poč. roku 0.00 6603.00 . -6603.00 N ** 501 SU 501 celkem 0.00 23385.50 . -23385.50 N *** 51130 0.00 Opravy v budově garáží 03.01. F13001,v120130 (32100 ).... 32591.00 . oprava vrat 18.01. F13003,v130008 (32100 ).... 1283.00 . nastavení vrat 51130 za Leden 2013 .......... 33874.00 . -33874.00 * 12.08. F13013,v1382 (32100 ).... 4235.00 . oprava elektro 51130 za Srpen 2013 .......... 4235.00 . -38109.00 * 20.11. F13021,v1391 (32100 ).... 19965.00 . oprava osvětlení 20.11. F13022,v130247 (32100 ).... 16826.00 . oprava vrat 51130 za Listopad 2013 .......... 36791.00 . -74900.00 * 51130 od poč. roku 0.00 74900.00 . -74900.00 N ** 51810 0.00 Právní pomoc, poradenství, posudky 22.04. F13006,v303613 (32100 ).... 30250.00 . právní služby 51810 za Duben 2013 .......... 30250.00 . -30250.00 * 25.10. F13017,v13001 (32100 ).... 8712.00 . studie - provoz osvětlení
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 57 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51810 za Říjen 2013 .......... 8712.00 . -38962.00 * 51810 od poč. roku 0.00 38962.00 . -38962.00 N ** 51820 0.00 Vedení účetnictví 25.03. F13005,v13027 (32100 ).... 9075.00 . vedení účetnictví 51820 za Březen 2013 .......... 9075.00 . -9075.00 * 24.06. F13012,v13053 (32100 ).... 7260.00 . vedení účetnictví 51820 za Červen 2013 .......... 7260.00 . -16335.00 * 25.09. F13016,v13080 (32100 ).... 7260.00 . vedení účetnictví 51820 za Září 2013 .......... 7260.00 . -23595.00 * 23.12. F13028,v13105 (32100 ).... 7260.00 . vedení účetnictví 51820 za Prosinec 2013 .......... 7260.00 . -30855.00 * 51820 od poč. roku 0.00 30855.00 . -30855.00 N ** 51831 0.00 Poštovní poplatky 31.07. u12 (37900 ).... 2455.00 . drobný materiál, poštovné 51831 za Červenec 2013 .......... 2455.00 . -2455.00 * 51831 od poč. roku 0.00 2455.00 . -2455.00 N ** 51835 0.00 Revize 05.12. F13026,v201347 (32100 ).... 5249.00 . revize - požární 51835 za Prosinec 2013 .......... 5249.00 . -5249.00 * 51835 od poč. roku 0.00 5249.00 . -5249.00 N ** 518 SU 518 celkem 0.00 77521.00 . -77521.00 N *** 52110 0.00 Mzdové náklady - DoPP, DPČ 31.01. u4 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 1/13 52110 za Leden 2013 .......... 1660.00 . -1660.00 * 28.02. u5 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 2/13 52110 za Únor 2013 .......... 1660.00 . -3320.00 * 31.03. u6 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 3/13 52110 za Březen 2013 .......... 1660.00 . -4980.00 * 30.04. u7 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 4/13 52110 za Duben 2013 .......... 1660.00 . -6640.00 * 31.05. u8 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 5/13 52110 za Květen 2013 .......... 1660.00 . -8300.00 * 30.06. u10 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 6/13 52110 za Červen 2013 .......... 1660.00 . -9960.00 * 31.07. u11 (33100 ).... 11660.00 . mzdy+odměny 7/13 52110 za Červenec 2013 .......... 11660.00 . -21620.00 * 31.08. u13 (33100 ).... 11660.00 . mzdy+odměny 8/13
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 58 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52110 za Srpen 2013 .......... 11660.00 . -33280.00 * 30.09. u14 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 9/13 52110 za Září 2013 .......... 1660.00 . -34940.00 * 31.10. u15 (33100 ).... 11660.00 . mzdy+odměny 10/13 52110 za Říjen 2013 .......... 11660.00 . -46600.00 * 30.11. u16 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 11/13 52110 za Listopad 2013 .......... 1660.00 . -48260.00 * 31.12. u22 (33100 ).... 1660.00 . mzdy+odměny 12/13 52110 za Prosinec 2013 .......... 1660.00 . -49920.00 * 52110 od poč. roku 0.00 49920.00 . -49920.00 N ** 52120 0.00 Mzdové náklady - statutární odměny 31.01. u4 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 1/13 52120 za Leden 2013 .......... 7497.00 . -7497.00 * 28.02. u5 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 2/13 52120 za Únor 2013 .......... 7497.00 . -14994.00 * 31.03. u6 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 3/13 52120 za Březen 2013 .......... 7497.00 . -22491.00 * 30.04. u7 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 4/13 52120 za Duben 2013 .......... 7497.00 . -29988.00 * 31.05. u8 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 5/13 52120 za Květen 2013 .......... 7497.00 . -37485.00 * 30.06. u10 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 6/13 52120 za Červen 2013 .......... 7497.00 . -44982.00 * 31.07. u11 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 7/13 52120 za Červenec 2013 .......... 7497.00 . -52479.00 * 31.08. u13 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 8/13 52120 za Srpen 2013 .......... 7497.00 . -59976.00 * 30.09. u14 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 9/13 52120 za Září 2013 .......... 7497.00 . -67473.00 * 31.10. u15 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 10/13 52120 za Říjen 2013 .......... 7497.00 . -74970.00 * 30.11. u16 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 11/13 52120 za Listopad 2013 .......... 7497.00 . -82467.00 * 31.12. u22 (33100 ).... 7497.00 . mzdy+odměny 12/13 52120 za Prosinec 2013 .......... 7497.00 . -89964.00 * 52120 od poč. roku 0.00 89964.00 . -89964.00 N **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 59 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 521 SU 521 celkem 0.00 139884.00 . -139884.00 N *** 52420 0.00 Zákonné zdravotní pojištění 31.01. u4 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 1/13 52420 za Leden 2013 .......... 675.00 . -675.00 * 28.02. u5 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 2/13 52420 za Únor 2013 .......... 675.00 . -1350.00 * 31.03. u6 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 3/13 52420 za Březen 2013 .......... 675.00 . -2025.00 * 30.04. u7 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 4/13 52420 za Duben 2013 .......... 675.00 . -2700.00 * 31.05. u8 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 5/13 52420 za Květen 2013 .......... 675.00 . -3375.00 * 30.06. u10 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 6/13 52420 za Červen 2013 .......... 675.00 . -4050.00 * 31.07. u11 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 7/13 52420 za Červenec 2013 .......... 675.00 . -4725.00 * 31.08. u13 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 8/13 52420 za Srpen 2013 .......... 675.00 . -5400.00 * 30.09. u14 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 9/13 52420 za Září 2013 .......... 675.00 . -6075.00 * 31.10. u15 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 10/13 52420 za Říjen 2013 .......... 675.00 . -6750.00 * 30.11. u16 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 11/13 52420 za Listopad 2013 .......... 675.00 . -7425.00 * 31.12. u22 (33600 ).... 675.00 . mzdy+odměny 12/13 52420 za Prosinec 2013 .......... 675.00 . -8100.00 * 52420 od poč. roku 0.00 8100.00 . -8100.00 N ** 54920 0.00 Pojistné objektu 01.01. u1 (32500 ).... 17395.00 . pojistné objektu 2013 54920 za Leden 2013 .......... 17395.00 . -17395.00 * 54920 od poč. roku 0.00 17395.00 . -17395.00 N ** 54930 0.00 Zaokrouhlování 31.01. u2 (37900 ).... 0.75 . vyúčtování služeb 2012 54930 za Leden 2013 .......... 0.75 . -0.75 * 54930 od poč. roku 0.00 0.75 . -0.75 N ** 549 SU 549 celkem 0.00 17395.75 . -17395.75 N ***
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 60 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Třída 5 - Náklady celkem 0.00 341186.25 . -341186.25 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60210 0.00 Tržby od vlastníků na správu domu 31.12. u24 (31501 ).... . 339960.43 náklady k vyúčtování 2013 60210 za Prosinec 2013 .......... . 339960.43 339960.43 * 60210 od poč. roku 0.00 . 339960.43 339960.43 V ** 64430 0.00 Úroky z termínovaného vkladu 31.01. 1s1 (22110 ).... . 164.89 úroky 64430 za Leden 2013 .......... . 164.89 164.89 * 28.02. 1s2 (22110 ).... . 104.16 úroky 64430 za Únor 2013 .......... . 104.16 269.05 * 31.03. 1s3 (22110 ).... . 115.33 úroky 64430 za Březen 2013 .......... . 115.33 384.38 * 30.04. 1s4 (22110 ).... . 111.62 úroky 64430 za Duben 2013 .......... . 111.62 496.00 * 31.05. 1s5 (22110 ).... . 115.36 úroky 64430 za Květen 2013 .......... . 115.36 611.36 * 30.06. 1s6 (22110 ).... . 111.65 úroky 64430 za Červen 2013 .......... . 111.65 723.01 * 31.07. 1s7 (22110 ).... . 115.39 úroky 64430 za Červenec 2013 .......... . 115.39 838.40 * 31.08. 1s8 (22110 ).... . 84.38 úroky 64430 za Srpen 2013 .......... . 84.38 922.78 * 30.09. 1s9 (22110 ).... . 74.46 úroky 64430 za Září 2013 .......... . 74.46 997.24 * 31.10. 1s10 (22110 ).... . 76.95 úroky 64430 za Říjen 2013 .......... . 76.95 1074.19 * 30.11. 1s11 (22110 ).... . 74.47 úroky 64430 za Listopad 2013 .......... . 74.47 1148.66 * 31.12. 1s12 (22110 ).... . 76.96 úroky 64430 za Prosinec 2013 .......... . 76.96 1225.62 * 64430 od poč. roku 0.00 . 1225.62 1225.62 V ** 64920 0.00 Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlování 31.12. u21 (311147).... . 0.20 zaokrouhlení 64920 za Prosinec 2013 .......... . 0.20 0.20 * 64920 od poč. roku 0.00 . 0.20 0.20 V **
 
KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku za období 01.01.2013 až 31.12.2013 strana: 61 firma: SVJ Hasova 1999 dne: 09.03.2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Účet Počát.stav Má dáti Dal Konečný stav T Název účtu Datum Doklad (Protiúčet) Text ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Třída 6 - Výnosy celkem 0.00 . 341186.25 341186.25 **** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V výsledkové úč. 0.00 341186.25 341186.25 . ***** ======================================================================================================================= Celkový obrat účtů 3893143.75 3893143.75 ******